Sabiedrība

Konkursi

coveris_majas_konkurss.png

Projektu konkurss “Mārupe – mūsu mājas 2018”

Mārupes novada pašvaldības šogad izsludinātajā projektu konkursā “Mārupe – mūsu mājas 2018” tika saņemtas 15 projektu idejas, no tām 10 izvirzītas konkursa otrajai kārtai. 

Par uzvarētajiem tiks atzīti projekti, kas projektu konkursa vērtēšanas komisijas un iedzīvotāju balsojuma rezultātā saņems visaugstāko novērtējumu (iedzīvotāju balsojums sastāda 50% no rezultāta un komisijas vērtējums 50%).

Projektu īstenošanai Mārupes novadam paredzēts piešķirt 20 000 eiro: rīcībā "Sabiedriskās aktivitātes" līdz 10 000 eiro un rīcībā "Maza mēroga infrastruktūra" līdz 10 000 eiro. Katram projektam ir iespēja saņemt līdz 2 000 eiro finansējumu, atsevišķos gadījumos līdz 5 000 eiro, ja attiecināms izņēmums saskaņā ar nolikumu.

Konkursa mērķis ir uzlabot dzīves vides kvalitāti novadā, veicināt novada iedzīvotāju iniciatīvu un atbildību par savu dzīves vidi, paredzot iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalību sabiedriski nozīmīgu un inovatīvu projektu īstenošanā.

 

Iesniegto projektu apraksti

Rīcība “Sabiedriskās aktivitātes”

 1. Iepazīsti un atbalsti Mārupes novada nevalstiskās organizācijas

Projekta ietvaros tiks sniegts atbalsts Mārupes novada nevalstiskajām organizācijām (NVO). Izdodot bukletu un Mārupes NVO gadatirgus ietvaros, iedzīvotāji tiks iepazīstināti ar vietējām organizācijām. Tiks īstenots seminārs, kura ietvaros tiks pilnveidotas organizāciju kompetences, kā arī veidota sadarbība starp organizācijām, iedzīvotājiem un pašvaldību.

Projekta iesniedzējs: Biedrība “Pierīgas partnerība”

Nepieciešamais finansējums: 2000 €

 1. Meistarklases stikla un porcelāna apgleznošanā

Meistarklašu organizēšana stikla un porcelāna apgleznošanā Lieldienās un Mārtiņdienā, noslēgumā izstāde. Mārupē attīstās dažādu veidu interešu un profesionālās ievirzes mākslas jomas –  stikla apgleznošana, porcelāna apgleznošana, zīmēšana, gleznošana, grafika u.c., stikls un porcelāns gala rezultātā prasa noteiktu apstrādi, kas prasa noteiktu materiāli tehnisko bāzi. Ieguvēji ir visi novada iedzīvotāji – mākslas interesenti.

Projekta iesniedzējs: Elīna Brese

Nepieciešamais finansējums: 1993.28 €

 1. Meistarklases vizuāli plastiskās mākslas ievirze Mārupes novadā

Meistarklašu organizēšana keramikā Lieldienās un Mārtiņdienā, noslēgumā izstāde. Mārupē attīstās dažādu veidu interešu un profesionālās ievirzes mākslas jomas – keramika, zīmēšana, gleznošana, grafika u.c. Keramika gala rezultātā prasa noteiktu apstrādi, kas prasa noteiktu materiāli tehnisko bāzi. Ieguvēji ir visi novada iedzīvotāji – mākslas interesenti.

Projekta iesniedzējs: Mairita Eglīte

Nepieciešamais finansējums: 1985 €

 1. „Mana Mārupe” Lielformāta glezna Balto galdautu svētkos un Mākslas dienas darbnīcas Mārupē

Projektā „Mana Mārupe” vienosimies nebijušā pasākumā novadā- lielformāta gleznā, tā no  balta audekla Balto galdautu svētku laikā 4.maijā pārtaps par košu, laikmetīgu gleznu. Profesionālo mākslinieku vadībā  mazi, lieli mārupieši varēs iegleznot savu svētku sajūtu kopējā  kompozīcijā.

Tradicionāli pavasarī notiek arī Mākslas dienas Latvijā. Radošās darbnīcas Mākslas dienās  novadnieki ik gadu gaida ar lielu prieku un entuziasmu. Lielformāta gleznojums būtu kā svētku kulminācija  Mākslas dienām  Latvijas simtgadē.

Projekta iesniedzējs: Ieva Markēviča

Nepieciešamais finansējums: 2000 €

 1. Atklājam un kopā piedzīvojam tautas tradīciju spēku mūsdienu Mārupē!

Projekta ietvaros ir paredzēts izglītojošs sarunu vakars par tradicionālo svētku nozīmi un jēgu mūsdienu cilvēku dzīvē, kā arī tradicionālo gadskārtu svētku Jāņu svinēšanas praktikums – svinības Jāņu ielīgošana Mārupes “Zirgzandelēs”, kas domāts ģimenēm, pieredzējušu tradicionālās kultūras praktiķu vadībā. Ar savām aktivitātēm vēlamies veidot aktīvu Mārupes komūnu, kam nav vienaldzīga Mārupes sabiedriskā dzīve, tās attīstība, pilnveidošana.

Projekta iesniedzējs: Inga Keistere

Nepieciešamais finansējums: 2000 €

 1. Mārupes vidusskolas pasākumi Latvijas 100 gadu jubilejai

Projekta mērķis ir vecākiem, skolniekiem un skolotājiem savstarpēji sadarbojoties Mākslas dienu ietvaros radīt paliekošu instalāciju no koka dēļiem Latvijas kontūras veidolā veltītu Latvijas 100 gadu jubilejai un Mārupes novadam. Taču Ģimeņu sporta dienā organizēt skolas vēsturē un novadā paliekošu pasākumu ar Latvijas 100 gadu jubilejai veltītiem apbalvojumiem, tādā veidā stiprinot ģimeņu aktivitātes, vērtības un tradīcijas.

Projekta iesniedzējs: Mārupes vidusskolas izglītības un atbalsta biedrība

Nepieciešamais finansējums: 1922 €

 

Rīcība “Maza mēroga infrastruktūra”

 1. Bērnu rotaļu un atpūtas laukuma ierīkošana Meldriņu ielā 3, Mārupē

Projekta ietvaros plānots izveidot bērnu rotaļu laukumu, jo konkrētajā apkaimē bērniem nav pieejama neviena moderna, mūsdienu prasībām atbilstoša, droša, videi draudzīga bērnu rotaļu laukuma brīvā laika pavadīšanai. Projekta mērķis ir veicināt bērnu fiziskās aktivitātes svaigā gaisā, no kura ieguvēji būtu visas ģimenes ar bērniem.

Projekta iesniedzējs: Oscar Wedding Studio, IK

Nepieciešamais finansējums: 4985 €

 1. Aktīvās atpūtas zona: bērnu rotaļu laukums un sporta laukums jauniešiem un pieaugušiem Jaunmārupes ciemā (1.kārta)

Radīt drošu un aizraujošu vidi aktīvai un veselīgai laika pavadīšanai gan bērniem, gan pieaugušajiem, izveidojot rotaļu laukumu un sporta spēļu laukumu Jaunmārupes ciemā. 1.kārtā paredzēta bērnu aktīvās atpūtas laukuma izveide – bērnu rotaļlaukuma būvlaukuma sagatavošana, melnzemes noņemšana, smilšu atvešana un izlīdzināšana, āra rotaļu izvietošana, melnzemes paugura vasaras un ziemas aktivitātēm, kā arī pludmales volejbola laukuma izveide un pieguļošās teritorijas apzaļumošana.

Projekta iesniedzējs: Elīna Parhomenko

Nepieciešamais finansējums: 5000 €

 1. Droša pastaiga pa Peļu ceļu (no Jaunmārupes līdz Imakām)

Projekta ideja ir izbūvēt vides objektu – taku caur ceļam pieguļošo mežu ~ 350 m garumā posmā no Jaunmārupes degvielas uzpildes stacijas līdz Jaunimaku pļavai. Ieguvēji no projekta realizācijas būs gan novada iedzīvotāji, gan novada viesi, t.i. kājāmgājēji, skrējēji, nūjotāji, riteņbraucēji.  

Projekta iesniedzējs: Mārtiņš Galiņš

Nepieciešamais finansējums: 1975 €

 1. Aktīvas atpūtas zona: bērnu rotaļu laukums un sporta laukums jauniešiem un pieaugušiem Jaunmārupes ciemā (2. kārta)

Radīt drošu un aizraujošu vidi aktīvai un veselīgai laika pavadīšanai gan bērniem, gan pieaugušajiem, izveidojot rotaļu laukumu un sporta spēļu laukumu Jaunmārupes ciemā. 2.kārtā paredzēta āra rotaļu laukuma elementu izvietošana (trošu ceļš, šūpoles balansieris, šūpoles uz atsperes).

Projekta iesniedzējs: Vineta Kutkēviča

Nepieciešamais finansējums: 5000 

Finansējumu vai līdzfinansējumu konkursa ietvaros var saņemt projektu īstenošanai

 • Rīcībai „Maza mēroga infrastruktūra” prioritātes ar finansējumu līdz 10 000,00 eiro:

1. administratīvās teritorijas labiekārtošana (likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2.punkts);
2. iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana (likuma „Par pašvaldībām”15. panta pirmās daļas 6. punkts);
3. saimnieciskās darbības sekmēšana administratīvajā teritorijā (likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 10. punkts);

 • Rīcībai „Sabiedriskās aktivitātes” prioritātes ar finansējumu līdz 10 000,00 eiro:

1. iedzīvotāju izglītības nodrošināšana (likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punkts);
2. kultūras sekmēšana un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšana, kā arī tautas jaunrades attīstība (likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punkts);
3. iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana (likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6.punkts);
4. veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana (likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6.punkts).

Viena projekta īstenošanai ir iespēja saņemt līdzfinansējumu līdz 2000 (diviem tūkstošiem) eiro.

Projektu pieteikumi konkursam iesniedzami domes darba laikā no 2017.gada 10. novembra plkst. 9:00 līdz 2018. gada 11.janvāra plkst. 17:00.

Projektu apkopošana un izvērtēšanas 1.kārta (komisijas vērtējums) – no 2018.gada 12. janvāra līdz 2018.gada 30. janvārim.

Projektu izvērtēšanas otrā kārta (iedzīvotāju balsojums) – no 2018.gada 1. februāra līdz 2018.gada 16. februārim.

Rezultātu paziņošana un noslēguma pasākums paredzēts 2018. gada martā.

Apstiprinātie projekti īstenojami pēc līdzdarbības līguma noslēgšanas laika posmā no 2018.gada 8. marta līdz 2018.gada 30. novembrim.

Mārupes novada Domes 2017.gada 22.novembra lēmums un Konkursa nolikums

Projekta pieteikuma veidlapa

Pielikumi

Papildu informācija:

Iveta Eizengrauda

Mārupes novada domes Attīstības nodaļas projektu koordinatore

Tālr.: 67149876

e-pasts: iveta.eizengrauda@marupe.lv