Noslēgts līgums par Mārupes vidusskolas stadiona pārbūvi

11.oktobrī Mārupes vidusskolas bibliotēkā svinīgā gaisotnē parakstīti līgumi par Mārupes vidusskolas stadiona pārbūvi, būvuzraudzību un projekta autoruzraudzību.

Mārupes novada Domes izsludinātajā atklātajā konkursā par uzvarētāju atzīts un Mārupes vidusskolas stadiona pārbūvi īstenos SIA “Lemminkainen Latvija”, savukārt darbu būvuzraudzību veiks SIA “P.M.G.”, bet autoruzraudzību – SIA BELLS”.

paraksta_ligumu.jpg

No labās: Mārupes novada Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs, SIA “Lemminkainen Latvija” pārstāvis Andris Velmunsks, SIA “BELLS” pārstāvis Kaspars Ziediņš

Mārupes vidusskolas esošā stadiona teritorijā paredzēts rekonstruēt stadiona zonu, veidojot jaunu futbola laukuma un skrejceļa virsmu klājumu, kā arī rekonstruēt sporta laukumu ar mākslīgo segumu. Papildus esošā stadiona pārbūvei paredzēta jaunu ar vieglu jumta konstrukciju daļēji segtu tribīņu izbūve, nodrošinot 300 sēdvietas, publiskās BIO tualetes un noliktavas sporta inventāram. Stadionā paredzēts uzstādīt arī brīvdabas trenažierus.

Kopējā Mārupes vidusskolas stadiona pārbūves līguma summa ir 1 281 655,89 EUR bez PVN, tajā skaitā iekļaujot 5% pasūtītāja finanšu rezervi. Būvdarbus saskaņā ar līgumu plānots noslēgt un objektu nodot ekspluatācijā 2018.gada 1.jūlijā.

Vienlaikus noslēgts līgums ar SIA “P.M.G.” par būvuzraudzību, darbu izmaksas objekta būvniecības laikā 14 500,00 EUR bez PVN. Būvprojekta autoruzraudzību veiks SIA “BELLS” par kopējo līguma summu 6 500,00 EUR bez PVN.

Mārupes novada Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs, sveicot klātesošos vidusskolas vēsturiskajās telpās uzsvēra: “Novadam strauji attīstoties un pieaugot iedzīvotāju skaitam, līdztekus aug arī vajadzības un nepieciešamība pēc mūsdienu prasībām atbilstošas sporta infrastruktūras. Mārupes vidusskolas stadions ir kalpojis skolas vajadzībām vairāk kā 40 gadus, līdz ar to stadiona pārbūve ir ļoti aktuāla.  Ceram, ka šajā stadionā savas gaitas uzsāks daudzi mūsu jaunie sportisti, kas nesīs novadam un Latvijai olimpiskos panākumus.”