Mārupes novada pašvaldības policija par notikumiem novadā

06.11.2018.

Laika posmā no 29.oktobra līdz 4.novembrim Mārupes novada pašvaldības policijas dežūrdaļa ir saņēmusi un apkalpojusi 28 izsaukumus.

31.10.2018. plkst. 17:40 tika saņemts izsaukums uz Skulti sakarā sakarā ar to, ka sabiedriskā vietā kāda persona uzvedās neadekvāti un traucē uzņēmumam darbu, iespējams alkohola reibumā. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka persona atrodas tādā alkohola reibuma stāvoklī,kas aizskar cilvēka cieņu. Persona tika nogādāta Mārupes novada pašvaldības policijā apstākļu noskaidrošanai. Pret personu uzsākta administratīvā lietvedība.

 01.11.2018. plkst. 09:20 tika saņemts izsaukums uz Mārupi sakarā sakarā ar to, ka sabiedriskā vietā atrodas guļoša persona, iespējams alkohola reibumā. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka persona atrodas tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu. Persona tika nogādāta Mārupes novada pašvaldības policijā apstākļu noskaidrošanai. Pret personu uzsākta administratīvā lietvedība.

01.11.2018. plkst. 17:20 tika saņemts izsaukums uz Skulti sakarā ar to, ka ĀMP nepieciešama palīdzība. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika sniegts nepieciešamais atbalsts personas nogādāšanai ārstniecības iestādē.

 02.11.2018. plkst. 13:31 tika saņemts izsaukums uz Mārupi sakarā ar to, ka notiek rakšanas darbi iespējams bez saskaņošanas.Ierodoties notikuma vietā neviena persona nevarēja uzrādīt attiecīgos dokumentus. Rakšanas darbi tika apturēti līdz attiecīgās atļaujas saņemšanai. Uzsākta lietvedība.

03.11.2018. plkst. 14:10 tika saņemts izsaukums uz Skulti sakarā ar atkritumu dedzināšanu.  Ierodoties notikuma vietā ar personu tika veiktas pārrunas kuru laikā tika izskaidrots, ka dedzināt zarus un lapas nedrīkst. Persona atkritumu dedzināšanu nekavējoties pārtrauca. Policijas darbinieki nolēma aprobežoties ar mutisku aizrādījumu.

03.11.2018. plkst. 23:15 tika saņemts izsaukums uz Mārupi sakarā ar to, ka degvielas uzpildes stacijā atrodas guļoša persona iespējams alkohola reibumā. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka persona atrodas tādā alkohola reibuma stāvoklī,kas aizskar cilvēka cieņu. Persona tika nogādāta Mārupes novada pašvaldības policijā apstākļu noskaidrošanai. Pret personu uzsākta administratīvā lietvedība.

04.11.2018. plkst. 02:41 tika saņemts izsaukums sakarā ar to, ka ĀMP nepieciešama palīdzība personas nogādāšanai medicīnas iestādē. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika sniegts nepieciešamais atbalsts.

04.11.2018. plkst. 11:30 tika saņemts izsaukums uz Mārupi sakarā ar atkritumu dedzināšanu.  Ierodoties notikuma vietā ar personu tika veiktas pārrunas kuru laikā tika izskaidrots, ka dedzināt zarus un lapas nedrīkst. Persona atkritumu dedzināšanu nekavējoties pārtrauca. Policijas darbinieki nolēma aprobežoties ar mutisku aizrādījumu.

04.11.2018. plkst. 12:20 tika saņemts izsaukums uz Mārupi sakarā ar atkritumu dedzināšanu.  Ierodoties notikuma vietā ar personu tika veiktas pārrunas kuru laikā tika izskaidrots, ka dedzināt zarus un lapas nedrīkst. Persona atkritumu dedzināšanu nekavējoties pārtrauca. Policijas darbinieki nolēma aprobežoties ar mutisku aizrādījumu.

04.11.2018. plkst. 14:05 tika saņemts izsaukums uz Mārupi sakarā ar atkritumu dedzināšanu.  Ierodoties notikuma vietā ar personu tika veiktas pārrunas kuru laikā tika izskaidrots, ka dedzināt zarus un lapas nedrīkst. Persona atkritumu dedzināšanu nekavējoties pārtrauca. Policijas darbinieki nolēma aprobežoties ar mutisku aizrādījumu.

 

Laika posmā no 29.oktobra līdz 4.novembrim Mārupes novada pašvaldības policijas amatpersonas sastādīja 19 administratīvā pārkāpuma protokolus:

Pēc LAPK 171. panta 1.daļas un 2.daļas (Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās, izņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība, vai par atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu) – 2;

Pēc LAPK 149.10 panta (Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšana) – 5;

Pēc LAPK 149.23 panta (Par gājējiem noteikto prasību pārkāpšanu) – 9;

Pēc LAPK 186.panta  (Par dzīvošanu bez deklarētas dzīvesvietas) - 2;

Pēc Mārupes novada domes saistošajiem noteikumiem – 1.