Visas ziņas

Aicinām pieteikties uz bezmaksas radošajām darbnīcām brīvā dabā

festivals
11.07.2018.
Krāsu festivāla Tīrainē ´2018 ietvaros 19.jūlijā plkst. 10.30 Tīraines skvērā pie dienas centra notiks divas radošās darbnīcas - «Botānika» un «Cilvēks un daba». Zīmēsim, skicēsim brīvā dabā. Materiāli tiks nodrošināti. Dalība - BEZ MAKSAS. Pieteikties laikus, rakstot uz e-pastu caruka@inbox.lv vai pamovska@inbox.lv Rīko: Mārupes radošā laboratorija un Ievas radošā darbnīca

Mārupes pašvaldības policija par notikumiem novadā

policija
11.07.2018.
Laika posmā no 1.jūlija–10.jūlijam Mārupes novada pašvaldības policijas dežūrdaļa ir saņēmusi un apkalpojusi 22 izsaukumus. 01.07.2018. plkst 14:52 tika saņemts izsaukums uz Mārupi, sakarā ar to, ka kāda persona uzvedas neadekvāti. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka personai ir radušās veselības problēmas. Uz notikuma vietu nekavējoties tika izsaukta NMP, kas personu hospitalizēja uz medicīnas iestādi. 02.07.2018. plkst 22:10 tika saņemts izsaukums uz Tīraini sakarā ar to, ka sabiedriskā vietā guļ kāda persona, iespējams alkohola reibuma stāvoklī. Nekavējoties ierodotie...

AS “Sadales tīkls” Pierīgas novadu elektrotīkla atjaunošanā šogad ieguldīs 2 miljonus eiro

elektrība
11.07.2018.
Šogad Pierīgas novadu – Mārupes, Baldones, Olaines, Ķekavas, Salaspils, Stopiņu, Ropažu, Ādažu novada, elektrotīkla atjaunošanā AS “Sadales tīkls” (ST) ieguldīs 2 miljonus eiro. Gada laikā novados paredzēts atjaunot 36 km garumā vidējā sprieguma elektrolīnijas, 17,6 km garumā pārbūvēt par kabeļu līnijām zemsprieguma elektrolīnijas un rekonstruēt vai izbūvēt jaunas 16 transformatoru apakšstacijas. ST jau iepriekšējos gados īpašu uzmanību pievērsa Pierīgas novadu elektrotīkla atjaunošanā, kur ik gadu pieaug gan iedzīvotāju skaits, gan attīstās uzņēmējdarbība. Klientiem nepieciešama droša un nepā...

Vēl tikai dažas dienas līdz pārgājienam gar Neriņu

pargajiens
11.07.2018.
14.jūlijā Mārupes nobada Dome sadarbībā ar gidu un ģeogrāfu Miķeli Jakunovu organizē pārgājienu gar Neriņas tecējumu. Tikšanās (sagaidot 55.autobusu plkst. 10:05 ) pie Jaunmārupes ūdenstorņa MARŠRUTS: Jaunmārupe – Skulte – Brīvkalni – Piņķi Aptuvenais ilgums: ~ 6 h Pārgājiena plānots attālums: ~ 15 km. Līdzi jāņem laikapstākļiem atbilstošu apģērbu un apavus, ēdienu un dzērienu piknika pauzei. Vada: Gids Miķelis Jakunovs un tūrisma organizatore Elīna Brigmane Organizē: Mārupes novada Dome Pieteikšanās, rakstot uz e-pastu turisms@marupe.lv vai zvanot pa tālruni 28347211

Paziņojums par Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu 1.redakcijas un tās vides pārskata projekta publisko apspriešanu

karte
10.07.2018.
Mārupes novada dome 2018.gada 27.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 1 (sēdes protok.Nr.10) “Par Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014. - 2026. gadam grozījumu 1. redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Publiskā apspriešana ilgs no 2018.gada 18.jūlija līdz 31.augustam. Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks šī gada: 16.augustā, plkst.18:30 , Mārupes pamatskolā, Viskalnu ielā 7, Tīrainē 20.augustā, plkst.18:30 , Mārupes kultūras namā, Daugavas ielā 29, Mārupē 23.augustā, plkst.18:30 , Mārupes Mūzikas un mākslas skolā, Mazcenu aleja 39, Jaunmārupē Ar sagatavoto...

Aicina apmeklēt semināru par GRANTU PROGRAMMU (IE)DVESMA

seminars
10.07.2018.
GRANTU PROGRAMMĀ (IE)DVESMA ŠOGAD JAUNAJIEM UZŅĒMĒJIEM BŪS PIEEJAMI 60 000 EIRO Pievienojoties diviem jauniem partneriem – Siguldas un Ķekavas novadiem, kopējais jaunajiem uzņēmējiem pieejamo grantu apmērs šogad ir pieaudzis līdz 60 000 eiro. Programmas (ie)dvesma grantus varēs saņemt gan jau strādājoši jaunuzņēmumi, gan vēl neīstenotu biznesa ideju autori. Grantu programmas aizsācējiem SEB bankai, Jūrmalas pilsētai, kā arī Mārupes un Olaines novadiem, šogad pievienojušies arī Siguldas un Ķekavas novadi, paplašinot grantu programmas darbības teritoriju un finansējuma apjomu. Katrs no partnerie...

Aicinām mārupiešus piedalīties un sekot līdzi Dziesmu un deju svētku norisei

foto
06.07.2018.
No 30. jūnija līdz 8.jūlijam Rīgu pieskandina XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki, pulcējot 43290 dalībniekus, t.sk. 16500 kordziedātājus no 427 koriem un 18174 dejotājus no 739 kolektīviem. Svētkos piedalās dalībnieki no 118 Latvijas pašvaldībām un 21 pasaules valsts. No Mārupes novada tika izvirzīti desmit mākslinieciskie kolektīvi. FOTO: Edgars Sparāns Šis ir īpašs laiks un īpaša nedēļa, kad visa Latvija, arī Mārupes novads, dzied, dejo un svin. Ar īpašu svētku pacilātību mūsu korus un deju kolektīvus aprūpē Mārupes Kultūras nama direktore Ira Dūduma: “Šajā svētku reizē esmu...

Pirmo reizi Baltijā tiks noskaidroti labākie sporta šķirņu jaunzirgi

zirgi
06.07.2018.
21. jūlijā jāšanas sporta centrā "Lielceri" notiks Baltijas jaunzirgu čempionāts konkūrā "Future Stars 2018", kas tiek organizēts, lai noskaidrotu labākos Baltijas valstīs audzēto nacionālo sporta šķirņu jaunzirgus, vēsta biedrības "Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociācija" pārstāve Aija Galeja. Konkurs jaunzirgiem notiks trīs vecuma grupās – piecus, sešus un septiņus gadus veciem zirgiem. Sportisti startēs uz Latvijā pirmā pasaules klases laukuma ar "ebbe-flut" apūdeņošanas sistēmu, kas ierīkots jāšanas sporta centrā "Lielceri". Sacensību sākums no pulksten 9, un tajās paredzēti vairāki ma...

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Mazbebri”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760071334) detālplānojuma apstiprināšanu

zime
06.07.2018.
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 124.punktu Mārupes novada dome paziņo, ka 2018.gada 27.jūnijā ir pieņemts lēmums Nr.20 (sēdes prot. Nr.10) “Par nekustamā īpašuma „Mazbebri”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760071334), detālplānojuma apstiprināšanu”. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Detālplānojuma īstenošana var tikt uzs...

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Rēviņas” 2. zemes vienības,  Mārupē, detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

det
06.07.2018.
Mārupes novada Dome 2018.gada 27.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.22 (prot. Nr.10) ”Par nekustamā īpašuma „Rēviņas” 2. zemes vienības (kadastra apzīmējuma Nr. 80760070602) detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu”. Detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma derīguma termiņš pagarināts līdz 2019.gada 27.jūnijam. Ar pieņemto lēmumu var iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība / Attīstība un plānošana / Detālplānojumi un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv .

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Saulrieši”, Mārupē detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

det
06.07.2018.
Mārupes novada Dome 2018. gada 27.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.19 (protokols Nr.10) “Par nekustamā īpašuma „Saulrieši", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760070315), detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala sadalīšanu savrupmāju apbūvei ciema teritorijā. Publiskā apspriešana notiks no 11.07.2018. līdz 10.08.2018. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.gada 19.jūlijā plkst.17.00 Mārupes novada Būvvaldes zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē. Ar detālplānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā varēs iepazīties Mārupes...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Štālbergi”, Mārupē detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

det
06.07.2018.
Mārupes novada Dome 2018. gada 27.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.18 (protokols Nr.10) “Par nekustamā īpašuma „Štālbergi", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030851), detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala sadalīšanu savrupmāju apbūvei ciema teritorijā. Publiskā apspriešana notiks no 11.07.2018. līdz 10.08.2018. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.gada 23.jūlijā plkst.17.00 Mārupes novada Būvvaldes zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē. Ar detālplānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā varēs iepazīties Mārupe...

Paziņojums par nekustamā īpašuma Lielā iela 34, Mārupē, detālplānojuma izstrādes atcelšanu

det
06.07.2018.
Mārupes novada Dome 2018.gada 27.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.17 (protok.Nr.10) “Par 2017. gada 6. septembra Mārupes novada domes lēmuma Nr. 3 (protokols Nr. 5) „Par nekustamā īpašuma Lielā iela 34, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030069), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu” atcelšanu”, līdz ar to detālplānojuma izstrāde netiks īstenota. Ar lēmumu var iepazīties Mārupes novada Domes mājas lapā sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi.

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Rasmas”, Mārupē, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

det
06.07.2018.
Mārupes novada Dome 2018.gada 27.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.21 (prot. Nr.10) “Par nekustamā īpašuma „Rasmas", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760072076), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir īpašuma „Rasmas", teritorija, aptuveni 1,35 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums “Rasmas” atrodas funkcionālajā zonā Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju apbūve (DzS). Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala sadalīšanu, lai veidotu apbūvi ciema teritor...

Iznācis “Mārupes Vēstis” jūlija numurs

MV julijs
06.07.2018.
Iznācis Mārupes novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Mārupes Vēstis” jūlija numurs. Nākamais gaidāms septembrī. Mārupes Vēstis jūlijs 2018 Šajā numurā lasi: Mārupieši Dziesmu un deju svētkos Aizritējis izlaidumu laiks un sveikti skolu absolventi Regulators apstiprina jaunus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” Mārupes novada vēlēšanu komisija aicina pieteikties vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātus Publiskajai apspriešanai tiek nodota Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu 1.redakcija un tās vides pārskata projekts Mārupē...

No 10. līdz 23.jūlijam dome strādās dežurrežīmā!

Dome
05.07.2018.
Informējam, ka no 10.jūlijā līdz 23.jūlijam Mārupes novada domes lielākā daļa speciālistu un vadība dodas atvaļinājumā . Dome pieņems apmeklētājus Klientu apkalpošanas centrā dežūrrežīmā. Atgādinām, ka šogad pirmo reizi tiks piemērots likumā «Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām» noteiktais, ka gadījumā, ja svētku diena - Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku noslēguma diena – iekrīt sestdienā vai svētdienā, nākamo darba dienu nosaka par brīvdienu. 9. jūlijs Latvijā ir brīvdiena! Mārupes novada domes Administrācija

PIESAKI DALĪBU PĀRGĀJIENĀ GAR NERIŅAS TECĒJUMU LAIKUS

neriņa
04.07.2018.
14.jūlijā Mārupes nobada Dome sadarbībā ar gidu un ģeogrāfu Miķeli Jakunovu organizē pārgājienu gar Neriņas tecējumu. Tikšanās (sagaidot 55.autobusu plkst. 10:05 ) pie Jaunmārupes ūdenstorņa MARŠRUTS: Jaunmārupe – Skulte – Brīvkalni – Piņķi Aptuvenais ilgums: ~ 6 h Pārgājiena plānots attālums: ~ 15 km. Līdzi jāņem laikapstākļiem atbilstošu apģērbu un apavus, ēdienu un dzērienu piknika pauzei. Vada: Gids Miķelis Jakunovs un tūrisma organizatore Elīna Brigmane Organizē: Mārupes novada Dome Pieteikšanās, rakstot uz e-pastu turisms@marupe.lv vai zvanot pa tālruni 28347211

“Brazīlija” pārvācas – pavasarī atklās mūsdienīgāko pludmales sporta centru Baltijā

vizualizācija
04.07.2018.
2009. gada decembrī kā tobrīd pop-up projekts, tika atklāta Latvijai unikāla ideja – pludmales sporta centrs “Brazīlija”. Nu, pēc deviņiem gadiem, “Brazīlija” ir gatava pārcelt savu pieredzi nākamajā līmenī un 2019. gada pavasarī doties uz jaunām – mūsdienīgām un pludmales volejbolam īpaši būvētām telpām Mārupē. Pludmales sporta centrs “Brazīlija” nav tikai halle. Sākotnēji tā ir volejbola entuziasta Andra Blakas ideja, kurš savu mīļāko sporta veidu nevēlējās atmest pat ziemā. Iesākumā sporta centrs tika iecerēts kā pludmales volejbola profesionāļu, entuziastu, kā arī to ģimeņu un draugu pulcē...

Mārupietis kāpj uz pjedestāla Latvijas čempionātā riteņbraukšanā

bartušs
04.07.2018.
Latvijas čempionātā šosejas riteņbraukšanā mārupietis un Rīgas riteņbraukšanas skolas treneris Mečislavs Bartuševičs izcīnījis divas medaļas Master 9 grupā - individuālā brauciena sacensībās Biķernieku trasē Rīgā izcīnīta 2.vieta un grupas braucienā Talsos iegūts čempiona tituls - godpilnā 1.vieta. Pirmo reizi Latvijas čempionāta šosejas riteņbraukšanā individuālā brauciena sacensības uzņēma Rīgā esošā Biķernieku trase. 18 dažādās vecuma un meistarības grupās uz starta izgāja teju 200 dalībnieki, veicot divus, trīs, četrus vai sešus 5,5 kilometru garos apļus. Startējot Master 9 grupā, mārupiet...