Iedzīvotāji aicināti uz tikšanos ar pašvaldības vadību un speciālistiem

07.03.2018.

Lai klātienē pārrunātu pašvaldības aktualitātes, martā iedzīvotāji aicināti uz tikšanos ar pašvaldības vadību un speciālistiem:

  • 19.martā Jaunmārupē, plkst.18.30 Jaunmārupes pamatskolas mazajā zālē
  • 22.martā Tīrainē, plkst.18.30 Mārupes pamatskolā
  • 26.martā Skultē, plkst.18.30 dienas centrā “Skulte”
  • 27.martā Mārupē, plkst.18.30 Mārupes Kultūras namā

 

Tikšanās laikā pašvaldības pārstāvji informēs par 2018.gadā plānotajiem darbiem, kā arī atbildēs uz iedzīvotāju jautājumiem.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus pārdomāt sev interesējošus jautājumus un, ja iespējams, iesūtīt elektroniski uz e-pastu marupesvestis@marupe.lv ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms plānotās tikšanās.