A/S "Mārupes komunālie pakalpojumi" aicina darbā apsaimniekošanas speciālistu

11.09.2018.

MKP_logo_big.jpg

A/S "Mārupes komunālie pakalpojumi" aicina darbā apsaimniekošanas speciālistu.

Prasības kandidātam (-ei):

 • Atbilstoša II līmeņa augstākā izglītība inženierzinātnēs (būvniecība, enerģētika, siltumapgāde, tehniskais eksperts) ar attiecīgās jomas inženiera kvalifikāciju vai Nekustamā īpašuma pārvaldnieka specialitāte;
 • Zināšanas par būvdarbu vadīšanu, būvniecības materiālu tehnoloģiju un būvju ekspluatāciju;
 • Profesionālo darbību reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārzināšana;
 • Pieredze ar amata pienākumiem saistītā darbā un/vai attiecīgā administrējošā darbā, vēlama pieredze nekustāmo īpašumu apsaimniekošanā, spēja plānot un vadīt namu/ īpašumu pārvaldīšanu un uzturēšanu, ar īpašumu apsaimniekošanu saistītu finanšu un juridiska rakstura dokumentu sastādīšanā;
 • Prasme pielietot savstarpēji saistīto procesu izpildes secību un prasme veikt situāciju analīzi, izmantot profesionālas darbības metodes un paņēmienus;
 • Prasme konfliktu novēršanā un risināšanā;
 • Komunikabilitāte, spēja strādāt komandā, atbildības sajūta un precizitāte;
 • Labas plānošanas un organizatoriskās prasmes, patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu;
 • Prasme un pieredze darbā ar datorprogramām (MS – Office Word, Excell, MS Outlook, vēlams Autocad, Microstation);
 • Pārzināt aktuālos LR normatīvos aktus, kontrolēt šo normatīvo aktu ievērošanu, kas saistīti ar amata pienākumu pildīšanu;
 • Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī („C” līmeņa 2.pakāpe), vēlamas krievu valodas zināšanas;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

 

Darba pienākumi:

 • Veikt un organizēt apsaimniekošanas pasākumu novērtēšanu, plānošanu un realizāciju;
 • Uzņēmuma apsaimniekošanā un īpašumā esošo objektu apsekošana, dzīvojamo māju gada tāmes-prognozes sastādīšana, gada remontdarbu saraksta sastādīšana un iesniegšana apstiprināšanai uzņēmuma vadībai (vadoties no sastādītajiem defektu aktiem un prognozētajiem gada ieņēmumiem), ēku kapitālā un kārtējā remonta materiālu sagādes un apmaksas organizēšana, norakstīšana pa objektiem, gada tāmes-prognozes izpildes uzraudzība;
 • Nodrošināt funkciju izpildei nepieciešamo iepirkumu procedūru dokumentu sagatavošanu, piedalīties iepirkuma procedūrās, nodrošināt un veikt attiecīgo līgumu izpildītāju darbības kontroli atbilstoši kompetencei;
 • Konstatēt, uzraudzīt, koordinēt Uzņēmuma īpašumā esošo ēku un telpu gan plānotos, gan neplānotos darbus, avārijas remontdarbus, kas saistīti ar apkuri, ūdensapgādi, kanalizācijas sistēmām un elektroinstalācijām, iepriekš nepieciešamās darbības un izmaksas saskaņojot ar Tehnisko direktoru;
 • Īres/apsaimniekošanas līgumu slēgšanas organizēšana;
 • Katras mājas darbu uzskaites žurnālā reģistrēt Uzņēmuma īpašumā un apsaimniekošanā esošo ēku, telpu apsaimniekošanas darbības;
 • Nodrošināt un organizēt skaitītāju rādījumu (elektrība, gāze, apkure, ūdens) nolasīšanu Uzņēmuma īpašumā un apsaimniekošanā esošās būvēs, celtnēs un rādījumu nodošanu pakalpojuma sniedzējam ievadot datus pakalpojumu sniedzēju portālos, mājas lapās, vai pierakstus nododot Tehniskajam direktoram;
 • Sagatavot atskaites par saimnieciskās darbības nodrošināšanai izlietotajiem materiāliem;
 • Veikt neplānotus darba pienākumus Uzņēmuma interesēs saskaņā ar Valdes locekļa un/ vai Izpilddirektora rīkojumiem un norādījumiem.

 

Mēs piedāvājam:

 

 • Darbu stabilā uzņēmumā;
 • Konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • Spēju attīstīt savas iemaņas un paplašināt savas zināšanas;
 • Dinamisku un interesantu darbu.

 

Pieteikuma vēstuli un CV (norādīt informāciju par adresātiem esošajā darbavietā vai iepriekšējā, kas var sniegt informāciju par pretendenta atbilstību amata prasībām) ar norādi “AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” Apsaimniekošanas speciālists” sūtīt līdz š.g. 21. septembrim uz e-pastu info@mkp.lv vai pastu uz adresi Viršu iela 6, Tīraine, Mārupes novads, LV 2167. Uzziņas pa tālruni: 67915279.

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka ar piemērotākajiem kandidātiem sazināsimies nedēļas laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām. Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Dalībnieku iesniegtie pieteikumi tiks iznīcināti mēneša laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām.