Novada ziņas Visas ziņas

Vai Jūs esat iepazinies ar publiskai apspriedei nodotajiem Mārupes novada teritorijas plānojuma grozījumiem?

Izvēles