Uzņēmējdarbība

COVID-19 ATBALSTS UZŅĒMĒJIEM

Valsts sniegtais atbalsts uzņēmējiem

Valsts ieņēmumu dienests

https://www.vid.gov.lv/lv/covid-19

26.martā valdība pieņēma lēmumu, ka visu nozaru uzņēmumi var saņemt atbalstu Covid-19 ietekmes mazināšanai. 

Atbalsts dīkstāves periodā

No valsts budžeta līdzekļiem tiks kompensēta darba devēju atlīdzības izmaksa darbiniekiem (75% no Darba likumā noteiktās atlīdzības, bet ne vairāk kā 700 eiro apmērā par kalendāra mēnesi).

Valsts ieņēmumu dienestā (VID) var vērsties, lai noskaidrotu, kādas ir iespējas pieteikties atlīdzības izmaksas dīkstāves gadījumā. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 165 dīkstāves pabalstam ir tiesīgi pieteikties krīzes skartie darba devēji un nodokļu maksātāji.

dikstave

Atbalsts nodokļu jomā

Uzņēmējam ir iespēja nokavēto nodokļu maksājumu samaksu sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz trīs gadiem. Šis atbalsts paredzēts finansiālo grūtību pārvarēšanai, ja termiņa nokavējums radies Covid-19 ietekmes rezultātā. Piešķirot nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu, nokavējuma nauda par visu nokavējuma periodu netiks aprēķināta.

atbalsts


Konsultācijas

Konsultāciju un atbalsta tālrunis - 67120020

VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) sadaļā “Sarakste ar VID”

Finanšu institūcija ALTUM | Valsts atbalsts

Atbalsts finanšu instrumentu veidā (nodrošina ALTUM)

Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem paredzēti arī atbalsta instrumenti, ko nodrošina valsts attīstības finanšu institūcija ALTUM.

Kredītu brīvdienu garantija

Uzņēmumiem, kuriem Covid-19 izplatības dēļ radušās objektīvas grūtības veikt aizdevumu maksājumus bankās, tiek piedāvāta kredīta garantija, kas ļaus bankai atlikt pamatsummas maksājumu. Kopējais garantijām pieejamais finansējums 25 M EUR.

Plašāk lasīt šeit: 

Apgrozāmo līdzekļu aizdevums

Apgrozāmo līdzekļu aizdevums ir likviditātes atbalsts saimnieciskās darbības veicējiem – komersantiem, lauksaimniekiem un zivsaimniekiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19.

Plašāk lasīt šeit:


Konsultācijas

Konsultācijas par  ALTUM atbalsta iespējām – 26655309 | info@altum.lv | P-Pk: 9.00-18.00

Mārupes pašvaldības sniegtais atbalsts

Mārupes novada dome

Nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarinājums

Mārupes novada Dome 25.marta domes sēdē lēma par NĪN maksājumu pagarinājumu. Plašāk: https://www.marupe.lv/index.php/lv/sabiedriba/zinas/marupes-novada-pasvaldiba-lemusi-par-nekustama-ipasuma-nodokla-samaksas-termina-pagarinasanu

Mārupes novada pašvaldība 2020.gada 29.aprīļa domes sēdē atkārtoti lēmusi pagarināt nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus. Saskaņā ar domes lēmumu 2020.gadā nekustamā īpašuma nodoklis maksājams trīs maksājumos - ne vēlāk kā 15.septembrī, 15. novembrī un 15.decembrī. Nodokli var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā. 

Neskaidrību gadījumā sazināties ar Mārupes novada domes nodokļu inspektoriem, tālr. 67149870, e-pasts: nodokli@marupe.lv

Ja ir jautājumi vai priekšlikumi, sazināties ar

Mārupes novada domes Attīstības nodaļas uzņēmējdarbības attīstības konsultanti, rakstot uz e-pastu: jolanta.kursisa@marupe.lv vai zvanot uz mob. 29330721

Citi saistoši un noderīgi resursi uzņēmējiem

Informācija sadaļā atjaunota 26.01.2021.