Visas ziņas

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina par tehniskajām apskatēm traktortehnikai Mārupes novadā

tr
04.03.2019.
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei. Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTAS polisei. Samaksa par apskati tiek veikta pie inspektora. VTUA arī atgādina, ka visos VTUA birojos un arī ārpus biroja par sniegtajiem pakalpojumiem varēs norēķināties tikai ar bezskaidras naudas maksājumu – bankas karti, internetbankas maksājumu vai rēķinu....

No 2020.gada Latvijas Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes karte" būs personificēta un nepieciešama katram ģimenes loceklim

3+Ģimenes kartes
04.03.2019.
VSIA “Autotransporta direkcija” dati liecina, ka arvien vairāk daudzbērnu ģimenes reģionālajā sabiedriskajā transportā izmanto Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte” braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanai. Šobrīd daudzbērnu ģimeņu skolēni un studenti līdz 24 gadu vecumam, lai saņemtu valsts piešķirtos braukšanas maksas atvieglojumus, var uzrādīt vecākiem piešķirto Goda ģimenes apliecību. Taču, ņemot vērā Ministru kabineta noteikumus par valsts atbalsta programmas "Latvijas Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes karte"" īstenošanas kārtību, no 2020. gada 1. janvāra katram ģimenes...

Mārupieši pārliecinoši triumfē starpnovadu kendamas sacensībās

kendama
04.03.2019.
2.martā Brocēnu novada Kultūras un izglītības centrā notika kendamas otrās ievadsacensības sacensību sērijai, kas noslēgsies Lieldienu brīvdienās - 19.04. Blīdenē, 21.04. Gaiķos un Remtē, un 22.aprīlī Brocēnu novada Kultūras un izglītības centrā BESPORT ''KENDAMA KROM'' čempionātā. Otrajās kendamas sacensībās piedalījās 39 skolēni no Saldus, Dobeles, Nīgrandes, Tukuma, Jaunpils, Mārupes, Jaunmārupes, Druvas, un Brocēniem, pārstāvot Jaunpils vidusskolu, Druvas vidusskolu, Saldus pamatskolu, Cieceres pamatskolu, Saldus vidusskolu, Mārupes vidusskolu, Jaunmārupes pamatskolu, Dobeles 1. vidusskolu...

Parakstīts līgums par jaunas piebūves projektēšanu un būvniecību Mārupes pamatskolai

foto
01.03.2019.
Šodien, 1.martā, Mārupes novada dome parakstīja līgumu ar SIA “Arčers” par Mārupes pamatskolas jaunās piebūves un sporta laukuma projektēšanu, būvniecību un autoruzraudzību. Līgumu parakstīja Mārupes novada domes priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiģe, SIA “Arčers” valdes locekle Maija Baltgalve un SIA “Arčers” valdes loceklis Mārtiņš Lāma. SIA “Arčers” tiesības slēgt līgumu ieguva atklāta iepirkumu konkursa rezultātā. Līguma kopējā summa ir 8 397 017 eiro bez PVN, projekta īstenošanai pēc valsts budžeta apstiprināšanas dome plāno ņemt aizņēmumu Valsts kasē. Mārupes novada domes priekšsēdētāja...

Izaicinājums un gandarījums

j
01.03.2019.
Mācību priekšmetu olimpiādes? Jā, zinām, esam dzirdējuši! Tās rīko valsts izglītības satura centrs, lai nacionālā un starptautiskā mērogā veicinātu mūsu vispārizglītojošo skolu jauno talantu spējas un attīstību. Sasniegumi valsts olimpiādēs ir katras skolas lepnums un būtiska skolas izglītības kvalitātes un konkurētspējas mēraukla. Bet Mārupes novadā ir ne tikai vispārizglītojošās skolas, mums ir arī viena profesionālās ievirzes skola - Mārupes Mūzikas un mākslas skola. Vai valsts mēroga pārbaudījumi notiek arī profesionālās ievirzes izglītības jomā, vai skola tajos piedalās, vai skolai ir...

Iedzīvotājus aicina pieteikties bezmaksas konsultācijām visā Latvijā Advokatūras dienās

advokatura
28.02.2019.
No 11. līdz 15. martam Advokatūras dienās iedzīvotāji varēs saņemt advokātu bezmaksas juridiskās konsultācijas visā Latvijā. Advokatūras dienas notiek jau desmito gadu, un šogad īpaši uzmanība veltīta jautājumiem, kas saistīti ar nekustamo īpašumu, ar uzsvaru uz kopīpašumu, taču konsultācijas būs iespējams saņemt arī citās jomās. Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija mājaslapā www.advokatura.lv ir publiskojusi sarakstu ar Advokatūras dienu konsultāciju sniedzējiem un aicina iedzīvotājus pieteikties jau tagad. “Nekustamā īpašuma iegāde ir viens no cilvēka dzīves nozīmīgākajiem notikumiem, tomēr...

Atgādinām jauniešiem par iespēju piedalīties projektā “PROTI un DARI!”

proti_dari
28.02.2019.
Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, pašlaik nemācies, nestrādā algotu darbu, neapgūsti arodu pie amata meistara un neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks, piesakies atbalstam projektā “PROTI un DARI!”. Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts “PROTI un DARI!”, Nr.8.3.3.0/15/I/001 ir unikāls ar to, ka katram projektā iesaistītam jaunietim tiek sniegts individuāls, tieši viņam domāts atbalsts. Balstoties uz jaunieša prasmēm, interesēm, iespējamiem attīstības virzieniem un vajadzībām, jaunietim tiek izstrādāta individuālo pasākumu programma, piedāvājot...

Kad Mūzikas skola kļūst par otrajām mājām

m
28.02.2019.
Kad pirms 11 gadiem rakstīju iesniegumu ar lūgumu uzņemt manu dēlu Tomu Rožkalnu Mārupes Mūzikas un mākslas skolas taustiņinstrumentu klasē, pat nenojautu, ka mūzikai un Mārupes Mūzikas skolai Toma un līdz ar to arī visas mūsu ģimenes dzīvē būs tik liela nozīme. Mūzikas skolā Tomam bija noteikti jāstājas, jo bērnudārzā “Lienīte”, skatoties, kā spēlē audzinātāja Marta, “nu, TIK ĻOTI gribējās tāpat mācēt spēlēt!”. Mīlestība pret mūziku, nu jau droši var teikt – mīlestība uz mūžu – radās no pirmajiem pieskārieniem klavieru taustiņiem, un ļoti profesionālas, dzīvesgudras un sirsnīgas skolotājas...

SIA “Eco Baltia vide” aicina mārupiešus nodot nolietotās elektroiekārtas un citus lielgabarīta atkritumus

lielgabarīts
28.02.2019.
Vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eco Baltia vide” aicina Mārupes novada iedzīvotājus šā gada 22.martā piedalīties lielgabarīta un mājsaimniecībā radušos bīstamo atkritumu izvešanas akcijā. Šajā reizē iedzīvotāji īpaši aicināt nodot nolietotās elektroiekārtas, ņemot vērā, ka tās satur videi un cilvēkiem kaitīgas vielas, taču pārstrādē nonāk tikai neliela daļa no nolietotajām elektroiekārtām. Tāpat akcijas laikā varēs nodot citus mājsaimniecībā radušos videi kaitīgos atkritumus un lielgabarīta atkritumus. Lielgabarīta un bīstamo atkritumu izvešana ir iepriekš jāpiesaka, zvanot pa tālr. 8717...

NVA aicina darba devējus līdz šī gada 12.martam pieteikties vajadzīgo darbinieku apmācībai

apmacibas
28.02.2019.
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) turpina pieņemt darba devēju pieteikumus vajadzīgo darbinieku apmācībai Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” pasākumā „Apmācība pie darba devēja”. Tā ir bezdarbnieka praktiskā apmācība, kas ilgst 6 mēnešus: darba devējs pats sagatavo sev vajadzīgo speciālistu, saņemot no NVA dotāciju. Praktiskā apmācība ietver profesionālās kompetences apgūšanu, kas atbilst pirmā, otrā vai trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajai kompetencei. Praktisko apmācību neorganizē nekvalificētos un mazkvalificētos darbos. Pasākuma...

Bioloģiski vērtīgo zālāju platības turpina strauji sarukt

zāle
27.02.2019.
Decembrī Dabas aizsardzības pārvalde saņēma 32 tūkstošus anketu no 250 dabas skaitīšanas ekspertiem par 2018. gada sezonā apsekotajām teritorijām, kurās tika uzskaitītas Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu grupas un vērtēta to kvalitāte. Tā kā bioloģiski vērtīgo zālāju īpašniekiem gada sākumā ir iespēja pieteikties atbalsta maksājumiem, zālāju anketas ik gadu tiek skatītas prioritāri. Šo anketu apkopotie dati no otrās dabas skaitīšanas sezonas liecina, ka no pērn apsekotajām pļavām bioloģiski vērtīgas ir tikai 17%. “Lai saprastu dabas mainību, mums nav jāvizualizē kūstošie ledāji...

Siguldā un Rīgā tiksies Latvijas un Igaunijas sociālie uzņēmēji un pašvaldību pārstāvji

sc
27.02.2019.
Rīgas plānošanas reģions (turpmāk - RPR) 5. martā projekta “Sociāls un radošs” ietvaros īstenos Dienvidigaunijas sociālo uzņēmēju un pašvaldību uzņēmējdarbības atbalsta speciālistu pieredzes apmaiņas braucienu uz Siguldu un Rīgu, ko organizē Tratu Universitāte. Vizītē Latvijā ieradīsies Tartu pilsētas un apriņķa sociālie uzņēmēji, lai kopā ar Latvijas partneriem, sociālajiem uzņēmējiem un pašvaldību pārstāvjiem dalītos pieredzē, jo īpaši par sadarbības modeļiem ar pašvaldībām. Vizītes mērķis ir sniegt iespēju abu valstu uzņēmējiem arī rosināt potenciālu pārrobežu sadarbību. Vizīte tiks atklāta...

22.martā aicinām darba meklētājus, jauniešus un uzņēmējus apmeklēt darba biržu Mārupē

darba birža
26.02.2019.
Mārupes novada dome kopā ar biedrību “Mārupes uzņēmēji” un “Biznesa Vēstniecību” aicina darba meklētājus, jauniešus un uzņēmējus 22.martā Mārupes Kultūras namā piedalīties un apmeklēt darba biržu “Dzīvo Mārupē, strādā Mārupē”. Pasākumā uzņēmējiem piedāvājam iespēju apmeklēt lekciju un uzzināt vairāk par to, kas jāzina vadītājam, lai darbinieks gribētu ar prieku nākt uz darbu un darītu to iesaistot visu savu potenciālu. Darba meklētājiem tā būs iespēja tiekties klātienē ar uzņēmējiem un iepazīties ar aktuālajām vakancēm. Tiks uzsākta Mārupes novada jauniešu reģistrācija vasaras darbam...

Mārupes novada pašvaldības policija par notikumiem novadā

policija
26.02.2019.
Laika posmā no 11.februāra līdz 24.februārim Mārupes novada pašvaldības policijas dežūrdaļa ir saņēmusi un apkalpojusi 52 izsaukumus. 11.02.2019. plkst. 21:26 tika saņemts izsaukums uz Skultes ciemu, kur pie daudzdzīvokļu mājām notiek konflikts. Nekavējoties ierodoties notikumu vietā tika konstatēts, ka konflikta laikā vienai personai ir nodarīti miesas bojājumi. Uz notikumu vietu tika izsaukta neatliekamā medecīniskā palīdzība, kura personu hospitalizēja. Notikuma vietā tika noskaidrotas iesaistītās personas. Informācija, tālāko darbību veikšanai, tika nodota Valsts policijai. 13.02.2019....

Tiek veikta ielu apgaismojuma elektrotīkla bojājumu novēršana Tīrainē

lampa
25.02.2019.
Informējam, ka Tīraines ciemā konstatēti nopietni ielu apgaismojuma elektrotīkla bojājumi, kas radušies skolas autostāvvietas būvniecības procesā. Šobrīd vēl tiek veikti remontdarbi un pārbaudīta sistēmas darbība. Dienas gaišajā laikā testēšanas nolūkā Tīrainē – Vecozolu, Viskalnu, Sauliešu un Pakalniņu ielās - var tikt iedegts ielas apgaismojums. Prognozējam, ka ielas apgaismojuma darbība pilnībā tiks atjaunota rītvakar. Vienlaikus informējam, ka ielu apgaismojuma elektrotīkla remontdarbi tiek veikti arī Kurmales ielā posmā no Braslas līdz Ventas ielai. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām...

Darbu uzsāk divas jaunas interneta vietnes ērtākai nometņu un pulciņu atrašanai

nom
22.02.2019.
2019.gada janvārī darbu uzsākušas divas jaunas interneta vietnes, kas būtiski atvieglos vecāku iespējas vienkārši un ērti atrast bērniem piemērotākās nometnes un pulciņus. e-nometnes.lv un e-pulcini.lv ir pieejamas datu bāzes, kuras nemitīgi tiks papildinātas ar saturīgām ārpusskolas laika pavadīšanas iespējām gan Rīgā, gan reģionos. Turklāt šajās mājaslapās tiek apkopota informācija arī par pieaugušajiem paredzētajiem kursiem un pulciņiem. “Šādu interneta vietņu izveide mums, divām aktīvām mammām, radās, pašām meklējot saistošas un interesantas brīvā laika pavadīšanas iespējas mūsu bērniem....

Nākamnedēļ Notāru dienas – bezmaksas juridiskās konsultācijas visā Latvijā

not
22.02.2019.
Notāru dienas, kad visā Latvijā zvērināti notāri sniegs bezmaksas juridiskās konsultācijas, šogad notiks 26. un 27. februārī. Iedzīvotāji aicināti vērsties pie zvērinātiem notāriem, lai saņemtu padomu un atbalstu sev svarīgos juridiskos jautājumos, tostarp par pilnvarām dažādām dzīves situācijām, mantojuma lietām un mantošanas procesu, darījumiem ar nekustamo īpašumu, ģimenes lietām, kopdzīves jautājumiem u.c. Konsultācijas varēs saņemt zvērinātu notāru birojos visā Latvijā 26. un 27. februārī no plkst. 10.00 līdz 15.00. Savu jautājumu varēs uzdot tiešsaistes čatā Latvijas Zvērinātu notāru...

Noslēdzies "Mārupes kauss 2019" un Latvijas IMP čempionāts sporta bridžā

Medaļu ieguvēji "Mārupes kauss 2019" un Latvijas IMP čempionāts sporta bridžā
22.02.2019.
16.- 17.februārī Mākslas un mūzikas skolas telpās notika "Mārupes kauss 2019" un Latvijas IMP čempionāts sporta bridžā Šogad turnīrā startēja 34 pāri. Bija gan Mārupes, Rīgas, Ogres, gan arī Kurzemes bridžisti. Nu, jau trešo gadu bija delegācija arī no Igaunijas - šogad startēja astoņi igauņu spēlētāji. T urnīru klātienē ieradās apskatīties arī Mārupes iedzīvotāji . Turnīrā uzvarēja Jeļena Alfejeva pārī ar Kārli Rubinu, otrajā vietā Jānis Bethers pārī ar Jāni Bendiku, savukārt trešajā vietā Jānis Ozols un Māris Kārkliņš. Turnīra fināla (TOP18) rezultāti: http://bridge.lv/files/IMP2019/Final...

Sveikti novada jaundzimušie

jaundzim
21.02.2019.
16.februārī svinīgā pasākumā "Esmu mazais mārupietis" Mārupes kultūras namā tika sveikti 2018.gada augustā, septembrī, oktobrī, novembrī un decembrī dzimušie mazie novadnieki un viņu vecāki. Mārupes novada domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs un Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Dzintra Klintsone katram jaundzimušajam pasniedza piemiņas monētu "Esmu mazais mārupietis", kā arī dāvanu no pasākuma atbalstītājiem "Latvijas Aptieka" - digitālo termometru un aptiekas klienta karti. 2018.gada pēdējos piecos mēnešos Mārupes novadā deklarēti 140 jaundzimušie - 78 meitenes un 62 puiši, starp tiem arī 3...

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests atgādina par ugunsdrošības noteikumu izmaiņām daudzdzīvokļu mājās

vent
21.02.2019.
Atbilstoši MK noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 516. punktam 2019. gada 1. janvārī stājas spēkā minēto noteikumu 89.10. apakšpunkts, kas aizliedz daudzdzīvokļu objektā dabīgās ventilācijas kanālam pievienot mehāniskās ventilācijas iekārtu, ja telpā izvietots gāzes aparāts un nav ventilācijas, kas nodrošina pastāvīgu gaisa apmaiņu telpā un noplūdušās gāzes novadīšanu ārpus būves. Minētā prasība Ugunsdrošības noteikumos iekļauta pēc gāzes ekspertu un skursteņslaucītāju atzinuma, jo, piemēram, pievienojot tvaika nosūcēju vienīgajam dabīgās ventilācijas kanālam, tiek traucēta paredzētā...