Seminārs par pusaudžu traumatismu sportā

Mārupes sporta komplekss

2017.12.09.%20semin%C4%81rs.pngSeminārs par pusaudžu traumatismu sportā:

- biežākās traumas

- ortozes

- kompresijas apģērbs

- rehabilitācijas iespējas

- profilakses pasākumi