Mārupes novada pašvaldības policija par notikumiem novadā

03.01.2019.

Laika posmā no 10.decembra līdz 31.decembrim Mārupes novada pašvaldības policijas dežūrdaļa ir saņēmusi un apkalpojusi 62 izsaukumus.

10.12.2018. plkst. 17.06 tika saņemta informācija, ka Mārupē, skolas autobusā, sakāvušies trīs skolnieki, nekavējoties ierodoties notikumu vietā informācija apstiprinājās. Izsaukta NMP, lai tiktu izvērtēts skolnieku veselības stāvoklis, par incidentu informēti skolnieku vecāki. Veiktas preventīva rakstura pārrunas par uzvedību skolas autobusā.

11.12.2018. plkst. 02.27 tika saņemts izsaukums par ceļu satiksmes negadījumu DUS “Virši-A”, nekavējoties ierodoties notikuma vietā, noskaidrots, ka noticis uzbraukums šķērslim. Cietušie ceļu satiksmes negadījumā nav, informācija nodota pēc piekritības VP Ceļu policijai.

15.12.2018. plkst. 02.10 tika saņemts izsaukums par naktsmiera traucēšanu Skultē. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā informācija apstiprinājās. Ņemot vērā to, ka persona nekavējoties pārtrauca mūzikas atskaņšanu, policijas darbinieki ierobežojās ar mutvārda aizrādījumu, nesaucot personu pie administratīvās atbildības.

15.12.2018. plkst. 21.03 tika saņemts izsaukums par konfliktu Mārupē. Nekavējoties ierodoties notikumu vietā abām iesaistītajām pusēm tika izskaidrotas viņu tiesības un pienākumi, pēc kā konflikts tika atrisināts uz vietas. Neviena no iesaistītajām pusēm iesniegumu iesniegt nevēlējās.

16.12.2018. plkst. 11.26 tika saņemts izsaukums par konfliktu Mārupē. Nekavējoties ierodoties notikumu vietā, noskaidrots, ka konflikts ir starp kaimiņiem, par sadzīviskām lietām, abām iesaistītajām pusēm tika izskaidrotas viņu tiesības un pienākumi, pēc kā konflikts tika atrisināts uz vietas. Neviena no iesaistītajām pusēm iesniegumu iesniegt nevēlējās.

16.12.2018. plkst. 19.45 tika saņemts izsaukums uz Mārupi par to, ka Zeltrītu ielā regulāri tiek pārkāpti Ceļu satiksmes noteikumi, saistībā ar agresīvu braukšanu (slidināšanos). Apsekojot augstāk minēto ielu pārkāpumi konstatēti netika, informācija pēc piekritības nodota VP Ceļu policijai.

17.12.2018. plkst. 21.45 tika saņemts izsaukums par ģimenes konfliktu Jaunmārupē. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā informācija apstiprinājās. Ņemot vērā to, ka vienai no konfliktā iesaistītajām pusēm bija nepieciešama medicīniskā palīdzība, nekavējoties tika izsaukta NMP, kas personu hospitalizēja. Neviena no iesaistītajām pusēm iesniegumu iesniegt nevēlējās.

18.12.2018. plkst. 18.20 tika saņemts izsaukums uz Mārupi par konfliktu, nekavējoties ierodoties notikuma vietā noskaidrots, ka konflikta rašanās iemesls ir personisko mantu neatgriešana. Konfliktā iesaistītajām pusēm tika izskaidrotas viņu tiesības un pienākumi, pēc kā konflikts tika atrisināts uz vietas. Neviena no iesaistītajām pusēm iesniegumu iesniegt nevēlējās.

19.12.2018. plkst. 20.30 tika saņemts izsaukums par konfliktu Mārupē. Nekavējoties ierodoties notikumu vietā abām iesaistītajām pusēm tika izskaidrotas viņu tiesības un pienākumi, pēc kā konflikts tika atrisināts uz vietas. Neviena no iesaistītajām pusēm iesniegumu iesniegt nevēlējās.

22.12.2018. plkst. 14.35 tika saņemts izsaukums uz Skulti sakarā ar to, ka sabiedriskā vietā atrodas guļoša persona. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka persona atrodas tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu. Persona tika nogādāta Mārupes novada pašvaldības policijā apstākļu noskaidrošanai. Pret personu uzsākta administratīvā lietvedība.

23.12.2018. plkst. 14.25 tika saņemts izsaukums uz Lidostu “Rīga”, sakarā ar to, ka transportlīdzeklis ir novietoti stāvēšanai pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumu prasības. Ierodoties notikuma vietā, informācija apstiprinājās. Ņemot vērā, ka Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums konstatēts bez vadītāja klātbūtnes, uz transportlīdzekļu turētāju sastādīts Administratīvā pārkāpuma protokols-Lēmums par apstāšanās stāvēšanas noteikumu pārkāpumu.

25.12.2018. plkst. 21.40 tika saņemts izsaukums par to, ka NMP nepieciešama palīdzība Mārupē, saistībā ar peronu, kura atrodas sabiedriskā vietā tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu. Persona tika nogādāta Mārupes novada pašvaldības policijā apstākļu noskaidrošanai. Pret personu uzsākta administratīvā lietvedība.

26.12.2018. plkst. 10.25 patruļas laikā Mārupē aizturēts autovadītājs, kurš vadījis transportlīdzekli apreibinošo vielu ietekmē. Persona nodota pēc piekritības VP Ceļu policijai tālāko darbību veikšanai.

26.12.2018. plkst. 17.42 tika saņemts izsaukums uz Mārupi, sakarā ar to, ka transportlīdzeklis ir novietoti stāvēšanai pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumu prasības. Ierodoties notikuma vietā, informācija apstiprinājās. Ņemot vērā, ka Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums konstatēts bez vadītāja klātbūtnes, uz transportlīdzekļu turētāju sastādīts Administratīvā pārkāpuma protokoli-Lēmumi par apstāšanās stāvēšanas noteikumu pārkāpumu.

27.12.2018. plkst. 00.50 tika saņemts izsaukums par naktsmiera traucēšanu Skultē. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā informācija apstiprinājās. Ņemot vērā to, ka persona uz policijas darbinieku aizrādījuma nekavējoties pārtrauca mūzikas atskaņošanu, bet plkst. 01.40 tika saņemts atkārtots izsaukums par naktsmiera traucēšanu, tad pret personu uzsākta administratīvā lietvedība, par naktsmiera traucēšanu.

27.12.2018. plkst. 09.12 tika saņemts izsaukums uz Mārupi, sakarā ar to, ka transportlīdzeklis ir novietoti stāvēšanai pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumu prasības. Ierodoties notikuma vietā, informācija apstiprinājās. Ņemot vērā, ka Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums konstatēts bez vadītāja klātbūtnes, uz transportlīdzekļu turētāju sastādīts Administratīvā pārkāpuma protokols-Lēmums par apstāšanās stāvēšanas noteikumu pārkāpumu.

30.12.2018. plkst. 01.20 tika saņemts izsaukums par naktsmiera traucēšanu Mārupē. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā informācija apstiprinājās. Ņemot vērā to, ka persona nekavējoties pārtrauca mūzikas atskaņošanu, policijas darbinieki ierobežojās ar mutvārda aizrādījumu, nesaucot personu pie administratīvās atbildības.

31.12.2018. plkst. 04.10 tika saņemts izsaukums par naktsmiera traucēšanu Mārupē. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā informācija apstiprinājās. Ņemot vērā to, ka persona nekavējoties pārtrauca mūzikas atskaņošanu, policijas darbinieki ierobežojās ar mutvārda aizrādījumu, nesaucot personu pie administratīvās atbildības.

Laika posmā no 10.decembra līdz 31.decembrim Mārupes novada pašvaldības policijas amatpersonas sastādīja 26 administratīvā pārkāpuma protokolus:

Pēc LAPK 171. panta 1.daļas un 2.daļas (Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās, izņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība, vai par atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu) – 2;

Pēc LAPK 149.10 panta (Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšana) – 17;

Pēc LAPK 149.23 panta (Par gājējiem noteikto prasību pārkāpšanu) – 4;

Pēc LAPK 106.panta (dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšana)- 1;

Pēc Mārupes novada domes saistošajiem noteikumiem – 2.