Tūrisms

Tūrisma organizators un tūrisma konsultatīvā padome

PAŠVALDĪBAS TŪRISMA ORGANIZATORS: 

Laura Šīrante

Tūrisma organizatore

Mārupes novada domes Attīstības nodaļa

Tel: 67149863

E-pasts: laura.sirante@marupe.lv, turisms@marupe.lv

Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167

 

PAŠVALDĪBAS TŪRISMA KONSULTATĪVĀ PADOME: 

2017.gada 22.februāra Mārupes novada Domes lēmums Nr.29 “Par Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu” un Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes nolikums

Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes sastāvs:

 • Ilze Krēmere, Mārupes novada Dome, Attīstības nodaļas vadītāja
 • Laura Šīrante, Mārupes novada Dome, Attīstības nodaļas tūrisma organizators
 • Pēteris Pikše, Mārupes novada Dome, Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs
 • Alīna Lukjanceva, biedrība “Pierīgas partnerība” pārstāvis
 • Rūta Skujeniece, biedrība “Mārupes uzņēmēji” pārstāvis
 • Irina Millere, Atpūtas vieta “Karpu dīķis Kastos, SIA “AV Apsaimniekotājs” objekta pārvaldniece
 • Guntis Ruskis, biedrības "Mārupes BMX klubs" valdes priekšsēdētājs
 • Kristaps Gredzens, veikborda parka "Mārupe Wake park" īpašnieks
 • Artūrs Rozenfelds, Mārupes novada iedzīvotājs
 • Rolands Janeks, Mārupes novada iedzīvotājs
 • Ilmārs Jasinskis, Mārupes novada iedzīvotājs
 • Alfs Raudis, biedrības “Marutas Raudes mākslas centrs” pārstāvis
 • Gunta Lielkāja, pensionāru biedrības pārstāve
 • Miķelis Jakunovs, Mārupes novada iedzīvotājs
 • Elīna Puncule, “Biznesa Vēstniecība” pārstāve

Konsultatīvās padomes sanāksmes:

2020.gads

2020.gads 9.marta Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

Tūrisma stratēģijas uzraudzības pārskats 2019

2019.gads

2019.gada 30.maija Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.3

2019.gads 12.aprīļa Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.2

2019.gads 25.februāra Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

Tūrisma stratēģijas uzraudzības pārskats 2018

2018.gads

2018.gads 26.februāra Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

Tūrisma stratēģijas uzraudzības pārskats 2017

2018.gads 19.marta Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.2

2018.gads 23.marta Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes sanāksmes (pieredzes apmaiņas brauciena) PROTOKOLS Nr.3

2018.gads 27.jūnija Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.4

2017.gads

2017.gads 28.februāra Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

Tūrisma stratēģijas uzraudzības pārskats 2016

2017.gads 2.jūnija Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes sanāksmes (pieredzes apmaiņas brauciena) PROTOKOLS Nr.2

2016.gads

2016.gads 24.maija Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

2016.gads 24.novembra Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.2

2016.gads 9.decembra Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes sanāksmes (pieredzes apmaiņas brauciena) PROTOKOLS Nr.3

 

  Informācija sadaļā atjaunota 20.04.2020.