Sabiedrība

Konkursi

m%C4%81rupe_musu_majas_bilde_2018.pngProjektu konkurss “Mārupe – mūsu mājas 2018”

Mārupes novada pašvaldība 10. novembrī izsludina projektu konkursu “Mārupe – mūsu mājas 2018”. Projektu īstenošanai katram projektam ir iespēja saņemt līdz 2000 eiro finansējumu vai līdzfinansējumu maza mēroga sabiedriska labuma infrastruktūras izveidei vai aktivitātes īstenošanai.

Konkursa mērķis ir noteikt privātpersonu, kas valsts pārvaldes uzdevumu var veikt efektīvāk un ar kuru slēdzams līdzdarbības līgums par valsts pārvaldes uzdevuma īstenošanu. Līdzdarbības mērķis ir uzlabot dzīves vides kvalitāti novadā, veicināt novada iedzīvotāju iniciatīvu un atbildību par savu dzīves vidi, paredzot iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalību sabiedriski nozīmīgu un inovatīvu projektu īstenošanā.

Aicinām iesniegt savu projekta ideju novada un novadnieku dzīves uzlabošanā ikvienam interesentam – privātpersonām un sabiedriska labuma organizācijām.

Finansējumu vai līdzfinansējumu konkursa ietvaros var saņemt projektu īstenošanai:

  • Rīcībai „Maza mēroga infrastruktūra” prioritātes ar finansējumu līdz 10 000,00 eiro:

1. administratīvās teritorijas labiekārtošana (likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2.punkts);
2. iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana (likuma „Par pašvaldībām”15. panta pirmās daļas 6. punkts);
3. saimnieciskās darbības sekmēšana administratīvajā teritorijā (likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 10. punkts);

  • Rīcībai „Sabiedriskās aktivitātes” prioritātes ar finansējumu līdz 10 000,00 eiro:

1. iedzīvotāju izglītības nodrošināšana (likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punkts);
2. kultūras sekmēšana un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšana, kā arī tautas jaunrades attīstība (likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punkts);
3. iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana (likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6.punkts);
4. veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana (likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6.punkts).

Viena projekta īstenošanai ir iespēja saņemt līdzfinansējumu līdz 2000 (diviem tūkstošiem) eiro.

Projektu pieteikumi konkursam iesniedzami domes darba laikā no 2017.gada 10. novembra plkst. 9:00 līdz 2018. gada 11.janvāra plkst. 17:00.

Projektu apkopošana un izvērtēšanas 1.kārta (komisijas vērtējums) – no 2018.gada 12. janvāra līdz 2018.gada 30. janvārim.

Projektu izvērtēšanas otrā kārta (iedzīvotāju balsojums) – no 2018.gada 1. februāra līdz 2018.gada 16. februārim.

Rezultātu paziņošana un noslēguma pasākums paredzēts 2018. gada martā.

Apstiprinātie projekti īstenojami pēc līdzdarbības līguma noslēgšanas laika posmā no 2018.gada 8. marta līdz 2018.gada 30. novembrim.

Mārupes novada Domes 2017.gada 22.novembra lēmums un Konkursa nolikums

Projekta pieteikuma veidlapa

Pielikumi

 

Konkursa koordinators un kontaktpersona jautājumiem un saziņai:

Ilze Krēmere
Attīstības nodaļas vadītāja
Tālr.: 67149875
e-pasts: ilze.kremere@marupe.lv