Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

Adrese: Konrādu iela 5, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167
E - pasts: izglitibas.parvalde@marupe.lv

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja:

Liene Šmite (e - pasta adrese: liene.smite@marupe.lv, tālr. nr. 26310535)

Plakāts

Par Mārupes novada Izglītības, sporta un kultūras pārvaldi

Mārupes novada Izglītības, kultūras un sporta pārvalde ir Mārupes novada domes 2012. gadā izveidota iestāde, kuras galvenie mērķi ir atbalstīt, veicināt un sekmēt novada izglītības iestāžu kvalitatīvu darbību un mācību programmu realizāciju, kā arī organizēt pašvaldības funkciju izpildi izglītībā un jaunatnes lietās, veidojot un realizējot novada jaunatnes politiku.

Lai uzraudzītu izstrādāto stratēģiju tālāko virzību un plānu realizāciju Mārupes novada Dome izveidojusi konsultatīvās padomes, kurās iekļauti sabiedrības pārstāvji, domes speciālisti un sabiedriskās organizācijas. Izglītības jomā darbojas Izglītības konsultatīvā padome.

Apmeklētāju pieņemšana

Pirmdienās: 9.00 – 18.00
Ceturtdienās: 9.00 – 18.00

 

Plašāka informācija par pakalpojumiem pieejama https://www.marupe.lv/lv/izglitiba

 

Adrese: Konrādu iela 5, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167
E-pasts: izglitibas.parvalde@marupe.lv

Apmeklētāju pieņemšana

Pirmdienās: 9.00 – 18.00
Ceturtdienās: 9.00 – 18.00

Struktūrvienības kontaktpersonas

Uzskaitvede (aukļu līdzfinansējuma pakalpojuma saņemšana, līgumi par aukļu, privāto pirmsskolas izglītības iestāžu, privāto vispārējās izglītības iestāžu līdzmaksājumiem, pašvaldību savstarpējiem norēķiniem, ēdināšanu u.c.)
Izglītības darba speciāliste (izglītības kvalitātes jautājumi, pedagogu profesionālās meistarības pilnveide, valsts pārbaudes darbu norise, mācību priekšmetu olimpiādes)
Vecākais jaunatnes lietu speciālists (darbs ar jaunatni, jauniešu vasaras nodarbinātības pasākumi sadarbībā ar pašvaldības dibinātajām iestādēm, interešu izglītība)
Izglītības darba speciāliste (karjerizglītības jautājumi, atbalsts bērniem ar īpašām vajadzībām, pedagoģiski medicīniskā komisija, bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšana)
Izglītības darba speciāliste (pirmsskolu rinda - kontrole, pārraudzība, uzņemšana, plānošana, interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana)
Jaunatnes lietu speciāliste (tiešais darbs ar jauniešiem Mārupes pilsētā un pagastā, aktivitāšu organizēšana, jauniešu domes darbības koordinēšana, jauniešu centra “Hēlijs” vadīšana)
Jaunatnes lietu speciālists (tiešais darbs ar jauniešiem Babītes un Salas pagastos, aktivitāšu organizēšana, jauniešu domes darbības koordinēšana, jauniešu centra Piņķos vadīšana)