NVO

Mārupes novadā darbojas dažādas nevalstiskas organizācijas, nodibinājumi un biedrības. Šeit sniedzam ziņas par tām organziācijām, kas pašvaldībai sniegušas informāciju par savu darbību.