Visas ziņas

Mārupes karatisti piedalījās sacensībās Dobelē

karate
19.03.2018.
11.martā Dobelē notika karatē sacensības „Dobeles kauss 2018”, kurās piedalījās 86 karatē kluba „Ippon” sportisti no Dobeles un Mārupes. Mārupes novadu sacensībās pārstāvēja 11 sportisti un visi atgriezās mājās ar izcīnītām godalgotām vietām. Pirmās vietas ieguva – Anastasija Stadukhina, Krišjānis Paegle, Rūta Auzenbaha Otro vietu ieguva – Valters Visockis, Gvido Pentjušs, Rūdolfs Klētnieks, Juris Paegle Trešās vietas ieguva – Reinis Auzenbahs,Timūrs Saldābols, Adrians Bērziņš, Karlīna Trumpika Sezonas turpinājumā Mārupes sportisti piedalīsies starptautiskās karatē sacensībās „Rīga Cup 2018”,...

Aicina apgūt prasmes keramikā un stikla apgleznošanā

meistarklases
16.03.2018.
Ikviens interesents tiek aicināts uz radošajām meistarklasēm keramikā un stikla apgleznošanā, kas norisināsies š.g. 6. un 7.aprīlī dienas centrā "Švarcenieki", Jaunmārupē. Pieredzējušu meistaru vadībā meistarklašu dalībnieki varēs radīt skaistus keramikas darbiņus un apgleznot stiklu. Nodarbības paredzētas gan iesācējiem, gan tiem, kas vēlas papildināt savas iemaņas. Visi nepieciešamie materiāli, instrumenti un apgleznojamie priekšmeti meistarklasēs būs pieejami BEZMAKSAS! radošā meistarklase keramikĀ Piektdien, 2018. gada 6. aprīlī , no plkst. 11.00 līdz 19.00 dienas centrā "Švarcenieki" (Jau...

Pašvaldība aicina pieteikties līdzfinansējumam centralizētās kanalizācijas pieslēgšanai

kan
16.03.2018.
Lai veicinātu dzīvojamo māju pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai izbūvi atsevišķām iedzīvotāju grupām, Mārupes pašvaldība, pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem Nr. 47/2016 “Par Mārupes novada pašvaldības finansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai” , izsludina pieteikšanos līdzfinansējuma saņemšanai. Pieteikumu un tam pievienotos dokumentus jāiesniedz no 2018.gada 20.marta līdz 18. aprīlim (ieskaitot) Mārupes novada Domē (Daugavas iela 29, Mārupe, LV-2167) ar norādi „Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai kanalizācijas pieslēguma...

Iznācis 2018.gada marta “Mārupes Vēstis” numurs

MV marts
16.03.2018.
Iznācis Mārupes novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Mārupes Vēstis” marta numurs. Nākamais gaidāms aprīlī. „Mārupes Vēstis” marta numurs Šajā numurā lasi: Noskaidroti projektu konkursa “Mārupe – mūsu mājas” uzvarētāji Iedzīvotāji aicināti uz tikšanos ar pašvaldības speciālistiem Mārupes novada Pašvaldības policija turpmāk atradīsies Konrādu ielā 5 Pašvaldība aicina pieteikties līdzfinansējumam centralizētās kanalizācijas pieslēgšanai “Eco Baltia vide” turpina slēgt līgumus ar iedzīvotājiem par atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā Mārupes pašvaldība izsludina konkursu bērnu un jauniešu...

Visi detālplānojumi pieejami elektroniski

det
16.03.2018.
Lai nodrošinātu sabiedrībai ērtāku piekļuvi informācijai par teritorijas attīstības un apbūves nosacījumiem konkrētos īpašumos, valstī ir izveidota vienota sistēma, kur ar laiku būs pieejami visi spēkā esošie un izstrādes stadijā esošie plānošanas dokumenti, tai skaitā detālplānojumi, lokālplānojumi un teritorijas plānojumi. Publiski pieejamā informācija par teritorijas plānošanas dokumentiem ir atrodama Valsts vienotajā Ģeoportālā – Ģeolatvija.lv (www.geolatvija.lv.). Šajā vietnē ir pieejama informācija ne vien par Mārupes novada dokumentiem, bet par īpašumiem jebkurā Latvijas novadā, kā arī...

Paziņojums par “Lokālplānojuma sportam un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai Tīraines ciema daļā” publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi

det
16.03.2018.
Mārupes novada pašvaldība paziņo, ka 2018. gada 23.martā plkst.10.00 notiks darba sanāksme, kurā izskatīs Lokālplānojuma sportam un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai Tīraines ciema daļā projekta publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus. Sanāksmes norises vieta – Mārupes novada Dome, Daugavas ielā 29, Mārupē, Domes sēžu zālē 2.stāvā. Jautājumu gadījumā griezties pie Mārupes novada teritorijas plānotājas Daces Žīgures: e-pasts: dace.zigure@marupe.lv , tālr.67149862.

Paziņojums par nekustamā īpašuma Zeltiņu iela 43, Mārupē detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

det
16.03.2018.
Mārupes novada Dome 2018.gada 28.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.4 (prot. Nr.4) “Par nekustamā īpašuma Zeltiņu iela 43, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030847), detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala sadalīšanu apbūves gabalos. Detālplānojumu projekta publiskā apspriešana notiks no 19.03.2018. līdz 16.04.2018. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.gada 09.aprīlī plkst.17.00 Mārupes novada domē, Daugavas ielā 29, Mārupē, Domes sēžu zālē 2.stāvā. Ar detālplānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā varēs...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Vaidavas”, Mārupē, detālplānojuma izstrādes pārtraukšanu

det
16.03.2018.
Mārupes novada Dome 2018.gada 28.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.5 (prot. Nr.4) “Par nekustamā īpašuma „Vaidavas”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 8076 007 0787), 2. zemes vienības detālplānojuma izstrādes pārtraukšanu, līdz ar to detālplānojuma izstrāde netiks īstenota. Ar lēmumu var iepazīties Mārupes novada Domes mājaslapā www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi.

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Saulrieši”, Mārupē, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

det
16.03.2018.
Mārupes novada Dome 2018.gada 28.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.8 (prot. Nr.4) “Par nekustamā īpašuma “Saulrieši”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760070315), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir īpašuma “Saulrieši” teritorija, aptuveni 3,81 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums “Saulrieši” atrodas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju apbūve (DzS). Detālplānojuma izstrādes mērķis ir sadalīt zemesgabalu privātmāju apbūves gabalos. Detālplānojuma izstrādes...

Paziņojums par nekustamā īpašuma Rožu iela 31, Mārupē, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

det
16.03.2018.
Mārupes novada Dome 2018.gada 28.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.7 (prot. Nr.4) “Par nekustamā īpašuma Rožu iela 31, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760120657), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir īpašuma Rožu iela 31 teritorija, aptuveni 2 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums Rožu iela 31 atrodas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju apbūve (DzS). Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala sadalīšanu apbūves gabalos privātmāju būvniecībai. Det...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Kūdras”, Mārupes novadā detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

det
16.03.2018.
Mārupes novada Dome 2018.gada 28.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.6 (prot. Nr.4) “Par nekustamā īpašuma „Kūdras”, Mārupes novadā (kadastra Nr. 8076 006 0035), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir īpašuma “Kūdras”, teritorija, aptuveni 2,67 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums “Kūdras” atrodas funkcionālās zonas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Mazsaimniecību apbūves teritorijas ārpus ciema (DzSM) un funkcionālajā zonā Mežu teritorijas (M). Detālplānojuma izstrādes mērķ...

Mārupiešus aicina pieteikties Mārupes novada Ģimeņu sporta dienai!

sporta diena
15.03.2018.
24.martā plkst.10.00 Mārupes sporta kompleksa zālē, Kantora ielā 97, notiks Mārupes novada Ģimeņu sporta diena. Pasākuma ietvaros plānotas veiklības stafetes ģimenēm ar skriešanu, lēkšanu un sporta spēļu elementu izmantošanu. Sporta dienai dalību aicinātas pieteikt Mārupes novada ģimenes - 1. līdz 6.klašu skolēni ar vecākiem. Obligāta iepriekšēja pieteikšanās līdz 23.martam plkst. 9.00 aizpildot elektronisko anketu zemāk vai šeit . Kopvērtējuma 1.-3. vietas ieguvēji saņems kausus, diplomus un balvas. Visi sacensību dalībnieki saņems piemiņas medaļas. Sacensību noslēgumā – garšīgs pārsteigums!...

“Eco Baltia vide” turpina slēgt līgumus ar iedzīvotājiem par atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā

eko
15.03.2018.
Vides apsaimniekošanas uzņēmums “Eco Baltia vide” atgādina, ka Mārupes novada iedzīvotājiem ir jāslēdz līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Šobrīd jau ir noslēgti 1400 līgumi. “Iedzīvotāji ir ļoti aktīvi un šobrīd gandrīz puse no līgumiem jau ir noslēgti. Lielākā daļa iedzīvotāju izvēlas slēgt līgumus elektroniski, “Eco Baltia vide” mājas lapā, kas ir ļoti ērti un ātri,” atgādina Ilze Retiga, “Eco Baltia vide” Klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja. Lai klienti no š.g. 1.maija saņemtu pakalpojumu līgumus aicinām noslēgt līdz šī gada 31.martam Klientiem, kuri būs noslēguši jaunos līgum...

Mārupes hokejisti uzņem apgriezienus

hokejs
15.03.2018.
Pieaugušo Mārupes Sporta centra hokeja komanda “Mārupe” šajā sezonā 2017/2018 pieņēma jaunu izaicinājumu un startēja Latvijas Hokeja federācijas organizētajā čempionāta 1. līgā, kuras virsuzdevums ir dot pieredzi jaunajiem, perspektīvajiem hokejistiem. Mūsu sadarbības partneri - jauniešu komanda Mārupe/AKO. Pirmajā sezonā SC hokeja komanda “Mārupe” deviņu komandu konkurencē izcīnīja trešo vietu piekāpjoties pagājušā gada čempioniem hokeja komandai “Venta 2002”, kuri visdrīzāk izcīnīs čempionu titulu arī šogad. Galvenais komandas menedžeris Māris Skuška: “Mārupes komandas pirmās sezonas sniegum...

Zvejnieks izcīna trešo vietu Tālo Austrumu kausa slaloma sacensībās Japānā

Zvejnieks
15.03.2018.
Latvijas vadošais kalnu slēpotājs, mārupietis Kristaps Zvejnieks, kurš februārī aizstāvēja valsts godu Phjončhanas olimpiskajās spēlēs, 11.martā Japānā Tālo Austrumu kausa ietvaros izcīnīja trešo vietu slalomā. Par sacensību uzvarētāju kļuva mājinieks Rjunosuke Ohkoši, kurš divus braucienus veica minūtē un 39,35 sekundēs. Viņam 0,71 sekundi zaudēja tautietis Kjosuke Kono, kamēr trešais bija Zvejnieks, kurš bija vēl par 0,14 sekundēm lēnāks. Zīmīgi, ka pēc pirmā brauciena Zvejnieks abiem japāņiem bija priekšā, tomēr otrajā braucienā viņš savu pozīciju nenoturēja. Šajās sacensībās Latvijas kalnu...

Mārupes novada Domē apskatāma fotogrāfa Laura Līvzinieka izstāde

izstade
14.03.2018.
Aicinām Mārupes novada Domes 2.stāva vestibilā apmeklētājus apskatīt mārupieša – fotogrāfa Laura Līvzinieka darbu izstādi. Fotogrāfs Lauris Līvzinieks: “Man šīs fotogrāfijas nav vienkārši krāsainas bildītes - tie ir man svarīgu mirkļu un sajūtu kadri, un es no sirds vēlos, lai arī Tev tie būtu kas vairāk par spilgtu interjera dekorāciju. Lai šī krāsu un noskaņu saspēle palīdz Tev brīžos, kad pa galvu skrien miljoniem domu un jautājumu bez atbildēm. Lai Tu ieraugi kādu ilgi meklētu risinājumu un sajūti iedvesmu.“ Fotogrāfs darbojas zem zīmola “LL ART”, radot lielformāta foto autordarbus interje...

Noskaidroti projektu konkursa “Mārupe – mūsu mājas” uzvarētāji

projektu konkursa finālisti
13.03.2018.
Ceturtdien, 8.martā, Mārupes novada domē tika paziņoti rezultāti un apbalvoti deviņi projektu konkursa “Mārupe – mūsu mājas” ietvaros finansējumu ieguvušie projektu iesniedzēji. Mārupes novada pašvaldība 10.novembrī jau trešo reizi pēc kārtas izsludināja projektu konkursu “Mārupe – mūsu mājas”, kurā savus projektus varēja iesniegt ikviens mārupietis maza mēroga sabiedriska labuma infrastruktūras izveidei vai sabiedriskās aktivitātes īstenošanai. Konkursā projektu īstenošanai kopējais finansējums bija 20 000 eiro, ar iespēju katram projektam saņemt līdz 2 000 eiro līdzfinansējumu, atsevišķos ga...

No 14.marta Mārupes novada Pašvaldības policija maina atrašanās vietu!

Karte
13.03.2018.
No rītdienas, 2018.gada 14.marta, Mārupes novada Pašvaldības policija atradīsies Konrādu ielā 5, Mārupē, ēku kompleksa lielajā ēkā. Uz pārcelšanās brīdi, līdz 19.martam, nedarbosies Mārupes novada Pašvaldības policijas fiksētā telefona līnija ! Dežūrdaļa sasniedzama, zvanot uz mobilo tālruni 25423038 (strādā diennakts režīmā) vai rakstot uz e-pastu marupes.pp@marupe.lv , marupes.pp@inbox.lv . Līdz šim Pašvaldības policija atradās Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē, tomēr līdzšinējo telpu kapacitāte bija nepietiekama tās funkciju īstenošanai. Pašvaldības policijas atrašanās vieta mainīta, lai uzlabot...

Aicina jauniešus pievienoties Mārupes novada Jauniešu domei!

plakats
13.03.2018.
Aicinām pievienoties Mārupes novada Jauniešu domei līderpējīgus jauniešus, kuri gatavi pilnveidot savas prasmes un apgūt jaunas, iepriekš nepielietotas spējas, veidojot savu nākotni un gūstot pieredzi atbilstošā jomā savai nākotnes profesijai. Kā Jauniešu domes kolektīva mērķi esam uzstādījuši pierādīt sevi, būt pašpārliecinātiem un sniegties uz vēlamo rezultātu, apejot grūtības, uzņemoties atbildību par sevi, savu darbību. Pievienojies kolektīvam, uzstādi pats savus mērķus un īsteno tos kopā ar mums. Esi savas jomas līderis un pierādi sevi! Pievienojies mūsu kolektīvam, darbojoties kādā no pi...

Jaunieši, tiekamies "Kultūras Piegrieztnēs" jau 22. martā Mazcenas bibliotēkā

Kultūras Piegrieztnes
13.03.2018.
Kultūras Piegrieztnes ir jauniešu tikšanās reizes, kurās apspriežam trīs kultūras virzienus – mūziku, mākslu un literatūru. Katru reizi diskutējam un piedalāmies aktivitātēs saistībā ar citu kultūras virzienu, kāds bija iepriekš. Tiekamies jau 22. martā plkst. 18.00 – 19.00 Mazcenas bibliotēkā (Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe, Mārupes novads). Pasākuma programma Tikšanās reizes laikā piedalīsimies aktivitātēs par filmu “Mama mia”, klausīsimies filmā izskanējušās dziesmas un diskutēsim par tām. Iepazīsimies mūzikas pavadījumā un pārbaudīsim dalībnieku zināšanas par populārām dziesmām. Runāsim pa...