Mārupes novada pašvaldības policija par notikumiem novadā

15.04.2019.

Laika posmā no 25.marta līdz 7.aprīlim Mārupes novada pašvaldības policijas dežūrdaļa ir saņēmusi un apkalpojusi 64 izsaukumus.

25.03.2019. plkst.18:50 tika saņemts izsaukums uz Mārupi, kur stāvvietā, kura paredzēta personām ar īpašām vajadzībām, novietota automašīna kurai salona aiz stikla nav novietota atļauja stāvvietas izmantošanai. Automašīnas turētājam sastādīts protokols-lēmums piemērojot naudas sodu.

25.03.2019. plkst.20:03 tika saņemts izsaukums par to, ka Mārupē pie tirdzniecības centra ĀNMP darbiniekiem nepieciešama palīdzība. Nekavējoties ierodoties notikumu vietā tika konstatēts, ka sabiedriskā vietā atrodas persona tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu un personai nav nepieciešama medicīniskā palīdzība. Persona tika aizturēta un nogādāta pašvaldības policijā apstākļu noskaidrošanai. Uzsākta administratīvā lietvedība.

25.03.2019. plkst.21:23 tika saņemts izsaukums uz Mārupi, kur notiek ģimenes konflikts.  Nekavējoties ierodoties notikumu vietā tika konstatēts, ka konflikts ir starp ģimenes locekļiem un ir vardarbīgs. Uz iesnieguma pamata Valsts policijas darbinieki pieņēma lēmumu vardarbīgo personu no ģimenes uz laiku nošķirt.  

27.03.2019. plkst.10:05 tika saņemts izsaukums uz Mārupi, kur pie daudzdzīvokļu mājām notiek tirdzniecība. Nekavējoties ierodoties notikumu vietā tika konstatēts, ka no automašīnas tiek tirgoti dārzeņi un pārdevējs nevarēja uzrādīt atļauju ielu tirdzniecībai. Tirdzniecība tika pārtraukta. Personai tika izteiks mutisks brīdinājums un izskaidrota kārtība atļaujas saņemšanai.

29.03.2019. plkst.18:47 tika saņemts izsaukums uz Skulti, kur pie veikala atrodas kāda persona, kura atrodas alkohola reibumā un traucē apkārtējiem iedzīvotājiem. Nekavējoties ierodoties notikumu vietā tika konstatēts, ka  persona ir stiprā alkohola reibumā, kas aizskar cilvēka cieņu.  Persona tika aizturēta. Par notikušo tika uzsākta administratīvā lietvedība.

30.03.2019. plkst.21:25 tika saņemts izsaukums uz Mārupi, kur notiek ģimenes konflikts.  Nekavējoties ierodoties notikumu vietā tika konstatēts, ka konflikts ir starp ģimenes locekļiem un ir vardarbīgs. No cietušās personas pieņemts iesniegums. Tika nozīmēta tiesu medicīniskā ekspertīze. Uzsākta administratīvā lietvedība par mazsvarīgu miesas bojājumu nodarīšanu.

01.04.2019. plkst.22:04 tika saņemts izsaukums uz Mārupi, kur notiek ģimenes konflikts.  Nekavējoties ierodoties notikumu vietā tika konstatēts, ka konflikts ir starp ģimenes locekļiem par īpašumu tiesībām. Personām tika izskaidrotas viņu tiesības un pienākumi, pēc kā konflikts atrisināts uz vietas.

03.04.2019. plkst.08:30 tika saņemts izsaukums, ka Mārupē uz gājēju ietves ir nolikta automašīna, kura traucē brīvi pārvietoties gājējiem. Nekavējoties ierodoties notikumu vietā informācija apstiprinājās. Automašīnas turētājs tika saukts pie administratīvās atbildības par apstāšanās, stāvēšanas noteikumu neievērošanu.

06.04.2019. plkst.00:52 tika saņemts izsaukums, ka Jaunmārupē pie veikala atrodas persona alkohola reibuma stāvoklī. Nekavējoties ierodoties notikumu vietā tika konstatēts, ka uz ielas atrodas gados veca persona, kura bija nomaldījusies un atradās bezpalīdzīgā stāvoklī. Veicot pārrunas tika noskaidrota personas dzīvesvieta. Ņemot vērā radušos situāciju persona tika nogādāta dzīvesvietā.

Laika posmā no 25.marta līdz 7.aprīlim Mārupes novada pašvaldības policijas amatpersonas sastādīja 35 administratīvā pārkāpuma protokolus:

Pēc LAPK 171. panta 1.daļas un 2.daļas (Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās, izņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība, vai par atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu) – 2;

Pēc LAPK 186. panta 2.daļas (Par dzīvošanu bez deklarētas dzīvesvietas) – 2;

Pēc LAPK 42.1 panta 1.daļas (Par smēķēšanu, neatļautās vietās) - 3;

Pēc LAPK 51.panta  (Par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos) – 3;

Pēc LAPK 75. panta (Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu) – 1;

Pēc LAPK 106.panta (Par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšana) - 1;

Pēc LAPK 149.23 panta (Par gājējiem noteikto prasību pārkāpšanu) – 1;

Pēc LAPK 149.10 panta (Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšana) – 20;

Pēc Mārupes novada domes saistošajiem noteikumiem – 3.