Pašvaldība līdzfinansē atkritumu konteineru novietņu izveidi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju teritorijās

22.09.2022.

 

3.oktobrī tiks uzsākta pieteikumu pieņemšana līdzfinansējuma saņemšanai slēgta tipa atkritumu konteineru novietņu izveidei daudzdzīvokļu dzīvojamo māju teritorijās.

Sadzīves atkritumi ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa. Atkritumu šķirošana ir vienkāršs process, kas neprasa nedz daudz laika, nedz arī kādas speciālas prasmes. Šķirojot atkritumus, galvenais ir no sadzīves atkritumiem atdalīt tos atkritumu veidus, ko iespējams nodot otrreizējai pārstrādei. Lai katra daudzdzīvokļu māja būtu pārliecināta, ka maksā tikai par savas dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku radītajiem atkritumiem, un, šķirojot atbildīgi, spētu samazināt atkritumu daudzumu un pielāgot atkritumu izvešanas biežumu, kā arī samaksas apmēru,  pašvaldība aicina izmantot iespēju pie savām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām ar pašvaldības atbalstu izvietot slēgta tipa atkritumu konteineru novietnes. Šim mērķim pašvaldība 2022. gada budžetā paredzējusi 20 000 eiro.

Vienas atkritumu konteineru novietnes izveidei vai atjaunošanai iespējams saņemt līdzfinansējumu līdz 80 % apmērā no būvniecības kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 4 000 eiro.

Aicinām iepazīties ar Mārupes novada pašvaldības domes apstiprinātajiem saistošiem noteikumiem Nr. 36/2022 “Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu īstenošanai”, kur aprakstīta pieteikšanās kārtība un nepieciešamie dokumenti līdzfinansējuma saņemšanai.

PIETEIKUMS

Aicinām iepazīties ar izstrādātajiem pašvaldību ieteikumiem slēgtas atkritumu konteineru novietnes izveidei ŠEIT.

Pieteikumu var sūtīt uz Mārupes novada pašvaldības e-pasta adresi: marupe@marupe.lv vai iesniegt Mārupes novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros Daugavas ielā 29, Mārupē, un Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.

Pirms pieteikuma iesniegšanas lūdzam konsultēties ar pašvaldības speciālistiem: 

  • Pašvaldības īpašumu pārvaldē, zvanot uz  tālruņa numuru 29435695 vai rakstot uz e-pasta adresi ziedite.lapina@marupe.lv;
  • Attīstības un plānošanas nodaļā, zvanot uz tālruņa numuru  67149875 vai rakstot uz e-pasta adresi anita.lontone-ievina@marupe.lv