Pašvaldība aicina iedzīvotājus iesaistīties izglītības attīstības stratēģijas izstrādē

11.03.2019.

Informējam, ka Mārupes novada domes uzdevumā SIA “Dynamic University” ir uzsākusi darbu pie Mārupes novada izglītības attīstības stratēģijas 2020.-2026. gadam. Stratēģijas izstrādes procesā piedalās Izglītības dienesta, novada izglītības iestāžu, Attīstības nodaļas speciālisti un Izglītības konsultatīvās padomes dalībnieki.

Stratēģijas mērķis ir apzināt pašreizējo situāciju un pastāvošos izaicinājumus, un noteikt Mārupes novada izglītības attīstības tendences un iespējamās nākotnes vajadzības pirmsskolā, pamatizglītībā, vidējā izglītībā, profesionālās ievirzes un interešu izglītībā, karjerizglītībā, pieaugušo izglītībā, iekļaujošajā izglītībā, speciālajā un neformālajā izglītībā. Stratēģijā tiks noteikti izglītības attīstības mērķi, prioritātes, rīcības virzieni un pasākumi, un tā būs pamats pašvaldības budžeta plānošanai un finansējuma piesaistei izglītības attīstības projektiem nākotnē.

Lai Stratēģijas izstrādes procesā nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalības iespējas, aicinām Mārupes novada iedzīvotājus piedalīties šādos sabiedrības līdzdalības procesos:

  • pieteikties līdzdalībai diskusijā, kura tiks organizēta 2019.gada maijā,  sūtot elektronisku pieteikumu uz e-pastu marupe@marupe.lv, vai iesniedzot pieteikumu klātienē, Mārupes novada Izglītības dienestā, Konrāda ielā 5, Mārupē, Mārupes novads, LV-2167 vai zvanot pa tālruni - 67687143.
  • iesniegt arī rakstiskus priekšlikumus Stratēģijai līdz 2019.gada 1.maijam, nosūtot tos uz e-pastu marupe@marupe.lv, vai rakstiski adresējot Mārupes novada Izglītības dienestam, Konrāda ielā 5, Mārupē, Mārupes novads, LV-2167.

Aicinām iesaistīties Mārupes novada izglītības attīstības stratēģijas 2020.-2026. gadam izstrādē!