Sports

Bezmaksas vingrošanas nodarbības

ES logo rinda

 

No 9. maija Mārupes novadā atsākas BEZMAKSAS brīvdabas grupu vingrošanas nodarbības.

Ņemot vērā pieprasījumu pēc fiziskām aktivitātēm brīvā dabā, Mārupes novada pašvaldība, piesaistot Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējumu, ar mērķi veicināt veselīgu dzīvesveidu novadā visas vasaras garumā no 9. maija līdz 29. septembrim organizē brīvdabas grupu vingrošanas nodarbības iedzīvotājiem profesionālu treneru pavadībā.

Nodarbības notiek:

  • Sporta laukumā, Gerberu ielā 1, Mārupē;
  • Mārupes pamatskolas sporta laukumā, Viskalnu ielā 7, Tīrainē;
  • pie skeitparka Mazcenu alejā 3/1, Jaunmārupē;
  • Sila ielā 14, Babītē

Dalībnieku reģistrācija uz vietas. Lai piedalītos nodarbībās, noteiktajā laikā un vietā jāierodas uz treniņu, jābūt sportošanai piemērotā apģērbā un apavos, kā arī līdzi jāpaņem ūdens.

Nodarbībās tiks veikti gan kardio, gan spēka, gan arī stiepšanās vingrinājumi, ņemot vērā atšķirīgo dalībnieku vecumu un sagatavotības līmeni.

NODARBĪBU LAIKI

SPORTA LAUKUMĀ, GERBERU IELĀ 1, MĀRUPĒ

MĀRUPES PAMATSKOLAS SPORTA LAUKUMĀ, VISKALNU IELĀ 7, TĪRAINĒ

PIE SKEITPARKA MAZCENU ALEJĀ 3/1, JAUNMĀRUPĒ

 SILA IELĀ 14, BABĪTĒ

No 10. maija  līdz  29. septembrim, otrdienās un ceturtdienās no plkst. 18.00 – 19.00

No 9. maija līdz  26.septembrim, pirmdienās un trešdienās no plkst. 19.00 – 20.00

No 10. maija  līdz 29.septembrim, otrdienās un ceturtdienās no plkst.19.25 – 20.25

No 10. maija  līdz 29. septembrim, otrdienās un ceturtdienās no plkst.19.00 – 20.00

 

Dalība nodarbībās ir bez maksas. Nodarbības notiek Eiropas Sociālā fonda un valsts finansēta projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/032) ietvaros.

Informācija sadaļā atjaunota 13.05.2022.