Tiks apzināts kultūrvēsturiskais mantojums Rail Baltica dzelzceļa līnijai paredzētajā teritorijā

16.05.2018.

Veicot nepieciešamos sagatavošanās darbus projektēšanas uzsākšanai Rail Baltica dzelzceļa līnijas būvniecībai Latvijā, laika posmā no 2018.gada aprīļa līdz augustam paredzēts veikt lauka darbus Rail Baltica dzelzceļa līnijai paredzētajā teritorijā Mārupes novadā, kas ietvers teritorijas apsekošanu, grunts zondēšanu un fotofiksāciju.

2015.gadā pēc Satiksmes ministrijas pasūtījuma pilnsabiedrība "RB Latvija" projekta "Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Rail Baltica Latvijas posma detalizēta tehniskā izpēte un ietekmes uz vidi novērtējums" ietvaros ir izstrādājusi detalizētus tehniskos risinājumus dzelzceļa līnijas Rail Baltica būvniecībai Latvijas teritorijā, kuri paredz, ka projektējamā dzelzceļa līnija šķērsos Mārupes novada teritoriju.

Atbilstoši Satiksmes ministrijas deleģētajiem uzdevumiem Rail Baltica projekta ieviesējs Latvijā SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" (turpmāk - Sabiedrība) veic nepieciešamos sagatavošanās darbus projektēšanas uzsākšanai Rail Baltica dzelzceļa līnijas būvniecībai Latvijā.

Viens no sagatavošanās darbiem ir izpēte "Kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un izpēte Rail Baltica Latvijas posma trases nodalījuma joslā" (turpmāk - kultūras vērtību izpēte), kuru SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" īsteno ar mērķi nodrošināt Latvijas kultūras vērtību aizsardzību un saglabāšanu Rail Baltica dzelzceļa līnijas projektēšanas un būvniecības laikā.

Izpētes ietvaros paredzēts veikt zemes reljefa datu analīzi un vēstures materiālu apkopošanu, kā arī lauka darbus, kas ietver teritorijas vizuālu apsekošanu un grunts zondēšanu. Grunts zondēšana ir neliela diametra urbumu veikšana aptuveni 1m dziļumā, lai noskaidrotu, vai izpētes teritorijā ir sastopams kultūrslānis, kurš varētu liecināt par arheoloģisku atradumu iespējamību.

Lai īstenotu iepriekš minēto izpēti, Sabiedrība Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā noslēdza Vispārīgo vienošanos ar diviem pretendentiem - SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa” un Latvijas Universitāte. Vispārīgās vienošanas ietvaros līguma slēgšanas tiesības veikt izpēti posmā no Jelgavas ielas Rīgā līdz Misas upei ieguva Latvijas Universitāte, uz kā pamata Sabiedrība 2018.gada 19.martā noslēdza līgumu Nr. EDZL-02-2/72 par izpētes veikšanu minētajā posmā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, ar Latvijas Universitāti noslēgtā līguma ietvaros laika posmā no 2018.gada aprīļa līdz augustam paredzēts veikt lauka darbus Rail Baltica dzelzceļa līnijai paredzētajā teritorijā Mārupes novadā, kas ietvers teritorijas apsekošanu, grunts zondēšanu un fotofiksāciju.

Informatīvā vēstule par kultūras vērtību izpētes veikšanu tiek izsūtīta arī fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašumus tā skar, un vienlaikus informējam, ka pētniekus būs iespējams atpazīt pēc Rail Baltica kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanas darbu veicēju apliecībām, kurās būs norādīts pētnieka vārds, uzvārds, personas kods, fotogrāfija un projekta atpazīšanas zīmes.

Tāpat pārliecināties par pētnieku identitāti, kā arī saņemt papildus informāciju un uzdot interesējošos jautājumus iespējams, sazinoties ar: