AS “Sadales tīkls” Pierīgas novadu elektrotīkla atjaunošanā šogad ieguldīs 2 miljonus eiro

11.07.2018.

Šogad Pierīgas novadu – Mārupes, Baldones, Olaines, Ķekavas, Salaspils, Stopiņu, Ropažu, Ādažu novada, elektrotīkla atjaunošanā AS “Sadales tīkls” (ST) ieguldīs 2 miljonus eiro. Gada laikā novados paredzēts atjaunot 36 km garumā vidējā sprieguma elektrolīnijas, 17,6 km garumā pārbūvēt par kabeļu līnijām zemsprieguma elektrolīnijas un rekonstruēt vai izbūvēt jaunas 16 transformatoru apakšstacijas.

ST jau iepriekšējos gados īpašu uzmanību pievērsa Pierīgas novadu elektrotīkla atjaunošanā, kur ik gadu pieaug gan iedzīvotāju skaits, gan attīstās uzņēmējdarbība. Klientiem nepieciešama droša un nepārtraukta elektroenerģijas piegāde, tādēļ arī šogad ST turpina Mārupes, Baldones, Olaines, Ķekavas, Salaspils, Stopiņu, Ropažu, Ādažu novadā pakāpeniski atjaunot un uzlabot elektrotīklu, paaugstinot elektroapgādes drošumu un kvalitāti vairākiem tūkstošiem klientu.

Mārupes novadā apjomīga elektrotīkla pārbūve veikta jau iepriekšējos gados, bet šogad elektrotīkla rekonstrukciju paredzēts turpināt Daugavas ielā, kur vienlaicīgi ar ceļa rekonstrukciju, ST demontēs zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīniju un ar caurdures metodi veiks jaunas kabeļu līnijas izbūvi. Darbs norisināsies no Mēmeles līdz Avotu ielai.

Informāciju sagatavoja: AS „Sadales tīkls”