Visas ziņas

Lāčplēša dienas lāpu gājiens Mārupes novadā pulcējis rekordlielu dalībnieku skaitu

lapas
13.11.2018.
11.novembrī, Latvijas Brīvības cīņās kritušo varoņu piemiņas dienā, notikusi sadziedāšanas pie Mārupes vidusskolas un mārupieši devušies jau tradicionālajā lāpu gājienā, kas šogad pulcējis rekordlielu dalībnieku skaitu. Mārupes kapos patriotiskās noskaņās pie represijās cietušo pieminekļa noticis piemiņas brīdis un Latvijas 100gades projekta „Atceries Lāčplēšus” ietvaros atklāta uzstādītā Mārupes novada Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru piemiņas stēla. Savukārt vakara izskaņā Mārupes Kultūras namā noticis aizkustinošs svētku koncerts, dziedot spēka dziesmas kopā ar Ievu Akurāteri. Vakarā pie Māru...

Paziņojums par saimniecības „Silkalni-1” un „Silkalni-2” detālplānojuma atcelšanu

i
13.11.2018.
Mārupes novada Dome paziņo, ka ar 2018.gada 31.oktobra Domes sēdes lēmumu Nr.12 (sēdes protokols Nr.14) ir apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 16/2018 „Par Mārupes pagasta padomes 2007. gada 28. marta saistošo noteikumu Nr. 10 „Mārupes pagasta saimniecības „Silkalni-1” un „Silkalni-2” detālplānojums” atcelšanu”. Detālplānojums zaudē spēku ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi, atstājot spēkā Kurmales ielas un projektētās ielas sarkanās līnijas, kuras nostiprinātas ar lokālplānojumu. Ar lēmuma un saistošo noteikumu pilnu saturu var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv sa...

Mārupieši uzvar Pierīgas novadu zolītes turnīrā

zolite
13.11.2018.
10.novembrī Pierīgas novadu sporta spēļu šāgada pēdējās sacensībās – zolītes turnīrā Mārupē – pirmo vietu izcīnīja mājinieki mārupieši. Otrajā vietā 11 novadu konkurencē ierindojās Saulkrastu komanda un trešajā – Babītes komanda. Zolītes turnīrā, atbilstoši nolikumam, katru komandu pārstāvēja trīs vīri un viena dāma, kuri vecāki par 18 gadiem. Sacensības notika pēc Šveices spēļu sistēmas – sešās kārtas pa 24 partijām katrā kārtā. Katrā kārtā vietu ieguvēji saņēma noteiktu punktu skaitu, kurus summējot, tika noteikta veiksmīgākā komanda. Šogad par uzvarētāju kļuva Mārupes novada kvartets A.Pump...

Latvijas biznesa savienība aicina atbalstīt mazo biznesu

mbd
12.11.2018.
Šī gada 17.novembrī Latvijas biznesa savienība jau 6 gadu organizē "Mazā biznesa dienu `2018". Mazā biznesa diena ir viena diena gadā, kad pievēršam īpašu uzmanību Latvijas mikro un mazajiem uzņēmumiem, atbalstot viņus gan ar uzslavu vai padomu, gan pirkumiem vai pasūtījumiem. Mazā biznesa diena tiek organizēta iniciatīvas ''Atbalsti mazo biznesu'' ietvaros un ir viens no publiskākajiem pasākumiem, kurā piedalīties var ikviens sabiedrības loceklis. Mazā biznesa diena visā Latvijā ir katra novembra trešajā sestdienā. Mazā biznesa dienā piedalās visi interneta vietnē www.mazabiznesadiena.lv reģi...

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Saulesciems" Mārupes novadā detālplānojuma apstiprināšanu

det
12.11.2018.
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 124.punktu Mārupes novada dome paziņo, ka 2018.gada 31.oktobrī ir pieņemts lēmums Nr.15 (sēdes prot. Nr.14) “Par nekustamā īpašuma „Saulesciems”, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760060095), detālplānojuma apstiprināšanu”. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Detālplānojuma īstenošana var tikt uzsākta...

Paziņojums par nekustamā īpašuma Rožu iela 31, Mārupē, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

det
12.11.2018.
Mārupes novada Dome 2018. gada 31.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.11 (protokols Nr.14) “Par nekustamā īpašuma Rožu iela 31, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760120657) detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala sadalīšanu savrupmāju apbūvei ciema teritorijā. Publiskā apspriešana notiks no 2018.gada 20.novembra līdz 21.decembrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.gada 29.novembrī plkst.17.00 Mārupes novada Būvvaldes zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē. Ar detālplānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā varēs ie...

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Rēviņas” Mārupē 2. zemes vienības, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

det
12.11.2018.
Mārupes novada Dome 2018. gada 31.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.13 (protokols Nr.14) “Par nekustamā īpašuma „Rēviņas” 2. zemes vienības (kadastra apzīmējuma Nr. 80760070602) detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala sadalīšanu savrupmāju apbūvei ciema teritorijā. Publiskā apspriešana notiks no 20.novembra līdz 21.decembrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.gada 13.decembrī plkst.17.00 Mārupes novada Būvvaldes zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē. Ar detālplānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā varēs iepazīties...

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Rasmas", Mārupē, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

det
12.11.2018.
Mārupes novada Dome 2018. gada 31.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.14 (protokols Nr.14) “Par nekustamā īpašuma „Rasmas", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760072076), detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala sadalīšanu savrupmāju apbūvei ciema teritorijā. Publiskā apspriešana notiks no 2018.gada 20. novembrim līdz 2018.gada 21.decembrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.gada 10.decembrī plkst.17.00 Mārupes novada Būvvaldes zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē. Ar detālplānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā...

Paziņojums par lēmumu pilnveidot Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu redakciju

dome
12.11.2018.
Mārupes novada Dome 2018.gada 31.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 17 (prot. Nr.14) ”Par Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014. - 2026. gadam grozījumu 1. redakcijas pilnveidošanu”. Mārupes novada Teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas publiskā apspriešana notika laikā no 2018. gada 18. jūlija līdz 31. augustam. Apspriešanas laikā ir saņemti vairāk kā 370 iesniegumi ar priekšlikumiem un iebildumiem par funkcionālā zonējuma grozījumiem un citiem jautājumiem. Visvairāk iebildumu saņemti jautājumā par iespējamo kūdras ieguvi purva teritorijā pie Olaines novada robežas, kā arī iesniegumi p...

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu Lielā iela 2, Lielā iela 4 un I-128 Kalmju iela teritorijā

det
12.11.2018.
Mārupes novada Dome 2018.gada 31.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.16 (prot. Nr.14) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu Lielā iela 2 (kadastra Nr. 8076 003 0028), Lielā iela 4 (kadastra Nr. 80760030072) un I-128 Kalmju iela (kadastra Nr. 80760030385) Mārupē, Mārupes novadā, teritorijā”. Detālplānojuma teritorija ir īpašumu Lielā iela 2, Lielā iela 4 un I-128 Kalmju iela teritorija, aptuveni 8,5754 ha kopplatībā. Saskaņā ar Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums atrodas Jauktas centra apbūves teritorijā, apakšzonā JC2 – teritorija Lielās...

Jau šajās brīvdienās Mārupes novads aicina atskatīties 100 gadu tālā vēsturē

bermontiade
09.11.2018.
Jau šajās brīvdienās, 10.novembrī no plkst. 12.00 līdz 15.30 Jaunmārupes dabas parkā notiks vēl nebijis pasākums “Bermontiāde Mārupes novadā”. Tā būs unikāla iespēja, iestājoties krēslai, atskatīties teju 100 gadu tālā vēsturē - redzēt, dzirdēt un sajust Latvijas neatkarības nosargāšanai svarīgus vēsturiskus notikumus, kļūstot par liecinieku apmēram 20 minūšu garai Latvijas Brīvības cīņu kaujas epizodei Mārupes novadā. Pasākuma apmeklētājiem jau no plkst. 12.00 būs iespēja dzirdēt latviešu karavīru dziesmas mūziķa Artura Gruzdiņa izpildījumā, redzēt autentiskus formas tērpus, ieročus un tā lai...

Ūdenssaimniecības infrastruktūras izbūves darbi Mārupē

ūdens
09.11.2018.
AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” informē, ka Eiropas Savienības, Mārupes novada domes un AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, 4. kārta” (Nr. 5.3.1.0/16/I/003) ietvaros uzsāktā iepirkuma procedūra par centralizēto ūdens un kanalizācijas tīklu izbūvi Mārupes, Tīraines un Vētras ciematos ir noslēgusies bez rezultāta. Lai turpinātu ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstību, š.g. oktobrī ir izsludināts atkārtots iepirkums. Balstoties uz iepirkuma procedūras rezultātiem, lēmumu par būvdarbu līguma slēgšanu plānots pieņemt 2019...

Iznācis pašvaldības izdevuma “Mārupes Vēstis” novembra numurs

marupes vestis
09.11.2018.
Iznācis “Mārupes Vēstis” numurs. Nākamais gaidāms 14.decembrī. Mārupes Vēstis novembra numurs Tajā lasiet šīs un citas aktualitātes: Mārupes novada uzņēmēju dienās gūta jauna pieredze, zināšanas un pasniegtas balvas uzņēmējdarbībā Godināti Mārupes novada iestāžu pedagogi Paziņojums par lēmumu pilnveidot Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu redakciju Dome pasniegs Goda rakstus par sevišķiem nopelniem Mārupes novads atzīts par investīcijām draudzīgāko pašvaldību Latvijā Atklāts atjaunotais skeitparks Jaunmārupē Uzstādīta piemiņas zīme par godu Latvijas Brīvības cīņās k...

Mārupes novada seniori piedalās konferencē Gulbenē

seniori
09.11.2018.
Šā gada 10.oktobrī Gulbenē tika rīkota Vidzemes reģiona apvienību konference ‘’Esi aktīvs- laikā un telpā’’, ko organizēja Gulbenes novada pensionāru biedrība ‘’Atspulgs 5’’ sadarbībā ar Gulbenes novada pašvaldību. Konferencē piedalījās 27 pašvaldību pārstāvji. Mārupes novada senioru labdarības biedrību pārstāvēja valdes locekļi Vera Stumbure, Mārīte Rjabkova un Rūta Krastiņa. Konferencē uzstājās Gulbenes, Ķeguma, Siguldas, Alūksnes, Madonas un Latgales novadu senioru biedrību pārstāvji. Apkopojot datus, var secināt, ka senioru skaits biedrībās vidēji ir no 130 - 180 biedriem. Biedrību pamatdo...

Mārupes novads atzīts par investīcijām draudzīgāko pašvaldību Latvijā

balva
07.11.2018.
7.novembrī Latvijas Biznesa savienības iniciatīvas "Atbalsti mazo biznesu" sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA “LURSOFT” ietvaros paziņotas un apbalvotas investīcijām draudzīgākās republikas pilsētas un pašvaldības. 2018.gada indeksā par investīcijām draudzīgāko pašvaldību ar vietējās nozīmes attīstības centru atzīts Mārupes novads. Indeksa rezultāti uzrāda pašvaldības mērķtiecīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības vides uzlabošanā un nodarbinātības veicināšanā, sekmējot uzņēmumu finanšu ekonomiskos rādītājus. Indekss "Investīcijām draudzīgākā pašvaldība" balstā...

24. novembrī “Biznesa Vēstniecībā” skolēnu mācību uzņēmumu gadatirgus “CITS BAZĀRS”

SMU
07.11.2018.
“Biznesa Vēstniecība” sadarbībā ar Junior Achievement Latvija 24. novembrī no plkst. 11. 00 - 14.00 rīko skolēnu mācību uzņēmumu gadatirgu "CITS BAZĀRS", kurā piedalīsies skolēnu mācību uzņēmumi no Jaunmārupes pamatskolas, Mārupes pamatskolas, Mārupes vidusskolas, Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas, Olaines 1.vidusskolas un Iecavas vidusskolas. Būs iespēja iegādāties dažādus skolēnu veidotos izstrādājumus! Gadatirgū piedalīsies 2018.gada labākais skolēnu mācību uzņēmums pamatskolu "Dabas draugi" no Jaunmārupes pamatskolas, kurš šī gada maijā Jauno uzņēmēju dienās ieguva 3.vietu valstī. "Dabas draugi" i...

Aptauja par kopstrādes (coworking) telpām

kopstrades telpa
06.11.2018.
Biedrība „Pierīgas partnerība” aicina esošos vai topošos uzņēmējus vai pašnodarbinātos piedalīties aptaujā par kopstrādes telpu nepieciešamību saimnieciskās darbības nodrošināšanā un tālākā attīstībā. Aptaujas mērķis ir noskaidrot uzņēmēju vajadzības, lai veidojot kopstrādes telpas varētu piedāvāt labākos risinājumus. Aptauja šeit! Anketas lūdzam aizpildīt līdz 2018.gada 16.novembrim . Kopstrādes jeb koprades telpas ir atvērta tipa darba telpas ar radošu atmosfēru, kurās var strādāt pie saviem projektiem un idejām. Kopstrādes darba telpas parasti ir aprīkotas ar visu produktīvam darbam nepieci...

Mārupes novada pašvaldības policija par notikumiem novadā

pp
06.11.2018.
Laika posmā no 29.oktobra līdz 4.novembrim Mārupes novada pašvaldības policijas dežūrdaļa ir saņēmusi un apkalpojusi 28 izsaukumus. 31.10.2018. plkst. 17:40 tika saņemts izsaukums uz Skulti sakarā sakarā ar to, ka sabiedriskā vietā kāda persona uzvedās neadekvāti un traucē uzņēmumam darbu, iespējams alkohola reibumā. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka persona atrodas tādā alkohola reibuma stāvoklī,kas aizskar cilvēka cieņu. Persona tika nogādāta Mārupes novada pašvaldības policijā apstākļu noskaidrošanai. Pret personu uzsākta administratīvā lietvedība. 01.11.2018. plkst...

Mārupes Mūzikas un mākslas skolā apskatāmas audzēkņu darbu izstādes

a
05.11.2018.
Šobrīd Mārupes Mūzikas un mākslas skolas 2.stāva zālē apskatāmas divas skolas audzēkņu mākslas izstādes - izstāde "Pa mākslinieku pēdām" un izstāde, kas veltīta Latvijas valsts svētkiem. Tajā izstādīti Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas Tīraines filiāles audzēkņu darbi. Aicinām apskatīt skolēnu darbiņus!