Noslēgušās Pierīgas gidu mācības!

23.11.2018.

Gidu_M%C4%81c%C4%ABbas_noslegums_06.11.2018..jpg

Projekta “Tūrisms kopā” ietvaros organizētajās gidu mācībās tika aicināti piedalīties esošie un topošie gidi, kuri vēlās ikdienā strādāt Babītes, Mārupes, Olaines, Ķekavas, Ozolnieku un Jelgavas novadu teritorijās. Pasākuma mērķis bija iepazīstināt gidus ar tuvumā esošajiem tūrisma un apskates objektiem, veicinot to savstarpējo sadarbību, lai Pierīgas iedzīvotājiem un viesiem tiktu nodrošināts kvalitatīvs tūrisma pakalpojums.
Pierīgas gidu mācībās gidi tika iepazīstināti ar pētnieka Dr.geogr. Andra Klepera izstrādāto sešu Pierīgas novadu tūrisma attīstības stratēģiju un maršrutiem. Mācību pirmajā dienā, kas notika 23. oktobrī, viesojāmies Latvijas Lauku konsultācijas centrā Ozolniekos. Gidi apguva prasmes sadarboties un veidot alternatīvus maršrutus, piedāvājot jaunus un interesantus tūrisma produktus. 30.oktobrī Rāmavas Depkina muižā praktiskās nodarbībās ģeogrāfs Jānis Zariņš no pargajieni.lv mācīja kādam būtu jābūt gidam Pierīgā. Gida pieredzes stāsts bija vērtīgs gan jaunajiem gidiem, lai saprastu kā uzsākt darbību un būtu veiksmīgākiem, gan tiem, kuri jau ilgu laiku darbojās šajā nozarē. Mācību cikla noslēgumā, 6.novembrī Babītes novada Kultūrizglītības centra filiālē “Vietvalži” gidiem bija unikāla iespēja izveidot savu gidu video vizītkarti ar tuesi.lv komandu – 1-2 minūšu garu video, kas parādītu konkrētā gida piedāvājumu Pierīgā. Šādi, katrs dalībnieks varēja paskatīties uz sevi tūrista acīm, kā arī uzklausīt citu gidu rekomendācijas, gūstot atziņas kādas prasmes būtu nepieciešams attīstīt.

Gidu_M%C4%81c%C4%ABbas_noslegums_06.11.2018._7.jpg

Gidu_M%C4%81c%C4%ABbas_noslegums_06.11.2018._8.jpg

Gidu_M%C4%81c%C4%ABbas_noslegums_06.11.2018._5.jpg

Mācību noslēgumā, saņemot apliecības, gidi solīja aktīvāk darboties, lai pavasarī sniegtu novadu iedzīvotājiem un viesiem jaunus tūrisma piedāvājumus. Katrs šo trīs nedēļu laikā bija apzinājis savas stiprās un vājās puses, pārdomājot kā turpmāk darboties. Uzklausot Mārupes, Olaines, Babītes, Jelgavas, Ķekavas un Ozolnieku novadu pašvaldību prezentācijas, ir gūts priekšstats, ka arī tepat ir iespēja vest tūristus un vietējos iedzīvotājus.

Gidu_M%C4%81c%C4%ABbas_noslegums_06.11.2018._1.jpg

Gidu_M%C4%81c%C4%ABbas_noslegums_06.11.2018._4.jpg

Gidu_M%C4%81c%C4%ABbas_noslegums_06.11.2018._2.jpg

Plašāka informācija par gidiem tiks publicēta biedrību „Pierīgas partnerība” „Lauku partnerība „Lielupe””, Partnerība „Daugavkrasts” un novadu pašvaldību mājas lapās. Projektu „Tūrisms kopā” (17-00-A019.332-000005) īsteno Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

Informāciju sagatavoja biedrība “Pierīgas Partnerība”