Izglītība

Jaunmārupes pamatskola

Jaunmārupes pamatskola
Jaunmārupes pamatskola

Adrese: Mazcenu aleja 4a, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV – 2167
Tālrunis: 67933594
Fakss: 67933599
E-pasts: jmsk@inbox.lv
Mājaslapa: www.jmsk.lv
Skolas direktore: Iveta Timule

Jaunmārupes pamatskolas nolikums

Jaunmārupes pamatskola darbojas kopš 2005.gada. Tā ir pirmā par pašvaldības līdzekļiem pilnībā no jauna uzceltā skola Latvijā, kas nodota ekspluatācijā pēc neatkarības atjaunošanas un sākotnēji līdz 2014.gadam bijusi kā sākumskola. 2014.gadā tā pārdēvēta par pamatskolu, un tajā bērni apgūst izglītību līdz 9.klasei. Skolā tiek realizēta Pamatizglītības pirmā posma izglītības programma, un 2017./2018.mācību gadā to apgūst 689 skolēni.

Izglītības iestādē ir apvienota pirmsskola ar pamatskolu.  Astoņās pirmsskolas grupās tiek realizēta Pirmsskolas izglītības programma.  Pirmsskolas grupās bērnus uzņem no 3 gadu vecuma. Lai risinātu pirmsskolas izglītības programmas apguves pieejamību, nodrošinot pēc iespējas visus novadā deklarētos bērnus ar vietām pašvaldības bērnudārzos, 2012.gada septembrī tika atklāta skolas divu koka karkasa ēku piebūve, kurā skolai gatavojas piecgadīgi un sešgadīgi bērni. Pirmsskolas izglītību iestādē 2016./2017.mācību gadā apgūst 166 audzēkņi.

Interešu izglītība Jaunmārupes pamatskolā:

 • Rokdarbi (1.klases)
 • Ansamblis (1.-3.klases)
 • Peldēšana (1.-3.klases)
 • Matemātikas pulciņš (1.-3.klases)
 • Šahs (1.-9.klases)
 • Tautas dejas (1.-7.klases
 • Teātris  1.-7.klases)
 • Rokdarbi (2.klases)
 • Folklora (2.klases)
 • Koris (2.-4.klases)
 • Rokdarbi (3.klases)
 • Floristika (3.-4.klases)
 • Video montāžas un audio ieraksta apstrādes pulciņš (3.-6.klases)
 • Rokdarbi (4.klases)
 • Slidošana (no 04.09.2017.) (4.klases)
 • Ansamblis (4.-6.klases)
 • Militārais pulciņš (4.-9.klasēm)
 • Tekstildarbu pulciņš (4.-9.klases)
 • Žurnālistika un literārā jaunrade (5.-7.klases)
 • Kokapstrāde un tehnoloģijas (5.-9.klases)
 • Korejiešu valoda un kultūra (5.-9.klases)
 • Koris (5.-9.klasēm)