Sabiedrība

Mirušo apbedīšana

Par mirušu cilvēku apbedīšanu Latvijā

Par miršanas fakta apliecināšanu, miršanas fakta reģistrāciju, apbedīšanas pabalsta saņemšanu un citiem saistītiem jautājumiem lasīt Latvija.lv portālā šeit.

Informācija par to, ko darīt, kur vērsties pēc palīdzības, kur iegādāties visu nepieciešamo  bērēm, atrodama katalogā bēres.lv. Katalogs izveidots, lai maksimāli ātrā un ērtā veidā cilvēkam palīdzētu atrast visu nepieciešamo informāciju un pakalpojumus tuvākajā rajonā.

 

Par kapavietām novadā

Mārupes novadā ir divas pašvaldībai piederošas kapsētas:

  • Mārupes kapi, kas ir daļēji slēgta tipa kapsēta, kurā apbedīšanu veic tikai ģimenes kapa vietās, kuras ir brīvas
  • Mazcenu kapi- jaukta tipa kapsēta, kuras:
    - vecā daļa ir daļēji slēgta kapsēta, apbedīšanu veic tikai brīvajās vietās, bet neveic atkārtotu apbedīšanu.
    - jaunā daļa ir atvērta tipa kapsēta, kurā mirušo apbedīšanai tiek ierādītas jaunas kapavietas un atsevišķas urnu apglabāšanas kapavietas.

 

Kontaktinformācija

Mārupes kapu pārzine - Ilona Budkina, tālr. 26673151

Mazcenu kapu pārzine - Olga Zariņa, tālr. 26578920

 

Saskaņā ar Mārupes pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 29/2016 “Mārupes kapsētu uzturēšanas noteikumi” ģimenes kapavietas uzturētājam ir pienākums noslēgt līgumu, kas piešķir tiesības personai lietot saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā piešķirtu un ierādītu kapavietu Mārupes kapsētās.

Lai noslēgtu kapavietu uzturēšanas līgumu, kapavietas uzturētājam jāaizpilda un pašvaldībā jāiesniedz iesnieguma veidlapa.

Veidlapa pieejama un iesniedzama:

  • domes sekretariātā Daugavas ielā 29, 2.stāvā
  • no 6.novembra klientu apkalpošanas centrā Daugavas ielā 29, 1.stāvā,
  • pašvaldības īpašumu pārvaldē pie pārvaldes vadītāja palīdzes, Jaunmārupē, Mazcenu alejā 35,
  • pie kapsētu pārzinēm.

Elektroniskā formātā veidlapa pieejama šeit

 

Maksa par kapavietas piešķiršanu netiek piemērota.