Sabiedrība

Policijas ziņas

Mārupes pašvaldības policijas atskaite par notikumiem Mārupes novadā

p
11.12.2017.
Laika posmā no 4.– 10.decembrim Mārupes novada pašvaldības policijas dežūrdaļa ir saņēmusi un apkalpojusi 28 izsaukumus. 07.12.2017. plkst.16:57 tika saņemts izsaukums uz Skulti sakarā ar konfliktu. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka konflikta laikā kādai personai nodarīti redzami miesas bojājumi. Uz notikuma vietu nekavējoties tika izsaukta ĀMP, kas personu hospitalizēja. Notikuma vietā tika aizturēta un nodota valsts policijai persona, kura iespējams konflikta laikā nodarīja miesas bojājumus. 07.12.2017. plkst.18:48 tika saņemts izsaukums uz Mārupi sakarā ar to, ka p...

Mārupes novada Pašvaldības policijas atskaite

polic
06.12.2017.
Laika posmā no 27.novembra – 3.decembrim Mārupes novada Pašvaldības policijas dežūrdaļa ir saņēmusi un apkalpojusi 25 izsaukumus. 28.11.2017. plkst.15:51 tika saņemts izsaukums uz Mārupi sakarā ar to, ka sabiedriskā vietā guļ kāda persona, iespējams alkohola reibuma stāvoklī. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka persona atrodas sabiedriskā vietā tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu. Persona tika aizturēta un nogādāta Mārupes novada pašvaldības policijā atskurbšanai. Pret personu uzsākta administratīvā lietvedība. 01.12.2017. plkst.01:08 tika saņemts...

Mārupes pašvaldības policijas atskaite par notikumiem novadā

polic
21.11.2017.
Laika posmā no 13.novembra līdz 19.novembrim Mārupes novada pašvaldības policijas dežūrdaļa ir saņēmusi un apkalpojusi 22 izsaukumus. 14.11.2017. plkst.20:00 tika saņemts izsaukums uz Mārupi sakarā ar konfliktu. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka sadzīviska rakstura konflikts izcēlies alkohola lietošanas laikā. Ar personām tika veiktas preventīva rakstura pārrunas, kuru laikā personām izskaidrotas viņu tiesības un pienākumi. Konflikts atrisināts uz vietas. Tālāka policijas iejaukšanās nebija nepieciešama. Atkārtoti izsaukumi netika saņemti 15.11.2017. plkst.19:15 tika...

Mārupes novada pašvaldības policijas atskaite

polic
07.11.2017.
Laika posmā no 30.oktobra – 5.novembrim Mārupes novada pašvaldības policijas dežūrdaļa ir saņēmusi un apkalpojusi 24 izsaukumus. 31.10.2017. plkst.17:20 tika saņemts izsaukums uz Mārupi sakarā ar to, ka ceļu policijai nepieciešams pašvaldības policijas atbalsts sabiedriskās kārtības nodrošināšanai ceļu satiksmes negadījuma vietā. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, tika sniegts nepieciešamais atbalsts. 02.11.2017. plkst.12:53 tika saņemts izsaukums uz Mārupi sakarā ar to, ka tiek dedzināti atkritumi (koku lapas). Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, tika noskaidroti lietas apstākļi. Per...

Mārupes pašvaldības policija par notikumiem Mārupes novadā

polic
02.11.2017.
Laika posmā no 23.oktobra – 29.oktobrim Mārupes novada pašvaldības policijas dežūrdaļa ir saņēmusi un apkalpojusi 21 izsaukumu. 23.10.2017. plkst.12:15 tika saņemts izsaukums uz Mārupi sakarā ar to, ka tiek dedzināti atkritumi, kas rada lielu piedūmojumu. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, informācija apstiprinājās. Ar sastapto personu tika veiktas preventīva rakstura pārrunas, kuru laikā personai izskaidrots, ka šādas darbības Mārupes novadā ir aizliegtas, kā arī persona tika brīdināta par administratīvo atbildību. Ugunskurs tika nodzēsts. Policijas darbinieki nolēma aprobežoties ar mutv...

Mārupes novada pašvaldības policijas atskaite notikumiem Mārupes novadā

polic
24.10.2017.
Laika posmā no 16. – 22.oktobrim Mārupes novada pašvaldības policijas dežūrdaļa ir saņēmusi un apkalpojusi 18 izsaukumus. 16.10.2017. plkst.17:30 tika saņemts izsaukums uz Mārupi sakarā ar to, ka Druvas ielā klaiņo suns. Ierodoties notikuma vietā tika veikta suņa čipa skenēšana, lai noskaidrotu suņa īpašnieku. Suns nodots īpašniekam. Ar suņa īpašnieku tika veiktas preventīva rakstura pārrunas, kuru laikā viņš tika brīdināts par administratīvo atbildību, kas paredzēta par dzīvnieku labturības prasību neievērošanu. Policijas darbinieki aprobežojās ar mutvārdu aizrādījumu. 16.10.2017. plkst.21:06...

Mārupes pašvaldības policija informē par notikumiem novadā

polic
17.10.2017.
Laika posmā no 9. – 15.oktobrim Mārupes novada pašvaldības policijas dežūrdaļa ir saņēmusi un apkalpojusi 14 izsaukumus. 11.10.2017. plkst.18:30 tika saņemts izsaukums uz Jaunmārupi sakarā ar ģimenes konfliktu. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka viena persona ir alkohola reibumā un tai ir redzami miesas bojājumi, kuri iegūti konflikta laikā. Uz notikuma vietu nekavējoties tika izsaukta ĀMP, kas personu hospitalizēja. Cietusī persona no iesnieguma atteicās. 12.10.2017. plkst.00:30 tika saņemts izsaukums uz Jaunmārupi sakarā ar trokšņošanu. Nekavējoties ierodoties notiku...

Mārupes Pašvaldības policijas atskaite

18.08.2017.
Mārupes novada pašvaldības policijas atskaite par laika periodu 07.08.2017.-13.08.2017. 07.08.2017. plkst.11:20 tika saņemts izsaukums uz Mārupi, sakarā ar to, ka sabiedriskā vietā, vietā kur to nav atļāvusi pašvaldība, kāda persona lieto alkoholu. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, informācija apstiprinājās. Alkohola lietošana tika izbeigta. Pret personu uzsākta administratīvā lietvedība. 07.08.2017. plkst.13:18 tika saņemts izsaukums uz Mārupi sakarā ar to, ka pie kāda privātīpašuma atrodas persona neadekvātā stāvoklī. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, informācija apstiprinājās.Tā...

Pašvaldības policijas atskaite

14.08.2017.
Mārupes novada pašvaldības policijas atskaite par laika periodu 01.08.2017.-06.08.2017 01.08.2017. plkst.12:55 tika saņemts izsaukums uz Jaunmārupi, kur pie karjerām ūdensmalā atrastas saliktas pusaudža virsdrēbes, bet tuvumā neviena persona neatrodas. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, tika ievērotas norādītās pusaudža virsdrēbes. Aptaigājot ūdenskrātuvi, tuvumā neviena persona netika sastapta. Ņemot vērā radušos situāciju, uz notikumu vietu tika izsaukta VUGD, un par izsaukumu tika informēta Valsts policija, kas arī ieradās notikuma vietā. Ūdenslīdēji veica ūdenskrātuves pārmeklēšanu ar...

Policijas informācija

04.08.2017.
01.07.2017. plkst 00:30 tika saņemts izsaukums uz Skulti, kur nepieciešama palīdzība ĀMP darbiniekiem. Ierodoties notikuma vietā, tika sniegts atbalsts agresīvas personas nogādāšanai uz psihoneiroloģisko slimnīcu. 01.07.2017. plkst 15:03 tika saņemts izsaukums uz Mārupi, kur pie veikala zālājā guļ persona alkohola reibumā. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, informācija apstiprinājās.Persona tika aizturēta un nogādāta atskurbšanai policijas iecirknī. Pret personu uzsākta administratīvā lietvedība. 05.07.2017. plkst. 22:03 patrulēšanas laikā Mārupē tika ievērota vecāka sieviete, kas iespēja...

Mārupes Pašvaldības policija par notikumiem Mārupes novadā

29.06.2017.
Mārupes novada pašvaldības policijas atskaite par laika periodu 19.06.2017.-25.06.2017. ATGĀDINĀJUMS! Saskaņā ar Mārupes novada domes Saistošiem noteikumiem Nr.11/2010 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Mārupes novadā” savrupmāju, mazstāvu dzīvojamās, daudzstāvu dzīvojamās, sabiedrisko objektu, darījumu, jauktas dzīvojamās un darījumu, ražošanas, vasarnīcu teritorijās zāles garums apstādījumos nedrīkst pārsniegt 20 cm. Mazsaimniecību teritorijās un lauksaimniecībā izmantojamās zemēs zālieni pļaujami ne retāk kā divas reizes sezonā - pirmo reizi ne vēlāk kā līdz 15.jūlijam...

Mārupes pašvaldības policijas atskaite

19.06.2017.
Mārupes novada pašvaldības policijas atskaite par laika periodu 12.06.2017.-18.06.2017. 12.06.2017. plkst 01:22 tika saņemts izsaukums uz Mārupi, sakarā ar sadzīvisku konfliktu. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, tika noskaidroti lietas apstākļi. Ar konfliktā iesaistītajām personām tika veiktas preventīva rakstura pārrunas, kuru laikā personas tika brīdinātas par administratīvo atbildību, kas paredzēta par naktsmiera traucēšanu. Konflikts atrisināts uz vietas. Tālāka policijas iejaukšanās nebija nepieciešama. Atkārtoti izsaukumi netika saņemti. 13.06.2017. plkst.18:10 tika saņemts izsauku...

Mārupes pašvaldības policija informē

12.06.2017.
Mārupes novada pašvaldības policijas atskaite par laika periodu 05.06.2017.-11.06.2017. 05.06.2017. plkst 16:20 tika saņemta informācija, ka Mārupē, Meldriņu ielā, notiek rakšanas darbi, iespējams, nelikumīgi. Ierodoties notikuma vietā, atbildīgā persona nevarēja uzrādīt nepieciešamos dokumentus rakšanas darbu veikšanai, kā arī daba vieta nebija aprīkota ar ceļa zīmēm. Rakšanas darbi tika pārtraukti līdz nepieciešamo dokumentu saņemšanai. Uzsākta lietvedība. 05.06.2017. plkst.20:56 tika saņemts izsaukums uz Jaunmārupi, sakarā ar ģimenes konfliktu. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, tika n...

Mārupes pašvaldības policijas atskaite

12.06.2017.
Mārupes novada pašvaldības policijas atskaite par laika periodu 29.05.2017.-04.06.2017. 30.05.2017. plkst 18:08 patrulēšanas laikā Jaunmārupē, Mazcenu alejā, tika pamanīta guļoša persona. Tika konstatēts, ka persona atrodas sabiedriskā vietā tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu. Persona tika aizturēta un nogādāta Mārupes novada pašvaldības policijā atskurbšanai. Pret personu uzsākta administratīvā lietvedība. 30.05.2017. plkst.18:34 patrulēšanas laikā pamanīts motorolleris, kas piedalās ceļu satiksmē bez Ceļu satiksmes noteikumu prasībām atbilstoša aprīkojuma. Motorollera...

Mārupes novada Pašvaldības policijas atskaite

15.05.2017.
Mārupes novada Pašvaldības policijas atskaite par laika periodu no 8.līdz 14.maijam. 08.05.2017. plkst 16:33 tika saņemta informācija, ka Jaunmārupes dabas parkā vairākas personas uzvedas neadekvāti, iespējams alkohola reibuma stāvoklī. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka viena persona atrodas sabiedriskā vietā tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, bet otra persona, pārkāpjot vispārpieņemtās uzvedības normas, sabiedriskā vietā nokārtoja savas dabiskās vajadzības. Personas tika nogādātas Mārupes novada pašvaldības policijā atskurbšanai. Pret personām...

Mārupes pašvaldības policijas atskaite

12.05.2017.
Mārupes novada pašvaldības policijas atskaite par laika periodu 22.05.2017.-28.05.2017. 22.05.2017. plkst 11:05 tika saņemts izsaukums uz Mārupi sakarā ar to, ka Konrādu ielā klaiņo suns, kas apdraud apkārtējo personu drošību. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā informācija apstiprinājās. Suns tika sagūstīts. Ņemot vērā, ka suns nebija reģistrēts lauksaimniecības datu centrā, noskaidrot tā īpašnieku nebija iespējams. Suns nodots dzīvnieku patversmē “Ulubele”. 23.05.2017. plkst 11:46 Tika saņemts izsaukums uz Mārupi, sakarā ar to, ka Lielajā ielā ceļu satiksmes negadījuma rezultātā bojāts la...

Mārupes novada Pašvaldības policijas atskaite

28.04.2017.
Mārupes novada Pašvaldības policijas atskaite par laika periodu no 17.līdz 23.aprīlim 18.04.2017. plkst 10:50 tika saņemts izsaukums uz Jaunmārupi sakarā ar ceļu satiksmes negadījumu. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka transportlīdzekļa vadītājs, nepārliecinoties par tehnikas gabarītizmēriem, bojājis virs brauktuves izvietoto siltumtrasi. Izvērtējot siltumtrases bojājumus, tika pieņemts lēmums ierobežot satiksmi līdz bojājumu novēršanai. Par notikušo informēta Mārupes novada domes Būvvalde. 18.04.2017. plkst 12:50 Tika saņemta informācija, ka Mārupē pa ceļu pārvietojas...

Mārupes Pašvaldības policijas atskaite par notikumiem novadā

20.04.2017.
Mārupes novada pašvaldības policijas atskaite par not ikumiem novad ā no 10.līdz 16.aprīlim 11.04.2017. plkst 11:05 t ika saņemta informācija, ka Tīrainē netālu no BMX trases atrodas guļoša persona. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, tika sastapti ĀMP darbinieki, kas informēja, ka persona ir mirusi. Par notikušo informēta valsts policija, kas ieradās notikuma vietā tālāko procesuālo darbību veikšanai. 11.04.2017. plkst. 16:27 tika saņemta informācija, ka kādā no Mārupes novada izglītības iestādēm konflikta laikā kādam skolēnam nodarīti miesas bojājumi. Par notikušo informēti bērna vecāki...

Mārupes Pašvaldības policija informē par notikumiem novadā

13.04.2017.
Mārupes novada pašvaldības policijas atskaite par laika periodu no 3. līdz 9.aprīlim 04.04.2017. plkst 16:50 Tika saņemta informācija, ka kāda persona pēc konflikta nakts laikā ir izgājusi no mājām un iegājusi meža masīvā. Ņemot vērā saņemto informāciju un laika apstākļus, nekavējoties tika uzsākti pasākumi personas meklēšanai. Apkopojot informāciju, meklēšanas pasākumiem policijas darbinieki izmantoja Termokameru, kas ļāva ātri noskaidrot personas atrašanās vietu. 04.04.2017. plkst. 16:30 Patrulēšanas laikā Lidostas Rīga teritorijā tika pārbaudīta pasažieru pārvadāšana ar vieglajiem taksometr...

Mārupes Pašvaldības policijas atskaite par notikumiem novadā

07.04.2017.
Mārupes novada pašvaldības policijas atskaite par laika periodu no 27.marta līdz 2.aprīlim 27.03.2017. plkst 12:42 patrulēšanas laikā Mārupē, Lejnieku ielā, tika ievērota automašīna, kurai no motortelpas noplūst uz zemes, iespējams, eļla. Pieejot pie automašīnas, bija redzams,ka ir bojāts dzinēja karteris un eļla izplūst uz zemes. Lai novērstu dabas piesārņošanu, uz notikuma vietu tika izsaukti VUGD darbinieki, kas veica pasākumus vielas neitralizēšanai. 27.03.2017. plkst. 14:29 saņemts izsaukums uz Jaunmārupi sakarā ar to, ka sabiedriskā vietā guļ kāda persona, iespējams, alkohola reibuma stā...