Visas ziņas

Aicina pieteikties vērienīgākajam Fizikas gada notikumam – “FIZMIX Eksperiments” konkursam!

fizmix
21.01.2019.
No 21. janvāra Latvenergo aicina pamatskolēnus un skolotājus pieteikties Fizikas gada vērienīgākajam notikumam – “FIZMIX Eksperiments” konkursam, kas noslēgsies ar Latvijas fizikas svētkiem 11. maijā. Valsts izglītības satura centrs 2018./2019. mācību gadu pasludinājis par Fizikas gadu, tādējādi pievēršot pastiprinātu uzmanību fizikas apguvei. Konkurss, kā galvenais Fizikas gada notikums, popularitātē audzis ik gadu, pērn sasniedzot rekordlielu komandu pieteikumu skaitu – katra ceturtā Latvijas skola. “Fizikas gadā īpaši jānovērtē skolotāju loma fizikas apgūšanā. Tā kā fizika nav priekšmets, k...

Mārupes vidusskolai plāno piešķirt valsts ģimnāzijas statusu

mvsk
17.01.2019.
No 2019. gada 1. septembra Mārupes vidusskolai plānots piešķirt valsts ģimnāzijas statusu – to paredz Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotais Ministru kabineta rīkojuma projekts, kurš šodien, 2019. gada 17. janvārī, izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Lai vispārējās vidējās izglītības iestāde varētu pretendēt uz valsts ģimnāzijas statusu, tai jāatbilst Ministru kabineta noteikumu prasībām par īstenojamo izglītības programmu skaitu, skolēnu skaitu un mācību sasniegumu vidējo procentuālo novērtējumu centralizētajos eksāmenos. Mārupes vidusskola īsteno trīs vispārējās vidējās izglītība...

Mārupes kapos pie Roberta Mūrnieka kapa vietas pieminēti barikāžu laika upuri

barikades
16.01.2019.
Šodien, 16.janvārī, Mārupes kapos pie Satiksmes ministrijas šofera Roberta Mūrnieka kapa vietas pulcējās cilvēki, lai pieminētu 1991.gada traģiskos notikumus un godinātu šīs pretošanās cīņas upurus. Robertu Mūrnieku Rīgas omonieši sašāva 1991.gada 16. janvārī uzbrukuma laikā barikādēs pie Vecmīlgrāvja tilta. Tajā pašā dienā Rīgas 1.slimnīcā viņa sirds pārstāja pukstēt. Roberta Mūrnieka bēres 1991.gada 19.janvārī pārvērtās par tautas manifestāciju un uz bērēm ieradās tūkstošiem ļaužu. Piemiņas pasākumā Mārupes kapos piedalījās Mārupes novada domes pārstāvji, 1991.gada barikāžu dalībnieku Mārupe...

Pieņemts lēmums par Mārupes novada Attīstības programmas 2020.- 2026. gadam izstrādes uzsākšanu

teritorija
15.01.2019.
Mārupes novada Dome 2018.gada 19.decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.5 (prot.Nr.16) ” Par Mārupes novada Attīstības programmas 2020.- 2026. gadam izstrādes uzsākšanu”. Ar lēmumu apstiprināts attīstības programmas izstrādes darba uzdevums un izstrādes Vadības grupas sastāvs, kā arī Vadības grupas nolikums. Darba uzdevumā ietverta informācija par Attīstības programmas izstrādes procesu un paredzamajiem termiņiem. Ar lēmumu un darba uzdevumu iespējams iepazīties Mārupes novada Domes mājas lapā sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Attīstības dokumenti ( http://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/attistiba...

Paziņojums par grozījumiem Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu izstrādes darba uzdevumā

karte
15.01.2019.
Mārupes novada Dome 2018.gada 19.decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.10 (prot.Nr.16) ”Par grozījumiem Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.- 2026. gadam grozījumu izstrādes darba uzdevumā Nr. 3-30/8” . Ar lēmumu tiek papildināts plānojuma grozījumu izstrādes uzdevums, lai nodrošinātu normatīvo aktu izmaiņās ietverto prasību izpildi un VAS “Latvijas Valsts ceļi” atzinumā norādīto prasību izpildi attiecībā uz novada plānoto vienotā ielu un ceļu tīkla attīstību, nosakot arī perspektīvos pašvaldības nozīmes ceļus un nodrošinot sabiedrības tiesības ikvienam to izmantot. Ar lēmumu var iepazīties Mā...

Latvijas Universitāte aicina izvirzīt skolotājus “Ekselences balvai”

EB
15.01.2019.
Latvijas Universitāte (LU) aicina skolēnus, vecākus, skolu vadības pārstāvjus un ikvienu citu, kurš lepojas ar bioloģijas, fizikas, ķīmijas, matemātikas un ekonomikas skolotājiem, izvirzīt tos „Ekselences balvai”, līdz 20. janvārim aizpildot īsu elektronisko pieteikumu: ej.uz/ekselences-balva . „Ja zināt skolotāju, kurš iedvesmo skolēnus, māca būt uzņēmīgiem un radošiem, rosina darboties kā pētniekiem, aicina izmantot informācijas tehnoloģiju priekšrocības, vada stundas arī ārpus klases, palīdz sasniegt labākos rezultātus, kā arī dalās pieredzē ar kolēģiem, piesakiet viņu „Ekselences balvai”!...

Mārupes novada pašvaldības policija par notikumiem novadā

pp
15.01.2019.
Laika posmā no 1.janvāra līdz 13.janvārim Mārupes novada pašvaldības policijas dežūrdaļa ir saņēmusi un apkalpojusi 41 izsaukumu. 01.01.2019. plkst. 01:35 tika saņemts izsaukums uz Skulti sakarā ar konfliktu. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka konflikts izcēlies sakarā ar nesamērīgu alkohola lietošanu, kura laikā vienai personai nodarīti miesas bojājumi. Uz notikuma vietu izsaukta NMPD , kas personu hospitalizēja. Uzsākta pārbaude. 01.01.2019. plkst. 04:32 tika saņemts izsaukums uz Skulti sakarā ar konfliktu. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka ko...

Atgādinām, ka rīt, 15.janvārī, sāksies reģistrācija bērnu uzņemšanai 1.klasē

b
14.01.2019.
Mārupes novada pašvaldība informē, ka 2019.gada 15. janvārī pulksten 8.30 Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādēs sāksies reģistrācija bērnu uzņemšanai 1.klasē. Vēršam uzmanību, ka iesniegumu reģistrācija tiks uzsākta tieši plkst. 8:30:00, līdz 8:30:00 zemāk norādītie e-pasti būs neaktīvi. Tāpat kā līdz šim, piesakot bērnu izvēlētajā vispārējās izglītības iestādē, iesniegumu varēs sūtīt elektroniski vai personīgi iesniegt attiecīgajā skolā. Piesakot bērnu elektroniski, iesniegums sūtāms uz izvēlētās skolas e-pasta adresi: Mārupes vidusskolai - 1klase.mvsk@marupe.lv ; Mārupes pamatskolai...

Paziņojums par būvniecības ieceres pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūvei ar saimniecības ēkām nodošanu publiskai apspriešanai

buvnieciba
14.01.2019.
Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai: Būvniecības Ieceres nosaukums: Privātā pirmsskolas izglītības jaunbūve ar saimniecības ēkām Adrese: “Atstari”, Mārupe Zemes kadastra Nr.: 8076 008 0171 Ierosinātājs: SIA “Pillar 3” reģ. NR. 4010319306. Būvprojekta izstrādātājs: SIA "A.R.design" Būvkom.reģ.nr. 8674-R; Reģ.nr.40103316360 Atsauksmes var iesniegt Mārupes novada būvvaldē, Mārupe, Daugavas iela 29; LV-2167, no 14.01.2019. plkst. 9.00 līdz 15.02.2019. plkst.18:00 un elektroniski uz e-pasta adresi Helvijs.stengrēvics@yahoo.com. Publiskās apspriešanas sapulce 24.janvār...

Mārupes pašvaldība izsludina konkursu par tiesībām slēgt deleģēšanas līgumu un saņemt finansējumu patversmes pakalpojuma sniegšanai

patv
14.01.2019.
Deleģēšanas mērķis ir nodrošināt patversmes pakalpojumu personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Nodrošināt iepriekš minētās mērķauditorijas īslaicīgu uzturēšanos piemērotās telpās un nodrošināt sociālā darba speciālista konsultācijas ar mērķi atjaunot vai uzlabot sociālās funkcionēšanas spējas, lai nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu sabiedrībā. Pieteikumi līdz 2019.gada 28.janvārim iesniedzami elektroniski, nosūtot to Mārupes novada Domes juristei Lindai Liepiņai,...

Skates „Gada labākā būve Latvijā 2018” organizatori aicina bērnus un jauniešus piedalīties zīmējumu konkursā „Mana novada dārgakmens – jaunā būve”

zimejums
11.01.2019.
Skates „Gada labākā būve Latvijā 2018” organizatori, Latvijas Būvnieku asociācija, Latvijas Būvinženieru savienība un 18 būvnieku profesionālās organizācijas, aicina skolēnus piedalīties zīmējumu konkursā „Mana novada dārgakmens – jaunā būve”, jo būvniekiem ir svarīgas bērnu un jauniešu domas un viedoklis par viņu veikumu. Zīmējumā ir jāattēlo Latvijas būvnieku būvētā būve novadā, Latvijā vai ārzemēs. Būvi izvēlas pats zīmējuma autors. Tā var būt gājēju celiņš, tiltiņš, ceļš, nosiltināta un nokrāsota skolas ēka, jauna dzīvojamā vai ražošanas ēka. Nozīmīgi, ka tā kalpo iedzīvotājiem un padara a...

Latvijas publisko bibliotēku lasītājiem jauna iespēja – bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā

e-gramata
11.01.2019.
Visās Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās šajā – 2019. gadā lasītājiem tiek piedāvāts jauns, inovatīvs pakalpojums – “3td e-GRĀMATU bibliotēka” vietnē www.3td.lv . To nodrošina Kultūras informācijas sistēmu centrs sadarbībā ar SIA “Tieto Latvia”, apgādu “Zvaigzne ABC” un publiskajām bibliotēkām. No 7. janvāra ikvienam ir iespēja bez maksas lasīt latviešu autoru darbus e-grāmatas formātā tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā. Tā ir kopīgi īstenota iniciatīva, lai veicinātu grāmatu lasīšanu mūsdienīgā un ērtāk pieejamā veidā. Šobrīd tīmekļa vietnē www.3td.lv ir pieejams daudzveidīgs e-gr...

Hokeja komanda “Mārupe” uzņem apgriezienus!

Hokeja komanda “Mārupe” uzņem apgriezienus!
11.01.2019.
Hokeja komandai "Mārupe" 2018.gads noslēdzies un 2019.gads iesācies ar trīs uzvarām. Ar rezultātu 3:2 uzvarēta komanda ARF, ar 6:2 komanda “Dinamo-84”un ar rezultātu 8:3 vēlreiz pieveikta komanda ARF. Nākamās spēles 12.janvārī plkst. 16:45, Ozolniekos, Ozo ledus hallē un 18.janvārī plkst. 20:00, Brocēnos. Informācija: https://ehl.entuziasti.com/komandas/hk-marupe/240 Vairāk foto

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Daiņas", Mārupē, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

detalplanojums
10.01.2019.
Mārupes novada Dome 2018.gada 19.decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.4 (prot. Nr.16) “Par nekustamā īpašuma „Daiņas" Tīrainē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760080038) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir īpašuma „Daiņas" teritorija, aptuveni 3,57 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums “Daiņas” atrodas ciema teritorijā, funkcionālās zonas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju apbūve (DzS). Daļā teritorijas noteikta funkcionālā zona Autotransporta infrastruktūras objek...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Graši” 1.zemes vienības detālplānojuma izstrādes atcelšanu

detalplanojums
10.01.2019.
Mārupes novada Dome 2018.gada 19 decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.3 (protok.Nr.16) “Par nekustamā īpašuma „Graši", Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760120016) 1. zemes vienības detālplānojuma izstrādes pārtraukšanu”, līdz ar to detālplānojuma izstrāde netiks īstenota. Ar lēmumu var iepazīties Mārupes novada Domes mājaslapā sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi ( http://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi ).

Ar saukli “Domā līdzī!” Re:TV aicina vidusskolēnus pieteikties erudīcijas spēlei!

vides erudits
10.01.2019.
Lai veicinātu sabiedrības, īpaši jauniešu informēšanu un izglītošanu par videi draudzīgu dzīvesveidu, kanāls Re:TV aicina vidusskolēnus no visas Latvijas piedalīties erudīcijas spēlē “Vides erudīts”. Kopā erudīcijas spēlē varēs piedalīties 27 komandas – katrā komandā divi dalībnieki. Spēle norisināsies vairākos posmos – 9 ceturtdaļfināli, 3 pusfināli un 1 fināls (kopā 13 spēles). Katrā spēlē skolēniem būs jāatbild uz 16 jautājumiem, kurus uzdos raidījumu vadītājs Māris Olte – par dabas un bioloģisko daudzveidību, klimata pārmaiņām un iespējām tās ierobežot, atbildīgu vides un dabas resursu izm...

Eksperti: Izvērtē kritiski pirms apskaud interneta slavenības

interneta
10.01.2019.
Samsung Skola nākotnei un LR Kultūras ministrijas veiktā aptauja* atklāj, ka 71% Latvijas jauniešu seko līdzi video blogeru un Instagram slavenību aktivitātēm tiešsaistē, turklāt teju trešdaļa paši vēlētos par tādiem kļūt. Eksperti uzsver – lai “neuzķertos” uz influenceru “skaistās dzīves” ierakstiem, kritiski jāizvērtē interneta saturs. “Aptaujā jaunie cilvēki minējuši, ka influenceru saturu skata, lai kavētu laiku un izklaidētos. Tomēr daudzi arī atzinuši, ka interneta slavenību viedoklis palīdz viņiem pieņemt lēmumus par to, kam ticēt, ko uzskatīt par pareizu, kas ir un kas nav stilīgi. Vēl...

Karatē kluba „IPPON” karatisti piedalās Zemgales novada karatē čempionātā un iegūst 2.vietu

ippon
10.01.2019.
25.novembrī Ozolniekos notika Zemgales novada karatē čempionāts, kurā piedalījas ap 220 sportistu no Dobeles, Ozolnieku, Mārupes, Bauskas, Jelgavas, Rīgas, Tukuma novadiem, kā arī viesi no Lietuvas. Karatē klubu „IPPON” sacensībās pārstāvēja 18 sportisti, Mārupes novadu sacensībās pārstāvēja 2 sportisti trenera Dmitrija Varlamova vadībā. Kopumā kluba sportisti izcīnīja – 9 zelta, 8 sudraba un 7 bronzas medaļas, kas klubu kopvērtējuma deva godalgoto 2.vietu, atpaliekot no sacensību organizatoriem - Jelgavas, bet 3.vietā atstājot Ozolnieku komandu. Sacensību rezultāti: Otro vietu izcīnīja: Rūta...

Ziemas atpūtas iespējas Mārupes novadā

Ziemas piederumi
09.01.2019.
Arī aukstajā ziemas periodā Mārupes novads nesnauž un ir gatavs priecēt gan savus iedzīvotājus, gan viesus. Pašvaldība un privātā sektora aktīvisti piedāvā iespēju aktīvi un veselīgi pavadīt savu brīvo laiku, nododoties ziemas priekiem. BMX sporta parkā ziemas prieki rit pilnā sparā! Dabīgā ledus slidotava atbilstošos laika apstākļos nemainīgi pieejama visiem, kas paši par to rūpējas, tīrot sniegu un kopjot ledu! Ragaviņu iecienīts ir BMX trases starta kalns. www.bmxmarupe.lv Atpūtas vietā un stallī “Zirgzandales” ziemā notiek izjādes pa skaistu, sniegotu mežu un ziemas fotosesijas ar zirgiem....

Šodien donoru diena Mārupē!

donoru diena
09.01.2019.
2019.gada 9.janvārī no plkst. 10.00 līdz plkst. 13.00 Mārupē, Mārupes Kultūras namā, Daugavas ielā 29, norisināsies Donoru diena. Iesaistoties asinsdonoru kustībā, Tev ir iespēja palīdzēt nelaimē nonākušajiem, kam nepieciešamas asinis. Viena asins deva var izglābt ceļu satiksmes negadījumā cietušo, pacientu ar apdegumiem un palīdzēt vēža slimniekam. Katrs asins un asins komponentu donors: gūst morālu gandarījumu, izziņu par asins testēšanas rezultātiem (pēc pieprasījuma), uzkodu komplektu; pēc asins ziedošanas saņem kompensāciju zaudētā asins apjoma atjaunošanai 4,27 euro. Kompensāciju donorie...