Skolotāju dienai veltīts pasākums MĀRUPES NOVADA IESTĀŽU GADA PEDAGOGS 2018

Mārupes Kultūras nams

Skolotāju dienai veltītspasākums MĀRUPES NOVADA IESTĀŽUGADA PEDAGOGS 2018

Pasākums ar ielūgumiem.