Par peldbaseina būvniecību Mārupes novadā

10.10.2017.

Mārupes novada Domes Attīstības nodaļa saskaņā ar 2017.gada 27.septembra Domes lēmumu Nr.24 “Par peldbaseina būvniecību Mārupes novadā” ir uzsākusi izpēti par alternatīvu iespēju izvērtēšanu, piesaistot peldbaseina būvniecībai 100 % privātos finanšu līdzekļus.

Šāds lēmums pieņemts, ņemot vērā ierobežotos pašvaldības budžeta līdzekļus un prioritātes, kā arī pēdējā gada laikā izrādīto interesi no privāto investoru puses. Izpēte par alternatīvu iespēju izvērtējumu tiks veikta līdz 2018.gada 1.martam. Vērtēšanas procesā par pašvaldībai būtiskiem kritērijiem noteikta gan potenciālā peldbaseina atrašanās tuvumā kādai no vispārējās izglītības iestādēm, gan konkrēti veikto darbību apliecinājumi no privāto investoru puses.

Atbildīgā persona par izpētes veikšanu - Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere, e-pasts ilze.kremere@marupe.lv, tālrunis 67149875.