Visas ziņas

Darba birža “Dzīvo Mārupē, strādā Mārupē” jau šo piektdien - 22.martā

birza
19.03.2019.
Mārupes novada dome kopā ar biedrību “Mārupes uzņēmēji” un “Biznesa Vēstniecību” aicina darba meklētājus, jauniešus un uzņēmējus 22.martā Mārupes Kultūras namā piedalīties un apmeklēt darba biržu “Dzīvo Mārupē, strādā Mārupē”. Pasākumā uzņēmējiem piedāvājam iespēju apmeklēt lekciju un uzzināt vairāk par to, kas jāzina vadītājam, lai darbinieks gribētu ar prieku nākt uz darbu un darītu to iesaistot visu savu potenciālu. Darba meklētājiem tā būs iespēja tiekties klātienē ar uzņēmējiem un iepazīties ar aktuālajām vakancēm. Tiks uzsākta Mārupes novada jauniešu reģistrācija vasaras darbam...

Vēl šodien vari pieteikt SIA “ECO BALTIA VIDE” lielgabarīta atkritumu izvešanu

atkritumi
18.03.2019.
Vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eco Baltia vide” aicina Mārupes novada iedzīvotājus šā gada 22.martā piedalīties lielgabarīta un mājsaimniecībā radušos bīstamo atkritumu izvešanas akcijā. Šajā reizē iedzīvotāji īpaši aicināt nodot nolietotās elektroiekārtas, ņemot vērā, ka tās satur videi un cilvēkiem kaitīgas vielas, taču pārstrādē nonāk tikai neliela daļa no nolietotajām elektroiekārtām. Tāpat akcijas laikā varēs nodot citus mājsaimniecībā radušos videi kaitīgos atkritumus un lielgabarīta atkritumus. Lielgabarīta un bīstamo atkritumu izvešana ir iepriekš jāpiesaka, zvanot pa tālr. 8717...

Mārupes novada pašvaldības policija par notikumiem novadā

policija
18.03.2019.
Laika posmā no 25.februāra līdz 10.martam Mārupes novada pašvaldības policijas dežūrdaļa ir saņēmusi un apkalpojusi 28 izsaukumus. 27.02.2019. plkst. 14:51 tika saņemts izsaukums uz Mārupi, kur kādā īpašumā tiek augsnē novadīti neattīrīti kanalizācijas ūdeņi. Nekavējoties ierodoties notikumu vietā tika konstatēts, ka īpašumā no kanalizācijas nosēdakas ar sūkni tiek sūknēti un novadīti augsnē neattīrīti kanalizācijas notekūdeņi. Norādītās darbības nekavējoties tika apturētas. Par veiktajām darbībām pret personu tika uzsākta administratīvā lietvedība. 01.03.2019. plkst. 16:58 tika saņemts...

69% iedzīvotāju novērtē viedā elektroenerģijas skaitītāja priekšrocības un saimnieko gudri

st
18.03.2019.
Jau vairāk nekā pusei Latvijas ir uzstādīti viedie elektroenerģijas skaitītāji un 69% mājsaimniecību atzīst, ka viena no vērtīgākajām viedā elektrības skaitītāja priekšrocībām ir attālināta skaitītāju rādījumu nolasīšana. Klienti viedā skaitītāja iespējas izmanto sava elektrības rēķina samazināšanai, jo skaitītājs ir izcils palīgs, lai analizētu elektrības patēriņu un pievērstu uzmanību elektroiekārtām, kuras visvairāk to patērē. Ar viedā elektrības skaitītāja palīdzību klienti var mainīt savus elektrības lietošanas paradumus un samazināt maksājumus. Savu elektrības patēriņu diennakts griezumā...

Pašvaldība aicina pieteikties līdzfinansējumam centralizētās kanalizācijas pieslēgšanai

p
15.03.2019.
Lai veicinātu dzīvojamo māju pieslēgumu izbūvi centralizētajai kanalizācijas sistēmai atsevišķām iedzīvotāju grupām, Mārupes pašvaldība izsludina pieteikšanos līdzfinansējuma saņemšanai. Veicot grozījumus saistošajos noteikumos, papildināts to personu loks, kas var pieteikties uz pašvaldības atbalstu. Ar Mārupes novada domes 2019.gada 23.janvāra sēdes Nr.1 lēmumu Nr.11 ir stājušies spēkā grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 47/2016 “Par Mārupes novada pašvaldības finansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai” ( saistošie noteikumi ), paplašinot to...

Jaunie pētnieki ar godu pārstāv Mārupes novadu Minskā

g
13.03.2019.
6. martā Mārupes novada Skultes sākumskolas izglītojamie kopā ar darbu vadītājām - skolotājām piedalījās starptautiskajā konkursā ”Es esmu pētnieks!”, kas norisinājās Minskas Apgabala Izglītības Attīstības Institūtā. Šāda mēroga pasākums ik gadu tiek novadīts ar mērķi atbalstīt pirmsskolēnu un jaunāko klašu skolēnu idejas, attīstot un pilnveidojot viņu radošu un intelektuālu potenciālu dažādās dzīves jomās. Šīs konkurss norisinājās 2 etapos : neklātienē ( video ieraksts un pētnieciskā darba teksts); klātienē (atklātā pētniecisku darbu stendu prezentācija). Konkursa finālā piedalījās 41...

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

d
12.03.2019.
Mārupes novada Dome atsavina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu I-127 Mazā Gramzdas iela, Mārupe novadā. Izsole notiks 2019.gada 29.maijā plkst.12:00 Mārupes novada domes sēžu zālē, Daugavas ielā 29 Mārupē, Mārupes novadā. Objekta nosacītā cena EUR 49200,00. Izsoles sākumcena EUR 49200,00 , nodrošinājums EUR 4920,00, dalības maksa EUR 20,00 (fiziskām un juridiskām personām). izsoles solis - EUR 4920,00. Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, no 2019.gada 11.marta līdz 2019.gada 22.maijam plkst. 10.00 jāreģistrējas Mārupes novada Domes klientu apkalpošanas centrā....

Mārupiešus aicina pieteikties Mārupes novada Ģimeņu sporta dienai!

ģimenu sporta diena
11.03.2019.
31.martā plkst. 10.00 Mārupes sporta kompleksa zālē, Kantora ielā 97, notiks Mārupes novada Ģimeņu sporta diena. Pasākuma ietvaros plānotas veiklības stafetes ģimenēm ar skriešanu, lēkšanu un sporta spēļu elementu izmantošanu, tādējādi veicinot vecāku iesaisti skolēnu izglītības procesā un ģimenes veselīga dzīves veida stiprināšanā. Sporta dienai dalību aicinātas pieteikt Mārupes novada ģimenes - 1. līdz 6.klašu skolēni ar vecākiem. Obligāta iepriekšēja pieteikšanās no 11. līdz 27.martam plkst. 12.00 aizpildot elektronisko anketu šeit . Kopvērtējuma 1.-3. vietas ieguvēji saņems kausus,...

A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” turpina veikt intensīvu ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju apsekošanu

ud
11.03.2019.
A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” informē, ka saskaņā ar “Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu”, Ministru kabineta noteikumu Nr. 174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” 10. punkts nosaka, ka pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumus (par to rakstiski brīdinot pakalpojuma lietotāju 30 dienas iepriekš), ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs lieto ūdenssaimniecības pakalpojumus bez pakalpojuma līguma noslēgšanas vai turpina tos lietot pēc pakalpojuma līguma izbeigšanas. Gada laikā, kopš tiek veikta...

22.martā tiks uzsākta pieteikšanās jauniešu darbam skolēnu vasaras brīvlaikā

summer
11.03.2019.
Aicinām jauniešus vecumā no 13 līdz 19 gadiem 22.martā plkst. 15.30 Mārupes novada domē, Daugavas ielā 29, Mārupē, 1.stāva foajē, darba biržas “DZĪVO MĀRUPĒ, STRĀDĀ MĀRUPĒ” pasākuma ietvaros pieteikties jauniešu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā no 1. jūnija līdz 31. augustam Mārupes novada pašvaldības iestādēs. Pasākuma laikā būs iespēja klātienē iesniegt dokumentus pie Izglītības dienesta darbiniekiem. Darba vietas ir paredzētas gan teritorijas labiekārtošanas jomā (vecumā no 13 līdz 18 gadiem), gan Mārupes pašvaldības bērnudārzos, kur strādājot par pirmsskolas izglītības iestāžu audzinātāju...

Paziņojums par nekustamā īpašuma Rožu iela 20A, Mārupē, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

r
11.03.2019.
Mārupes novada Dome 2019.gada 27.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.7 (prot. Nr.2) “Par nekustamā īpašuma Rožu iela 20A, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760070374) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir īpašuma Rožu iela 20A, Mārupē teritorija 1,4844 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums Rožu iela 20A atrodas ciema teritorijā, funkcionālās zonas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju apbūve (DzS). Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala nodalīšanu...

Paziņojums par nekustamā īpašuma Viskalnu iela 4A, Tīrainē, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

det
11.03.2019.
Mārupes novada Dome 2019.gada 27.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.8 (prot. Nr.2) “Par nekustamā īpašuma Viskalnu iela 4A, Tīrainē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760080474) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir īpašuma Viskalnu iela 4A, Tīrainē teritorija 0,9184 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums Viskalnu iela 4A atrodas ciema teritorijā, funkcionālās zonas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju apbūve (DzS). Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala...

Paziņojums par nekustamo īpašumu “Rasmas” un “Rēviņas A” detālplānojumu izstrādes turpināšanu vienotā teritorijā un vienā izstrādes procesā

det
11.03.2019.
Mārupes novada Dome 2019.gada 27.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.9 (prot. Nr.2) ”Par detālplānojuma nekustamā īpašuma „Rēviņas” 2.zemes vienībai (kadastra apzīmējuma Nr.80760070602) izstrādes pārtraukšanu un nekustamā īpašuma "Rasmas" (kadastra Nr.80760072076) detālplānojuma izstrādes turpināšanu vienotā detālplānojuma teritorijā un izstrādes procesā ar nekustamo īpašumu „Rēviņas A” (kadastra apzīmējuma Nr.80760070602), paplašinot detālplānojuma izstrādes teritoriju un precizējot detālplānojuma izstrādes darba uzdevumu Nr.3-30/6-2018”. Ar pieņemto lēmumu tiek atcelts Mārupes novada domes 2016...

Caur pieredzi un uzdrīkstēšanos – pie jaunām atziņām!

b
11.03.2019.
Par Valsts izglītības un satura centra (VISC) ESF projektu “Kompetenču pieeja mācību saturā” tiek spriests jau kopš 2016./2017.m.g. sākuma, kad tika aktualizēta jaunas mācīšanās pieejas nepieciešamība ar mērķi: “Nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura ieviešanu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē.” Tādējādi arī pirmsskolas izglītības iestāžu mācību satura īstenotāji atrodas uz starta līnijas, lai no nākamā 2019./2020. mācību gada uzsāktu ieviest...

25.maijā gaidāmas Eiropas parlamenta vēlēšanas. Aicina pieteikties vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātus

ep
11.03.2019.
Kārtējās Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanas Latvijā notiks sestdienā, 2019. gada 25. maijā. Latvija šajās vēlēšanās ir viens vēlēšanu apgabals, un EP no Latvijas būs jāievēl astoņi deputāti. Atbilstoši Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumam un saskaņā ar „Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukciju”, Mārupes novada Vēlēšanu komisija aicina no 25. marta līdz 8. aprīlim pieteikt vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātus darbam 2019.gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās Mārupes novada 5 vēlēšanu iecirkņos: 790.iecirknis – Mārupes...

Pašvaldība aicina iedzīvotājus iesaistīties izglītības attīstības stratēģijas izstrādē

n
11.03.2019.
Informējam, ka Mārupes novada domes uzdevumā SIA “Dynamic University” ir uzsākusi darbu pie Mārupes novada izglītības attīstības stratēģijas 2020.-2026. gadam. Stratēģijas izstrādes procesā piedalās Izglītības dienesta, novada izglītības iestāžu, Attīstības nodaļas speciālisti un Izglītības konsultatīvās padomes dalībnieki. Stratēģijas mērķis ir apzināt pašreizējo situāciju un pastāvošos izaicinājumus, un noteikt Mārupes novada izglītības attīstības tendences un iespējamās nākotnes vajadzības pirmsskolā, pamatizglītībā, vidējā izglītībā, profesionālās ievirzes un interešu izglītībā,...

Mārupes volejbolistes izcīna Nacionālas līgas sudrabu

volejbols
11.03.2019.
Nacionālās dāmu volejbola līgas finālsērijā nedēļas nogalē Mārupes sporta centra komanda divreiz piekāpās Rīgas Stradiņa universitātes/Minusas volejbola skolas komandu un ierindojās otrajā vietā. Sestdienas pirmajā spēlē šāgada Latvijas kausa ieguvējas mārupietes zaudēja pirmajos divos setos, trešā seta vidū ar pieciem punktiem pēc kārtas, bet ceturtajā nespēja atspēlēt jau seta sākumā iegūto piecu punktu deficītu – zaudējums 1:3 (-20, -17, 19, -21). Mārupes komandas labā Marta Ozoliņa guva 15, Monta Urbāne 13 un Agija Sidorova 11 punktus. Fināla cienīgs sanāca atbildes mačs svētdien Mārupē....

Biznesa Vēstniecība aicina uz tikšanos ar leģendāro aktrisi Olgu Dreģi

olga
11.03.2019.
Biznesa Vēstniecība Mārupes novada domes projektu konkursa “Mārupe mūsu mājas 2019” iet­varos aicina uz lekciju cikla “DZĪVĀ BIBLIOTĒKA” 1. lekciju 26. martā plkst. 18.30­ tikšanās ar leģendāro aktrisi Olgu Dreģi. Olgas Dreģes enerģija, vitalitāte un elegance ir piemērs katram, kā cienījamos gados uzturēt sevi lieliskā formā un aizvien iedvesmot citus. Aktrise jau vairāk kā 60 gadus atrodas uz Dailes teātra skatuves, filmējusies daudzās leģendārās filmās un piedalās dažā dos televīzijas seriālos un koncertos. Olga Dreģe bijusi arī Saeimas deputāte un saņēmusi Spēlmaņu nakts balvu par mūža...

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējumu nekustamajā īpašumā „Niedras”, Mārupes novadā

IVN
08.03.2019.
Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 2019.gada 4.martā ir pieņēmusi lēmumu piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA „ORAM OT” (reģ.Nr.40103224672) ierosinātajai darbībai – aktīvās atpūtas centra, dīķa un kabeļu trases būvniecība nekustamā īpašumā „Niedras” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8076 009 0035), Mārupes novadā. Paredzētā darbība saistīta arī ar derīgo izrakteņu ieguvi. Lēmums pieņemts sākotnējā izvērtējuma Nr.RI19SI0026 rezultātā. Informācija par paredzēto darbību, pieņemto lēmumu, kā arī turpmāko ietekmes uz vidi novērtējuma procesu tiek publicēta Vides...

Bezmaksas Kendama treniņi Mārupes novada bērniem

kendama
08.03.2019.
Projekta ietvaros tiks nodrošināti kendama treniņi aptuveni 100 Mārupes novada bērniem profesionālu kendama spēlētāju vadībā Mārupes vidusskolas telpās vai stadionā. Plānots nokomplektēt 3 vecuma vai prasmju grupas (katrā grupā aptuveni 30 dalībnieki), 9 treniņi katrai grupai laika posmā no marta beigām līdz maija beigām. Projekta noslēgumā 26.maijā paredzētas improvizētas kendama sacensības Mārupes novada bērnu svētku ietvaros.