Visas ziņas

Paziņojums par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu

28.01.2014.
Saskaņā ar 2014.gada 22.janvāra Mārupes novada domes sēdes Nr.1 lēmumu Nr.13 "Par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu nekustamiem īpašumiem "Salmiņi" (kadastra Nr. 80760030324), "Zaļozoli-1" (kadastra Nr. 80760030047), "Zaļozoli-2" (kadastra Nr. 80760030444), Daibes iela 47 (kadastra Nr. 80760030697), "Ceļtekas" (kadastra Nr. 80760030190), "Eži" (kadastra Nr. 80760030191), "Rēķi" (kadastra Nr. 80760030072), "Granīti" (kadastra Nr. 80760030032), "Lāčudruvas" (kadastra Nr. 80760030421), "Zaļozoli" (kadastra Nr. 80760030320), "Alekši" (kadastra Nr. 80760030947) un Lielā iela 2 (kadastra Nr....

Sabiedriskā apspriede par Gerberu ielas sporta laukuma ierīkošanu

28.01.2014.
30.janvārī plkst.18.00 Mārupes Kultūras nama zālē iedzīvotāji aicināti uz tikšanos, lai apspriestu vīziju par Gerberu ielas sporta laukuma ierīkošanu un tajā plānotajām aktivitātēm. Līdz tam aicinām savus priekšlikumus iesniegt Mārupes novada Domē, Daugavas ielā 29, vai sūtot elektroniski uz e-pastu Attīstības nodaļas vadītājai Ilzei Krēmerei ilze.kremere@marupe.lv līdz 2014.gada 30.janvārim. Idejas sporta laukuma ierīkošanas projektam Gerberu ielas sporta laukuma karte Laukumi: Basketbola laukums 28x16m Futbola laukums 28x16m Florbola laukums 28x16m Ielu vingrošanas laukums 20x10m (6...

Aicina sniegt ierosinājumus Jaunmārupes stadiona attīstībai

27.01.2014.
23.janvārī iedzīvotāji Jaunmārupē tikās, lai apspriestu Jaunmārupes stadiona attīstības vīziju un izteiktu priekšlikumus stadiona rekonstrukcijai. Tikšanās laikā tika prezentētas divas stadiona attīstības koncepcijas un uzklausītas iedzīvotāju vēlmes. Koncepcija Nr.1 Koncepcija Nr.2 Vēl līdz 2014.gada 1.februārim aicinām savus priekšlikumus iesniegt Mārupes novada Domē, Daugavas ielā 29, vai sūtot elektroniski uz e-pastu Attīstības nodaļas vadītājai Ilzei Krēmerei ilze.kremere@marupe.lv .

Uzsākta lokālplānojuma izstrāde Jaunmārupes vasarnīcu teritorijai „Mazcenas dārzi”

24.01.2014.
Atbilstoši 2013.gada 18.decembra Mārupes novada Domes lēmumam Nr.10., tiek uzsākta lokālplānojuma izstrāde Jaunmārupes vasarnīcu teritorijai „Mazcenas dārzi”. Teritorija atrodas Mārupes novada teritorijā, no Jaunmārupes ciema robežas otrpus valsts autoceļam A5, kuru ietver – valsts autoceļš A-5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) – valsts autoceļš V14 Jaunmārupe Skulte – Rīgas pilsētas mežu fonds – sauszemes robeža starp nekustamo īpašumu „Briežmūri” un Rīgas pilsētas mežu fonds – sauszemes robeža starp nekustamo īpašumu „Jaunrozes” un „Trīnīši” – sauszemes robeža starp nekustamo īpašumu...

Paziņojums par detālplānojuma izstrādi nekustamiem īpašumiem Lielā iela 94, "Ziemcieši", Sildegu iela 12, 14, 16, 18 un "Mežavēji"

21.01.2014.
Pamatojoties uz Mārupes novada domes 2013.gada 18.decembra domes sēdes lēmumu Nr.3.7 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamiem īpašumiem Lielā iela 94 (kadastra Nr. 8076 003 1623), „Ziemcieši” (kadastra Nr. 8076 003 0855), Sildegu iela 12 (kadastra Nr. 8076 003 1624), Sildegu iela 14 (kadastra Nr. 8076 003 1625), Sildegu iela 16 (kadastra Nr. 8076 003 1626), Sildegu iela 18 (kadastra Nr. 8076 003 1627) un „Mežavēji” (kadastra Nr. 8076 003 0493)”, ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamiem īpašumiem Lielā iela 94 1,9449 ha platībā, „Ziemcieši” 4,518 ha platībā, Sildegu iela 12 0...

Jaunmārupes sākumskolā esam ceļā uz iekļaujošu izglītību

21.01.2014.
Jaunmārupes sākumskola ir iesaistījusies Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas reģionālās partnerības projektā “Ceļā uz iekļaujošu izglītību” („Towards Inclusive Education”). Individuāla pieeja katram skolēnam ir svarīgs nosacījums kvalitatīvas iekļaujošās izglītības nodrošināšanai, paredzot izglītošanās iespējas arī tiem bērniem, kuriem vispārpieņemtie attīstības veicināšanas paņēmieni ir izrādījušies mazāk efektīvi. Individuālu pieeju izglītībā Jaunmārupes sākumskolā nodrošina sākumskolas un priekšmetu skolotāji, atbalsta personāls (speciālais pedagogs, logopēds, izglītības...

Paziņojums par detālplānojuma izstrādi nekustamam īpašumam "Ezermalas"

21.01.2014.
Pamatojoties uz Mārupes novada domes 2013.gada 18.decembra domes sēdes lēmumu Nr.3.6 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam „Ezermalas” (kadastra Nr. 8076 011 0819) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamam īpašumam „Ezermalas” 6,73ha platībā Mārupes novadā. Par detālplānojuma vadītāju apstiprināta Mārupes novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere. Saskaņā ar 2013.gada 18.jūnijā apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014.-2026.gadam zemes gabals atrodas savrupmāju apbūves teritorijā. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir precizēt teritorijas...

Paziņojums par detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma "Saulgoži" 1.zemes vienībai

21.01.2014.
Pamatojoties uz Mārupes novada domes 2013.gada 18.decembra domes sēdes lēmumu Nr.3.5 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Saulgoži” (kadastra Nr. 8076 009 0005) 1. zemes vienībai” ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamā īpašuma „Saulgoži” 1. zemes vienībai 47,12 ha platībā Mārupes novadā. Par detālplānojuma vadītāju apstiprināta Mārupes novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere. Saskaņā ar 2013.gada 18.jūnijā apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014.-2026.gadam zemes gabals atrodas mazsaimniecību apbūves ārpus ciema teritorijā un meža...

Pašvaldības policijas atskaite

20.01.2014.
Mārupes novada pašvaldības policijas atskaite par laika periodu no 13.01.-19.01.2014. 1. Saņemti izsaukumi- 17 ģimenes un kaimiņu konflikti-1; Valsts policijas iestādēm nepieciešama palīdzība-2; jebkāda veida darbība, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru-1; Citi izsaukumi-13; 2. Saņemto fizisko personu iesniegumi, sūdzības, priekšlikumi-5; 3. Saņemtā korespondence (paziņojumi, pieprasījumi, priekšlikumi u.c.) no Juridiskām personām-4; 4. Aizturētās personas-1 Aizturēti (pēc LAPK 252.panta)-1; Uz iesnieguma pamata-0; Aizturēti nepilngadīgie -0; Meklēšanā esošās personas-0;...

Tikšanās par Jaunmārupes stadiona rekonstrukciju un centralizētā ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi Jaunmārupes ciemā

20.01.2014.
23. janvārī plkst.18.30 Jaunmārupes sākumskolā iedzīvotāji aicināti uz tikšanos, kurā paredzēts apspriest: vīziju par Jaunmārupes stadiona rekonstrukciju centralizētā ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi Jaunmārupes ciemā Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt arī Mārupes novada Domē, Daugavas ielā 29, vai elektroniski, rakstot uz e-pastu Attīstības nodaļas vadītājai Ilzei Krēmerei: ilze.kremere@marupe.lv līdz 2014.gada 23.janvārim.

Vienoti kopā ceļā uz iekļaujošu izglītību dienas centrā „Švarcenieki”

20.01.2014.
2012.gada rudenī Comenius projekta ietvaros „Ceļā uz iekļaujošu izglītību” dažādu Mārupes novada Domes struktūrvienību darbiniekiem bija lieliska iespēja doties pieredzes apmaiņas braucienā un Turciju, lai mācītos no kolēģu prakses, kā ikdienā strādāt un palīdzēt bērniem un jauniešiem invalīdiem. Domājot par mūsu novada bērniem un jauniešiem ar invaliditāti, šajā gadā Dienas centrs „Švarcenieki” sadarbībā ar centra brīvprātīgajiem no Mārupes un Turcijas projekta ietvaros uzsāka īstenot dažādas sportiskās aktivitātes bērniem un jauniešiem ar dauna sindromu, bērna cerebrālo trieku un citām...

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Tīrumnieki” 2.zemes vienībai

14.01.2014.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Mārupes novada nekustamā īpašuma „Tīrumnieki” 2.zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 011 0205 Saskaņā ar Mārupes novada domes 2013.gada 30.oktobra sēdes lēmumu Nr.2.12 ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamā īpašuma „Tīrumnieki” 2.zemes vienībai ar kadastra nr. 8076 011 0205. Zemes vienība saskaņā ar 2013.gada 18.jūnijā apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014.-2026.gadam atrodas mežaparku apbūves teritorijā (DzS2). Detālplānojuma izstrādes mērķis ir precizēt teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu, veikt zemes gabala...

Pašvaldības policijas atskaite

14.01.2014.
Mārupes novada pašvaldības policijas atskaite par laika periodu no 06.01.-13.01.201 4. 1. Saņemti izsaukumi- 20 ģimenes un kaimiņu konflikti-1; Valsts policijas iestādēm nepieciešama palīdzība-2; jebkāda veida darbība, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru-3; Citi izsaukumi-14; 2. Saņemto fizisko personu iesniegumi, sūdzības, priekšlikumi-5; 3. Saņemtā korespondence (paziņojumi, pieprasījumi, priekšlikumi u.c.) no Juridiskām personām-5; 4. Aizturētās personas-6 Aizturēti (pēc LAPK 252.panta)-2; Uz iesnieguma pamata-0; Aizturēti nepilngadīgie -4; Meklēšanā esošās personas-0;...

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam „Viesturi”.

09.01.2014.
Pamatojoties uz Mārupes novada Domes 2013. gada 30. oktobra sēdes Nr. 8 pieņemto lēmuma norakstu Nr. 2.5 (sēdes protokols Nr.8, pielikums Nr.2.5) uzsākta detālplānojuma izstrāde Mārupes novada nekustamajam īpašumam „Viesturi” (kadastra Nr. 8076-012-0020). Pašvaldība ar 2013.gada 30 oktobri par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprinājusi Attīstības nodaļas vadītāju I. Krēmeri. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir precizēt tajā noteiktās teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu, veikt zemes gabala sadalīšanu, veidot vienotu ielu/ceļu tīklu un inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan...

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam „Mežmaļi-1

08.01.2014.
Mārupes novada dome 2013.gada 18.decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.3.3 (sēdes protokola Nr.10, pielikums Nr.3.3) „ Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam „Mežmaļi-1” (kadastra Nr. 80760120155)”. Nekustamais īpašums saskaņā ar 2013.gada 18.jūnijā apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014.-2026.gadam atrodas savrupmāju apbūves teritorijā (DzS). Detālplānojuma izstrādes mērķis ir precizēt noteiktās teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu, veikt zemes gabala sadalīšanu, veidot vienotu ielu/ceļa tīklu un inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan detālplānojuma...

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam Zeltiņu iela 43

08.01.2014.
Mārupes novada Dome 2013.gada 30.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.2.2 (sēdes protokola Nr.8, pielikums Nr.2.2) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam „Zeltiņu iela 43” (kadastra Nr.80760030847)”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir precizēt tajā noteiktās teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu, veikt zemes gabala sadalīšanu, veidot vienotu ielu/ceļa tīklu un inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan arī pieguļošajām teritorijām. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Mārupes novada Domes Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere....

Pašvaldības policijas atskaite

08.01.2014.
Mārupes novada pašvaldības policijas atskaite par periodu no 16.12.2013.-05.01.2014. 1. Saņemti izsaukumi- 72 ģimenes un kaimiņu konflikti-44; Valsts policijas iestādēm nepieciešama palīdzība-5; jebkāda veida darbība, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru-14; Citi izsaukumi-9; 2. Saņemto fizisko personu iesniegumi, sūdzības, priekšlikumi-11; 3. Saņemtā korespondence (paziņojumi, pieprasījumi, priekšlikumi u.c.) no Juridiskām personām-8; 4. Aizturētās personas-9 Aizturēti (pēc LAPK 252.panta)-5; Uz iesnieguma pamata-0; Aizturēti nepilngadīgie -3 ; Meklēšanā esošās personas-1;...

Valsts policija informē

07.01.2014.
Kriminogēnā situācija Mārupes novadā laika posmā no 01.12.2013. līdz 31.12.2013. 2013.gada decembrī VP RRP Olaines iecirkņa Mārupes iecirkņa apkalpojamajā teritorijā (Mārupes novadā) ir reģistrēti 37 notikumi, no kuriem: uzsākti 9 kriminālprocesi par noziedzīgiem nodarījumiem: Tīrainē, Gaileņu ielā, uzlaužot jaunbūves durvis, nozagtas dažādas mantas; Mārupes novadā, noliktavā atrasts liels daudzums- aptuveni 470 tūkst. nelegālo cigarešu bez LR akcīzes markām; Mārupē, Plieņciema ielā, uzlaužot durvis, no veikala tirdzniecības zāles nozagts metāla skapis ar naudu; Mārupē, Krones ielā nozagts...