Domes ziņas

Donoru diena Mārupē!

donoru diena
20.06.2019.
Biznesa Vēstniecība sadarbībā ar Valsts asinsdonoru centru un Mārupes novada pašvaldību aicina visus, kuriem ir iespēja ziedot asinis 1. jūlijā uz Donoru dienu! Donoru diena Mārupē notiks 1.jūlijā no plkst. 10.00 līdz 13.00 Biznesa Vēstniecībā, Jelgavas ceļš 3, Marupe, Latvia-2167. GAIDĪSIM TEVI, ja : Esi 18 - 65 gadus jauns; Sver ne mazāk par 50 kg; Dienā pirms asins nodošanas neesi lietojis alkoholu; Esi paēdis, izgulējies, atpūties, jūties labi; Esi vesels un pēdējā laikā neesi slimojis; Pirms tam esi lietojis veselīgu uzturu un daudz šķidruma; Neesi nodevis asinis vismaz 9 nedēļas, un 12...

Paziņojums par paredzētās darbības Dīķsaimniecības izveide un ar to saistītā derīgo izrakteņu ieguve zemes īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi”, Mārupes novadā, ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

dīķis
20.06.2019.
Vides pārraudzības valsts birojs 2018. gada 18. aprīlī (Lēmums Nr.5-02/2) ir pieņēmis lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu paredzētajai darbībai - Dīķsaimniecības izveide un ar to saistītā derīgo izrakteņu ieguve zemes īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi”, Mārupes novadā. Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA „KVL Baltic”, reģ.Nr. 40103355654, juridiskā adrese: Amatas iela 13, Mārupe, Mārupes novads, LV-2166. Paredzētās darbības norises vieta: Mārupes novads, nekustamais īpašums „Liellauki” (kadastra Nr. 80760111455, zemes vienības kadastra Nr. 80760110699),...

Sirsnīgā pasākumā sveikti mazie mārupieši un viņu ģimenes

sveicam
19.06.2019.
15.jūnijā Mārupes kultūras namā svinīgā pasākumā „Esmu mazais mārupietis” pašvaldība sumināja pašus mazākos novadniekus un viņu ģimenes. Sirsnīgā gaisotnē tika sveikti vairāk kā 100 mazie mārupieši, kuri dzimuši 2019. gada janvārī, februārī, martā un aprīlī. Pēc dzimstības rādītājiem Mārupes novads jau vairākus gadus Pierīgā ir starp līderiem. Pagājušajā gadā novadā piedzimuši 364 mazuļi, savukārt šī gada pirmajos četros mēnešos Mārupes novadā ir piedzimuši un deklarējušies 106 jaundzimušie, no kuriem 47 meitenes, 59 puiši un 2 dvīnīšu pāri. Fotosesijas foto pieejamas šeit . Foto no pasākuma...

NO IDEJAS LĪDZ ELEKTRĪBAS PIESLĒGUMAM: AR KO SĀKT?

pieslegums
18.06.2019.
Ja esat iegādājies zemi un gatavojieties būvēt savu sapņu māju vai arī vēl tikai lūkojaties pēc nekustamā īpašuma, iespējams, apsverat domu par jauna elektrības pieslēguma ierīkošanu. Kā pie tāda tikt? Cik laika un naudas būs vajadzīgs? – Lūk, atbildes uz šiem un vairākiem citiem jautājumiem, kas jums palīdzēs vienkārši un ērti īstenot ideju par jauna elektrības pieslēguma ierīkošanu jūsu īpašumā. PIETEIKŠANA Kā pieslēgt īpašumu elektrotīklam vai atjaunot elektrības piegādi? Ja nekustamajā īpašumā nav pieslēguma elektrotīklam, pieteikumu jauna pieslēguma ierīkošanai iesniedziet AS “Sadales...

Piesakies konkursam! Mārupes novads meklē skaistāko daiļdārzu

daildarzi
13.06.2019.
Ar devīzi “Mārupes novads – sakoptākais Latvijā!” šogad atkal tiek rīkots novada daiļdārza konkurss, kurā pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Pierīgas partnerība” un biedrības “Mārupes uzņēmēji” atbalstu meklēs Mārupes skaistāko 2019. gada dārzu. Konkursam mārupieši tiek aicināti pašiem, kaimiņiem un draugiem pieteikt daiļdārzus, iekoptus apstādījumus pagalmos, skvēros un terasēs, gan mazdārziņus un uzņēmumu objektus līdz š g. 15. jūnijam . Dārzus apsekos vispusīga žūrijas komisija un vērtēs no 15. jūnija līdz 30. jūnijam, izvērtējot tādus kritērijus kā saimnieku pašu ieguldījums daiļdārzu...

Aicinām NVO piedalīties bezmaksas meistarklasēs

plakats
12.06.2019.
Kā pareizi uzrunāt potenciālos dalībniekus? Kā uzstāties pasākumos un nejust bailes no publiskās runas? Kā piesaistīt ziedotājus? Kas ir pūļa finansējums un kā to izmantot biedrības mērķu sasniegšanā? Biedrība „Pierīgas Partnerība” aicina Mārupes, Olaines un Babītes novadu nevalstisko organizācijas un aktīvos iedzīvotājus uz meistarklasēm Biznesa Vēstniecībā: 18. jūnijā plkst. 18:00 „Kā sagatavot savu izcilāko lifta runu?” vadīs Viesturs Meikšāns, kas ir profesionāls teātra un operas režisors Strādājis ar Latvijas un Krievijas skatuves lielākajām zvaigznēm. Meistarklases laikā būs iespēja...

Rekonstruētais Daugavas ielas posms iegūst “Autobraucēju Gada balvu 2019”

g
11.06.2019.
VAS "Latvijas Valsts ceļi" (LVC) iepriekš aicināja autobraucējus nobalsot par labāko pērn atjaunoto autoceļa posmu, lai noteiktu būvnieku, kurš saņems "Autobraucēju Gada balvu 2019", un šo balvu 31.maijā saņēma SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"" par pārbūvēto autoceļa Rīga–Jaunmārupe jeb P132 posmu, informē uzņēmuma pārstāvis Jānis Stundiņš. Pavisam autobraucēju aptaujā līdztekus daudziem citiem ceļiem Latvijā bija iekļauti divi objekti, kuros bija strādājusi "Igate" – Autoceļa Rīga–Jaunmārupe (P132) posms no Rīgas robežas līdz Lielajai ielai Mārupē (1,80.-4,14. km) un autoceļa Jelgava...

Aicinām piedalīties Mārupes novada Attīstības programmas 2020. – 2026. gadam izstrādē

vizuālis
10.06.2019.
Aicinām iesaistīties Mārupes novada Attīstības programmas 2020. – 2026. gadam izstrādē, piedaloties kādā no sekojošiem iedzīvotāju forumiem: 12. jūnijā plkst. 16:00 Mārupes pamatskolā, Viskalnu ielā 7, Tīrainē; 12. jūnijā plkst. 18:00 Mārupes Kultūras namā, Daugavas ielā 29, Mārupē; 17. jūnijā plkst. 16:00 dienas centrā “Skulte”, Skultes ielā 31, Skultē; 17. jūnijā plkst. 17:30 Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē (papildus skatīsim Jaunmārupes daudzdzīvokļu māju pagalmu un apkārtējās teritorijas vizualizāciju).

Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu pilnveidotā redakcija nodota publiskai apspriešanai

tp
10.06.2019.
Paziņojums par publisko apspriešanu: Mārupes novada dome 2019.gada 29.maijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 14 (sēdes protok.Nr.7) “Par Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”. Publiskā apspriešana ilgs no 2019.gada 18.jūnija līdz 16.jūlijam. Pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019.gada 4.jūlijā plkst.17:00, Mārupes kultūras namā, Daugavas ielā 29, Mārupē Ar sagatavoto teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidoto redakciju un Vides pārskata pilnveidoto redakciju publiskās apspriešanas laikā...

Mārupes pamatskolai un Jaunmārupes pamatskolai top moduļu tipa piebūves

piebūve
10.06.2019.
Līdz jaunā mācību gada sākumam plānots paplašināt Mārupes pamatskolu un Jaunmārupes pamatskolu ar moduļa tipa piebūvēm. Šobrīd Mārupes pamatskolas moduļu izbūves darbi rit pilnā sparā, savukārt Jaunmārupes pamatskolas piebūvei uzsākta pamatu izbūve. Uz 2018.gada 31.decembri Mārupes novadā deklarēti 409 2012.gadā dzimušie bērni - topošie pirmklasnieki, kas sasnieguši 7 gadu vecumu. 2019.gada 23.janvārī dome lēma, ka 2019./2020. mācību gadā Mārupes novadā būs četrpadsmit 1.klases - Mārupes vidusskolā četras, Jaunmārupes pamatskolā četras, Mārupes pamatskolā četras, Skultes sākumskolā divas. Lai...

Apstiprināts Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas uzraudzības pārskats par 2018.gadu

g
07.06.2019.
2019.gada 29. maijā Mārupes novada dome apstiprināja Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas uzraudzības pārskatu par 2018. gadu (turpmāk – Pārskats). Pārskats ir pašvaldības vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā atbilstoši novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2026.gadam stratēģiskajiem mērķiem ir noteiktas novada attīstības prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi, kā arī to īstenotāji un finanšu resursi ilgtermiņa mērķu sasniegšanai. Pārskatā ir apkopoti publiski pieejami dati, Mārupes novada Domes struktūrvienību un pašvaldības iestāžu...

Iznācis pašvaldības izdevuma „Mārupes Vēstis” jūnija numurs

avīze
07.06.2019.
Iznācis 2019. gada jūnija pašvaldības informatīvā izdevuma „Mārupes Vēstis” numurs. Izdevuma „Mārupes Vēstis” jūnija numurs Šajā numurā lasi: Vasara atklāta ar krāšņiem svētkiem Mārupes pamatskolai un Jaunmārupes pamatskolai top moduļu tipa piebūves Vairākās novada ielās uzsākti remontdarbi 17.jūnijā būs iespēja nodot nolietotās elektroiekārtas un citus lielgabarīta atkritumus Jaunmārupes parkā norit ievērojami labiekārtošanas darbi Izbūvēts jaunā veloceliņa savienojums ar Jaunmārupes ciemu Izsludināta publiskā apspriešana kultūras un sociālā garīguma centra “Kairos” jaunbūves būvniecības...

Aicinām uz Jaunmārupes daudzdzīvokļu māju pagalmu risinājumu prezentāciju

risinajums
07.06.2019.
17. jūnijā plkst. 19:30 Mārupes Mūzikas un mākslas skolā, Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē, aicinām iedzīvotājus uz tikšanos, kuras laikā iepazīstināsim ar Jaunmārupes daudzdzīvokļu namu pagalmu teritoriju konceptuālu risinājumu, kura tapšanā piedalījušies daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji un pašvaldības inženieru grupa. Sagatavotais vizualizācijas modelis kalpos par pamatu atsevišķu būvprojektu izstrādei, individuālu privāto teritoriju sakārtošanai un realizācijai pašvaldībai piederošās zemēs.

Izbūvēts jaunā veloceliņa savienojums ar Jaunmārupes ciemu

veloceliņš
07.06.2019.
Turpinot velo transporta infrastruktūras attīstību novadā, 2019.gadā izbūvēts Mārupe -Jaunmārupe apvienotā gājēju un velosipēdistu celiņa turpinājums, kas savieno Jaunmārupes ciemu un turpinās gar Mazcenu aleju līdz šķērsielai pie Jaunmārupes pamatskolai. Jau iepriekš ziņots, ka laika posmā no 2017.gada rudens līdz 2018.gada vasarai, Rožu ielas un Vecā Mārupes ceļa (C-6) pārbūves ietvaros tika izbūvēts sen gaidītais gājēju un velosipēdistu celiņš ar apgaismojumu, kas savieno Mārupes ciemu ar Jaunmārupi. Darbi tika turpināti arī šogad un ir izbūvēts veloceliņa turpinājums. 5 km garais gājēju un...

Mārupes novada pašvaldības policija par notikumiem novadā

pp
07.06.2019.
Laika posmā no 13.maija līdz 2.jūnijam Mārupes novada pašvaldības policijas dežūrdaļa ir saņēmusi un apkalpojusi 84 izsaukumu. 15.05.2019. plkst. 15.07 tika saņemts izsaukums uz Mārupi, par to, ka sabiedriskā transporta pieturā guļ persona, iespējams stiprā alkohola reibumā. Nekavējoties ierodoties notikumu vietā tika konstatēts, ka sabiedriskā vietā atrodas persona tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu. Persona tika aizturēta un nogādāta pašvaldības policijā apstākļu noskaidrošanai un administratīvās lietvedības uzsākšanai. 16.05.2019. plkst. 10.08 tika saņemts izsaukums...

Mazcenas bibliotēka būs atvērta visu vasaru!

biblioteka
07.06.2019.
Mārupes novada domes Mazcenas bibliotēka būs atvērta lasītājiem visu vasaru! Gaidām jau esošos bibliotēkas klientus, kā arī aicinām pievienoties jaunus. Bibliotēkā pieejama jaunākā daiļliteratūra un nozaru literatūra, laikraksti un žurnāli kā arī grāmatas bērniem un jauniešiem. Aicinām izmantot brīvpieejas internetu, kopēšanas un skenēšanas pakalpojumus. Mazcenas bibliotēka atrodas Jaunmārupē, Mazcenu alejā 33/3. Darba laiks Pirmdiena: 10.00-18.00 Otrdiena: 10.00-18.00 Trešdiena: 9.00-16.00 Ceturtdiena: 12.00-19.00 Piektdiena: 10.00-15.00

AICINĀM MĀRUPES NOVADA DAUDZBĒRNU ĢIMENES uz kopīgu aktīvās atpūtas pasākumu!

foto
07.06.2019.
Jau otro gadu pēc kārtas Biedrība MĀRUPES NĀKOTNEI, vēlas godināt visas Mārupes novada daudzbērnu ģimenes, uzsverot šo ģimeņu nozīmīgumu Latvijas attīstībā, un dot iespēju vecākiem nedaudz atvilkt elpu no ikdienas rūpēm un ļauties ģimenes kopābūšanas laikam! Šī gada 14.jūlijā JIP MĀRUPĪTE, no plkst. 11:00 - 16:00 tiek organizēta jau otrā „Atpūtas diena Mārupes novada Goda ģimenēm – daudzbērnu ģimenēm”. Dalība pasākumā ir BEZMAKSAS , ar iepriekšēju pieteikšanos. Lūgums ģimenēm pieteikties līdz 28.jūnijam aizpildot elektronisko reģistrācijas formu ŠEIT vai e-pastā: marupesnvo@gmail.com Katrai...

Turpinās novada ielu labiekārtošana

j
07.06.2019.
Pašvaldība maijā uzsākusi būvdarbus vairākās novada ielās. Tiek pārbūvēta Rožkalnu iela posmā no Mārupītes gatves līdz Gaujas ielai. Ielu plānots asfaltēt, izbūvējot arī gājēju ietvi. Būvdarbus veic SIA “Binders” saskaņā ar SIA “BM projekts” izstrādāto projektu. Līguma summa 245 548,29 eiro bez PVN. Darbu pabeigšanas termiņš 2019.gada augusts. Remontdarbi uzsākti arī Druvas, Dikļu un Jaunzemu ielās, kur paredzēts ieklāt bruģa segumu. Būvdarbus veic akciju sabiedrība “A.C.B.” pēc SIA “BM projekts” izstrādātā projekta. Līguma summa 880 556,93 eiro bez PVN. Darbu pabeigšanas termiņš līdz 2019...

Mārupes klienti aicināti pieteikt sadzīves atkritumu konteineru mazgāšanu

konteineris
07.06.2019.
SIA “Eco Baltia vide” aicina Mārupes novada iedzīvotājus līdz šā gada 18.jūnijam nepieciešamības gadījumā pieteikt sadzīves atkritumu konteineru mazgāšanu/dezinfekciju. Vadoties no pieteikumu skaita, SIA “Eco Baltia vide” paziņos datumus jūnijā un/vai jūlijā, kad tiks veikta sadzīves atkritumu konteineru nomaiņa pieteiktajās adresēs. Klientiem būs jānodrošina, lai iepriekš paziņotajos datumos, sadzīves atkritumi būtu tukši, novietoti SIA “Eco Baltia vide” darbiniekiem pieejamā vietā, kuri veiks esošo konteineru nomaiņu pret tīriem, dezinficētiem konteineriem. Nomainītie konteineri paliks...