Sabiedrība

Sabiedriskais transports

Autobusi

 

Mikroautobusi

 

Vilcieni

 

Vieglie taksometri

Mārupē kārtību, kādā pašvaldība izsniedz, pārreģistrē vai anulē licences un licencēšu kartītes pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Mārupes novada administratīvajā teritorijā, nosaka Mārupes novada Domes saistošie noteikumi „Par maksimālo maksu (tarifiem) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem un par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtību Mārupes novada administratīvajā teritorijā”

 

Iedzīvotāju ievērībai! Katram vieglo taksometru pakalpojuma sniedzējam ir jāveic pasažieru pārvadāšana atbilstoši tam tarifam, ko pārvadātājs ir apstiprinājis Mārupes novada pašvaldībā.

Lai izvairītos no krāpšanas gadījumiem, aicinām taksometru pakalpojumu ņēmējus vienmēr saglabāt taksometra vadītāja izsniegto čeku un pievērst uzmanību tam, vai čekā atspoguļotā informācija par pārvadātāju saskan ar licences kartītē un uz automašīnas borta norādīto (pārvadātāja nosaukums, vieglā taksometra borta Nr., valsts numurzīme, u.c.).

Aizdomu gadījumā par iespējamu krāpšanu Mārupes novada teritorijā aicinām čeku kopā ar iesniegumu iesniegt Mārupes novada domē, kas pārbaudīs, vai pieprasītā maksa par braucienu ir atbilstoša attiecīgā taksometru uzņēmuma deklarētajam tarifam.

Starptautiskā lidosta „Rīga” atrodas Mārupes novada teritorijā un pārvadājumi no lidostas tiek veikti saskaņā ar Mārupes novada noteiktajiem licences nosacījumiem – tai skaitā arī tarifiem.