Sports

Bezmaksas vingrošanas nodarbības

ES logo rinda

Aicinām uz bezmaksas ārpustelpu grupu vingrošanas nodarbībām Mārupes, Tīraines un Jaunmārupes ciemos. Nodarbības no maija līdz septembrim katrā ciemā notiek 2 reizes nedēļā. Iepriekšēja pieteikšanās uz nodarbībām vairs nav nepieciešama.

Nodarbību norises vietas, dienas un laiki:

MĀRUPES CIEMĀ

SPORTA LAUKUMĀ,

GERBERU IELĀ 1

TĪRAINES CIEMĀ

MĀRUPES PAMATSKOLAS PAGALMĀ,

VISKALNU IELĀ 7

JAUNMĀRUPES CIEMĀ

PIE SKEITPARKA,

MAZCENU ALEJĀ 4

No 11.05.2021. līdz 30.09.2021. 

Otrdienās un ceturtdienās

no plkst. 18:00 – 19:00

No 10.05.2021. līdz 29.09.2021.

Pirmdienās un trešdienās

no plkst. 19:00 – 20:00

No 10.05.2021. līdz 30.09.2021.

Pirmdienās un ceturtdienās

no 19:15 – 20:15

Tāpat kā iepriekš, nodarbības plānotas daudzveidīgas, iekļaujot stiepšanās, kardio un spēka vingrinājumus, ņemot vērā atšķirīgo dalībnieku vecumu un sagatavotības līmeni. Tās nodrošinās profesionāli treneri.

Mārupes novada Dome kopš 2017.gada īsteno projektu “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/032). Projekts tiek īstenots “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākuma “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” un 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros.

Projekta pasākumus 100% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts.

Informācija sadaļā atjaunota 13.08.2021.