Sports

Aicina izvirzīt kandidātus apbalvošanai par sasniegumiem sportā

04.10.2019.

Lai godinātu novadniekus par augstvērtīgu rezultātu sasniegšanu sportā, ieguldījumu sporta tradīciju kopšanā, kā arī veselīga un aktīva dzīvesveida veicināšanu, Mārupes novada pašvaldība aicina izvirzīt kandidātus pašvaldības apbalvojuma - Atzinības raksta piešķiršanai par ieguldījumu sportā 2019. gadā.

Lai pieteiktu kandidātu apbalvošanai, jāaizpilda pieteikuma anketa un jānosūta tā elektroniski uz e-pastu marupesvestis@marupe.lv līdz 2019.gada 30.oktobrim plkst.24:00 vai jāiesniedz personīgi Mārupes novada domē, Daugavas ielā 29, Mārupē līdz 2019.gada 31.oktobrim plkst.10.00

Pieteikumu var iesniegt pats sportists par saviem sasniegumiem, kā arī, iesakot apbalvojuma saņemšanai citu fizisku vai juridisku personu. Viens pieteicējs var iesniegt pieteikumu par vienu fizisku vai vienu juridisku personu.

Pieteikumu vērtēšanu veiks domes dibinātā Apbalvojumu izvērtēšanas komisija.

Apbalvojumi tiks pasniegti personīgi, apbalvojuma saņēmējus godinot 2019.gada 29.novembrī Mārupes novada Sporta laureāta pasākumā.

Mārupes sporta laureāta nolikums

Pieteikuma anketa individuālajam sportistam vai trenerim

Pieteikuma anketa komandai, juridiskai personai vai sporta notikumam

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Mārupes Sporta centra vadītāju Silviju Bartuševiču, tālr. 26354027, e-pasts sports@marupe.lv