Visas ziņas

Paziņojums par nekustamo īpašumu Ziedleju iela 13 un Ziedleju iela 15 detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu

10.03.2014.
26.02.2014. Mārupes novada Dome ir pieņēmusi lēmumu Nr.11.1 „Par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu nekustamajiem īpašumiem Ziedleju iela 13 (kadastra Nr.80760031691) un Ziedleju iela 15 (kadastra Nr.80760030492), Mārupe, Mārupes novads”. Sabiedriskā apspriešana notiks no 10.03.2014. līdz 04.04.2014. Ar detālplānojuma redakciju var iepazīties līdz 04.04.2014.: Mārupes novada Būvvaldē (Daugavas iela 29, Mārupe), būvvaldes darba laikā; Mārupes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv . Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma redakciju var iepazīties https://www.dropbox.com/sh...

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem "Rasenes"un "Smaidas"

10.03.2014.
Pamatojoties uz Mārupes novada Domes 2014.gada 29.janvāra domes sēdes lēmumu Nr.5.5 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamiem īpašumiem „Rasenes” (kadastra Nr. 8076 006 0289) un „Smaidas” (kadastra Nr. 8076 006 0288)” ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajiem īpašumiem „Rasenes” un „Smaidas” apmēram 2,0 ha platībā. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Mārupes novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere. Saskaņā ar 2013.gada 18.jūnijā apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014.-2026.gadam detālplānojuma teritorija atrodas savrupmāju apbūves...

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Kampas-1”

10.03.2014.
Mārupes novada Dome 2013.gada 18.decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.3.4 (sēdes protokola Nr.10, pielikums Nr.3.4) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam „Kampas-1” (kadastra Nr.80760120120)”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir precizēt tajā noteiktās teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu, veikt zemes gabala sadalīšanu, veidot vienotu ielu/ceļa tīklu un inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan arī pieguļošajām teritorijām. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Mārupes novada Domes Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere....

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Alksnīši”

10.03.2014.
Mārupes novada Dome 2014.gada 29.janvārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.5.4 (sēdes protokola Nr.2, pielikums Nr.5.4) „ Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam „Alksnīši” (kadastra Nr. 80760120237)”. Nekustamais īpašums saskaņā ar 2013.gada 18.jūnijā apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014.-2026.gadam atrodas mazsaimniecību apbūve ārpus ciemiem teritorijā (DzSM). Detālplānojuma izstrādes mērķis ir precizēt noteiktās teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu, veikt zemes gabala sadalīšanu un precizēt īpašuma apgrūtinājumus. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju...

Pašvaldības policijas atskaite

04.03.2014.
Mārupes novada pašvaldības policijas atskaite par laika periodu 24.02.-02.03.2014. 1. Saņemti izsaukumi- 11 ģimenes un kaimiņu konflikti-1; Valsts policijas iestādēm nepieciešama palīdzība-1; jebkāda veida darbība, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru-2; Citi izsaukumi-7; 2. Saņemto fizisko personu iesniegumi, sūdzības, priekšlikumi-1; 3. Saņemtā korespondence (paziņojumi, pieprasījumi, priekšlikumi u.c.) no Juridiskām personām-4; 4. Aizturētās personas-1 Aizturēti (pēc LAPK 252.panta)-1; Uz iesnieguma pamata-0; Aizturēti nepilngadīgie -0 ; Meklēšanā esošās personas-0; Nodoti...

Pašvaldības policijas atskaite

27.02.2014.
Par notikumiem Mārupes novadā laika posmā no 17. līdz 23.februārim 1. Saņemti izsaukumi- 18 ģimenes un kaimiņu konflikti-3; Valsts policijas iestādēm nepieciešama palīdzība-3; jebkāda veida darbība, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru-11; Citi izsaukumi-1; 2. Saņemto fizisko personu iesniegumi, sūdzības, priekšlikumi - 6; 3. Saņemtā korespondence (paziņojumi, pieprasījumi, priekšlikumi u.c.) no Juridiskām personām - 3; 4. Aizturētās personas-8 Aizturēti (pēc LAPK 252.panta)-4; Uz iesnieguma pamata-0; Aizturēti nepilngadīgie -4 ; Meklēšanā esošās personas-0; Nodoti citām...

Sabiedriskā apspriede par sporta laukumu Skultē

27.02.2014.
27.februārī plkst.18.00 iedzīvotāji aicināti uz tikšanos Mārupes novada Skultes sākumskolā ( Skultes iela 25) , lai apspriestu vīziju par Skultes stadiona turpmāko attīstību. Priekšlikumus līdz 2014.gada 23.janvārim var iesniegt arī Mārupes novada Domē, Daugavas ielā 29, vai rakstot uz e-pastu Attīstības nodaļas vadītājai Ilzei Krēmerei: ilze.kremere@marupe.lv.

Pašvaldības policijas atskaite

18.02.2014.
Sakarā ar transportlīdzekļu spoguļu un cita veida zādzību skaita palielināšanos Mārupes novadā, pašvaldības policija lūdz iedzīvotājus, zvanot pa tālruni 67933470, informēt par aizdomīgajām personām, kuras uzturas transportlīdzekļu vai citu objektu tuvumā. Atgādinājums iedzīvotājiem neatstāt bez uzraudzības velosipēdus un citus vērtīgas mantas daudzdzīvokļu māju kāpņu telpās, kā arī uz balkoniem, lai nekļūtu par noziegumu upuriem. Mārupes novada pašvaldības policijas atskaite par laika periodu 0.02.-16.02.2014. 1. Saņemti izsaukumi- 17 ģimenes un kaimiņu konflikti-4; Valsts policijas iestādēm...

Pašvaldības policijas atskaite

13.02.2014.
Mārupes novada pašvaldības policijas atskaite par laika periodu no 03.02.-09.02.2014. 1. Saņemti izsaukumi- 19 ģimenes un kaimiņu konflikti-2; Valsts policijas iestādēm nepieciešama palīdzība-3; jebkāda veida darbība, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru-2; Citi izsaukumi-12; 2. Saņemto fizisko personu iesniegumi, sūdzības, priekšlikumi-7; 3. Saņemtā korespondence (paziņojumi, pieprasījumi, priekšlikumi u.c.) no Juridiskām personām-0; 4. Aizturētās personas-1 Aizturēti (pēc LAPK 252.panta)-0; Uz iesnieguma pamata-1; Aizturēti nepilngadīgie -0 ; Meklēšanā esošās personas-0;...

Pašvaldības policijas atskaite

11.02.2014.
Par notikumiem Mārupes novadā no 27.janvāra līdz 2.februārim 1. Saņemti izsaukumi- 23 ģimenes un kaimiņu konflikti-2; Valsts policijas iestādēm nepieciešama palīdzība-5; jebkāda veida darbība, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru-3; Citi izsaukumi-13; 2. Saņemto fizisko personu iesniegumi, sūdzības, priekšlikumi-6; 3. Saņemtā korespondence (paziņojumi, pieprasījumi, priekšlikumi u.c.) no Juridiskām personām-1; 4. Aizturētās personas-2 Aizturēti (pēc LAPK 252.panta)-1; Uz iesnieguma pamata-1; Aizturēti nepilngadīgie -0 ; Meklēšanā esošās personas-0; Nodoti citām iestādēm- 0; 5...

Pašvaldības policija informē par notvertiem klaiņojošiem suņiem

11.02.2014.
2014.gada 9.februārī Mārupē Pašvaldības policija notvērusi vairākus klaiņojošus suņus. Zeltrītu ielā 20 tika notverti divi klaiņojoši suņi - haski un koker spaniels. Savukārt, Daugavas ielā 29 (pie Mārupes novada Domes) tika notverts klaiņojošs bīgls. Suņi nogādāti uz dzīvnieku patversmi "Mežvairogi". Pašvaldības policija lūdz atsaukties iespējamos suņu saimniekus.

Sabiedriskā apspriede par lidostas „Rīga” attīstības plāna stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējumu

03.02.2014.
14.februārī plkst.12.00 Mārupes Kultūras namā, Daugavas ielā 29, notiek projekta "Starptautiskā lidosta "Rīga" attīstības plāna 2012. - 2036. gadam un tā stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma" sabiedriskās apspriešanas sanāksme. Projekta materiāli pieejami lidostas "Rīga" mājaslapā.

Diskutējam par novada sporta laukumu attīstību

03.02.2014.
Mārupes novada attīstības programma 2013.-2019.gadam paredz dažādus pasākumus novada sporta infrastruktūras attīstībai. Lai uzklausītu iedzīvotāju domas par tuvākajā laikā iecerētajām aktivitātēm, janvārī tika rīkotas sabiedriskās apspriedes par turpmāko attīstību Jaunmārupes stadionā un Gerberu ielas sporta laukumā. Tikšanās laikā Jaunmārupē iedzīvotāji tika iepazīstināti ar divām vīzijām par Īvju ielā 5 esošā Jaunmārupes stadiona iespējamo attīstību. Savu redzējumu bija sagatavojuši un klātesošajiem izklāstīja Mārupes Sporta centra futbola treneris Agris Kokorevičs un Mārupes vidusskolas...

Pašvaldības policijas atskaite

28.01.2014.
Mārupes novada pašvaldības policijas atskaite par 20.01.-26.01.2014. 1. Saņemti izsaukumi- 22 ģimenes un kaimiņu konflikti-3; Valsts policijas iestādēm nepieciešama palīdzība-3; jebkāda veida darbība, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru-4; Citi izsaukumi-12; 2. Saņemto fizisko personu iesniegumi, sūdzības, priekšlikumi-2; 3. Saņemtā korespondence (paziņojumi, pieprasījumi, priekšlikumi u.c.) no Juridiskām personām-3; 4. Aizturētās personas-0 Aizturēti (pēc LAPK 252.panta)-0; Uz iesnieguma pamata-0; Aizturēti nepilngadīgie -0; Meklēšanā esošās personas-0; Nodoti citām...

Paziņojums par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu

28.01.2014.
Saskaņā ar 2014.gada 22.janvāra Mārupes novada domes sēdes Nr.1 lēmumu Nr.13 "Par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu nekustamiem īpašumiem "Salmiņi" (kadastra Nr. 80760030324), "Zaļozoli-1" (kadastra Nr. 80760030047), "Zaļozoli-2" (kadastra Nr. 80760030444), Daibes iela 47 (kadastra Nr. 80760030697), "Ceļtekas" (kadastra Nr. 80760030190), "Eži" (kadastra Nr. 80760030191), "Rēķi" (kadastra Nr. 80760030072), "Granīti" (kadastra Nr. 80760030032), "Lāčudruvas" (kadastra Nr. 80760030421), "Zaļozoli" (kadastra Nr. 80760030320), "Alekši" (kadastra Nr. 80760030947) un Lielā iela 2 (kadastra Nr....