Kontakti

Mārupes novada Dome

Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
Tālrunis: 67934695
Fakss: 67149858
E-pasts: marupe@marupe.lv, marupe.info@marupe.lv

Bankas rekvizīti:
AS “SEB Banka”
Konts: LV69UNLA0003011130405
Kods: UNLALV2X
Reģ.Nr.: 90000012827

Darba laiks:

Pirmdiena 9.00 – 18.00 Apmeklētāju pieņemšana
Otrdiena 9.00 – 17.00  
Trešdiena 9.00 – 17.00  
Ceturtdiena 9.00 – 18.00 Apmeklētāju pieņemšana
Piektdiena 9.00 – 15.00  

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:

  • informatīvai saziņai un e-parakstītu* dokumentu iesniegšanai marupe@marupe.lv;
  • e-pakalpojuma „E-iesniegums iestādei” ietvaros var iesniegt dokumentus, kuri ietver pašvaldības kompetencē esošu lūgumu, sūdzību, priekšlikumu vai jautājumu, atbilstoši Iesniegumu likumam.

*dokuments jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

Pašvaldība vienas darbdienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.

Pamācība „Kā oficiāli sazināties ar iestādi elektroniski?”