"Veselības skrējiens "Skriešanas vakari"" 22., 29. septembrī un 3.oktobrī Piņķos

13.09.2021.

"Eiropas Sporta nedēļas" ietvaros pie Piņķu ūdenskrātuves notiks "Veselības skrējiens "Skriešanas vakari"". Skrējiens tiek organizēts ar mērķi popularizēt skriešanu, nūjošanu un soļošanu kā veselīgu brīvā laika pavadīšanas veidu, sekmēt iedzīvotāju iesaisti novada sporta pasākumos.

Skrējiens tiek organizēts trīs posmos:

22. septembrī (reģistrēšanās startam no plkst. 18.00 līdz 19.30);

29. septembrī (reģistrēšanās startam no plkst. 18.00 līdz 19.30);

3.oktobrī (reģistrēšanās startam no plkst. 11.00 līdz 12.30).

Dalībnieki

Pasākumā aicināti piedalīties Mārupes novada iedzīvotāji bez vecuma ierobežojuma. Dalībniekiem, jaunākiem par 18 gadiem, nepieciešama rakstiska vecāku atļauja. 

Piesakoties pasākumam, dalībnieki apliecina, ka neiebilst pasākuma laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju, videomateriālu izmantošanai un atspoguļošanai (minot dalībnieka vārdu, uzvārdu, vecumu) Mārupes novada pašvaldības informācijas kanālos: interneta vietnē www.marupe.lv, sociālā tīkla www.facebook.com/Marupesnovads profilā, www.youtube.com un pašvaldības informatīvajā izdevumā „Mārupes ziņas”. Datu pārzinis: Mārupes novada pašvaldība. Personas dati tiks apstrādāti šī pasākuma publicitātes nodrošināšanai. Vairāk informācijas par datu aizsardzību lasiet Vispārīgajā datu aizsardzības regulā.

Pasākuma norise

Distance  - apkārt Piņķu ūdenskrātuvei pa asfaltēto celiņu. Apļa garums - 1850 metri.

Dalībnieks pats brīvi izvēlas fizisko aktivitāti: skriešanu, nūjošanu vai soļošanu. Reģistrējas starta vietā noradītājos laikos un veic plānoto uzdevumu. Tiesneši fiksē apļu skaitu katrā posmā bez laika kontroles vai, ja dalībnieks vēlas, -  ar laika kontroli. 

Kopvērtējumā vērtē visos trīs posmos pārvarēto apļu skaitu skriešanā, nūjošanā un soļošanā.  

Dalībniekus vērtē pa vecuma grupām:

GrupasDzimšanas gads
S 5 un V 52016 un jaunāki
S 6 un V 62015 - 2012
S 10 un V 102011 - 2004
S 18 un V 182003 - 1992
S 30 un V 301991 - 1972
S 50 un V 501971 - 1952
S 70 un V 701951 un vecāki

Apbalvošana

Apbalvošana notiks pie Piņķu ūdenskrātuves (blakus āra trenažieru laukumam) 3.oktobrī plkst. 13.30. Visi dalībnieki saņems piemiņas medaļas, labākie - veicināšanas balvas un medaļas.

Sacensības organizē un vada Mārupes novada Babītes Sporta komplekss sadarbībā ar Mārupes Sporta centru. Dalība pasākumā - bez maksas. 

Nolikums

Plašāka informācija par Eiropas Sporta nedēļas aktivitātēm Mārupes novadā: https://ieej.lv/beactiv.

Skriešanas svētki