Uzņēmējdarbība

Taksometru speciālās atļaujas (licences)

 

Mārupes pašvaldības visas izsniegtās licences ir spēkā līdz 30.04.2018. un turpmāk, no 2018.gada 01.maija speciālās atļaujas (licences) un licenču kartiņas pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem izsniegs un atbildīgi būs Rīgas plānošanas reģions.

 

Grozījumi Autopārvadājuma likumā, kas stājās spēkā šī gada 1.martā, nosaka, ka licences pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem turpmāk izsniegs Rīgas plānošanas reģions tā teritorijas pašvaldībās, izņemot republikas nozīmes pilsētās – Rīgā un Jūrmalā.

Informējam, ka Autopārvadājuma likuma 33. pants paredz, ka speciālā atļauja (licence) pasažieru pārvadājumiem ar taksometru pašvaldības teritorijā, kas izsniegta līdz 2018. gada 28. februārim, ir spēkā attiecīgās pašvaldības teritorijā līdz tās derīguma termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2018. gada 30. aprīlim, un licences kartīte, kas izsniegta pārvadātāja transportlīdzeklim līdz 2018. gada 30. aprīlim, ir spēkā attiecīgās pašvaldības teritorijā ne ilgāk kā līdz 2018. gada 31. maijam.

Rīgas plānošanas reģions (Reģ.Nr.90002222018), Adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 18, Rīga, taksometri@rpr.gov.lv

Pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes izsniegšanas konsultāciju sniedz Rīgas plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta nodaļas taksometru licencēšanas speciālists Juris Ūlands, tālr. 67 559 875, 29 161 733, taksometri@rpr.gov.lv

Pirmdienās no 13:00 – 16:00

Ceturtdienās no 9:00 – 12:00

Plašāka informācija pieejama mājas lapā, skatīt šeit: http://rpr.gov.lv/taksometru-licencesana/

Iekšējie kārtības noteikumi - licencēšanas kārtība, kā arī iespēja lejupielādēt aizpildāmo dokumentu paraugus.

Plašāka informācija pieejama mājas lapā, skatīt šeit: http://rpr.gov.lv/ieksejie-noteikumi/

Likumi un Ministru kabineta noteikumi

1. Ministru kabineta 2018.gada 6.marta noteikumi Nr.148 „Prasības plānošanas reģiona un republikas pilsētas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai un kārtība, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar taksometru” (spēkā 21.03.2018.).

2. Ministru kabineta 2018.gada 6.marta noteikumi Nr.146 „Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumiem ar autotransportu” (spēkā 21.03.2018.).

3. Valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem – 50,00 euro ieskaita Valsts kases kontā: LV51TREL1060170921900.

4. Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avansa maksājumu – 130,00 euro ieskaita Valsts kases kontā: LV25TREL813005611100B.

Maksājuma uzdevumā norādīt: uzņēmuma nosaukumu, reģ.Nr., transportlīdzekļa reģ.Nr., mēnesis, par kuru veikts maksājums.

Plašāka informācija pieejama mājas lapā, skatīt šeit: http://rpr.gov.lv/informacijai/

 

 

Informācija sadaļā atjaunota 02.05.2018.