Sports

Pieteikšanās sporta nodarbībām

Babītes sporta kompleksā lielajā peldbaseinā 2 reizes nedēļā notiks peldēšanas nodarbības bērniem un jauniešiem ar priekšzināšanām. Aicinām pieteikties!

Aicinām pieteikt savus bērnus un jauniešus (10 - 18 gadi) peldēšanas nodarbībām (ar priekšzināšanām), kas notiks Babītes Sporta kompleksa lielajā peldbaseinā 2 reizes nedēļā. Nodarbības notiks Pirmdienās un Trešdienās no 16:00 - 17:00 (10-14 gadi) un 17:00 - 18:00 (14-18 gadi).

Nodarbības sāksies ar 10.oktobri.

Vietu skaits grupās ierobežots.

 

Babītes Sporta kompleksa mazajā peldbaseinā vienu reizi nedēļā tiks organizētas BEZMAKSAS peldēšanas apmācības grupas Mārupes novadā deklarētiem 2016. gadā dzimušiem bērniem.

Peldēšanas sezona sāksies oktobrī - par konkrētu datumu informācija sekos vēlāk. Vēlamies informēt jau laicīgi, ka uz pirmo peldēšanas nodarbību būs nepieciešama ģimenes ārsta zīme ar atļauju piedalīties peldēšanas nodarbībās.

Plānotie nodarbību laiki:

pirmdiena, otrdiena16.10 – 16.5017.10 – 17.5018.10 – 18.5019.10 – 19.5020.10 – 20.50
trešdiena-17.10 – 17.5018.10 – 18.5019.10 – 19.5020.10 – 20.50
ceturtdiena, piektdiena16.10 – 16.5017.10 – 17.5018.10 – 18.5019.10 – 19.5020.10 – 20.50

Nodarbības ilgums: 40 min.

Vietu skaits grupā: 8 bērni.

Pieteikšanās notiek elektroniski, sūtot pieteikumu uz e-pastu peldetapmaciba@marupe.lv, kurā jānorāda:

 • tēma: 6 gadīgo peldēšana;
 • bērna vārds, uzvārds, personas kods*;
 • vecāka/ aizbildņa vārds, uzvārds, personas kods*;
 • vēlamā nodarbības diena un laiks;
 • vecāka/ aizbildņa e - pasts un tālruņa numurs.

* nepieciešams deklarētās dzīvesvietas pārbaudei Iedzīvotāju reģistrā. 

Piesakoties uz peldēšanas apmācībām, bērnam un vienam no vecākiem (aizbildnim) jābūt deklarētiem Mārupes novadā pēdējos 3 mēnešus.

Informācija par uzņemšanu un precīzu nodarbību laiku tiks izsūtīta elektroniski uz pieteikumā norādīto e-pastu.


Babītes Sporta komplekss piedāvā apgūt dažādas sporta interešu izglītības programmas:

 • Futbols (no 5 gadu vecuma) Nodarbības notiek Futbola laukumā pie Piņķu ūdenskrātuves, Rīgas ielā 1C, Piņķos un Babītes sporta kompleksā, Jūrmalas ielā 17, Piņķos
 • Florbols (no 7 gadu vecuma) Nodarbības notiek Spuņciema sporta hallē, Mazā Spuņciema ielā 2a, Spuņciemā (Tiek organizēts autobuss no Piņķiem (turp - atpakaļ))
 • Basketbols (no 7 gadu vecuma) Nodarbības notiek Babītes sporta kompleksā, Jūrmalas ielā 17, Piņķos un Strītbola laukumos pie Piņķu ūdenskrātuves, n/ī “Loki”
 • Pludmales volejbols (no 8 gadu vecuma) Nodarbības notiek Babītes sporta kompleksā, Jūrmalas ielā 17, Piņķos; Pludmales volejbola laukumos pie Piņķu ūdenskrātuves, n/ī “Loki” un Pludmales centrā “Ruukki”, “Lavandas”, Mārupes novadā (Tiek organizēts autobuss no Piņķiem (turp - atpakaļ))
 • Triatlons (no 9 gadu vecuma) Nodarbības notiek Babītes sporta kompleksā, Jūrmalas ielā 17, Piņķos un Piņķu un Babītes pagasta apkārtnē
 • Regbijs (no 9 gadu vecuma) Nodarbības notiek Futbola laukumā pie Piņķu ūdenskrātuves, Rīgas ielā 1C, Piņķos un Babītes sporta kompleksā, Jūrmalas ielā 17, Piņķos
 • Peldēšana

 

JAUNO AUDZĒKŅU UZŅEMŠANA (tie, kuri apmeklēs sporta interešu izglītības programmu pirmo gadu) uzņemšana notiks no 1.septembra līdz 30.septembrim.

Gaidīsim jaunos audzēkņus šādās interešu izglītības grupās:

Futbolā – bērnus, kuri dzimuši no 2007. līdz 2017. gadam (ieskaitot).

Regbijā – bērnus, kuri dzimuši 2010.-2013.(ieskaitot) gadā.

Triatlonā – bērnus, kuri dzimuši 2005.-2009. (ieskaitot)  gadā;

                   bērnus, kuri dzimuši 2010.-2013. (ieskaitot) gadā.

Florbolā – puišus, kuri dzimuši no 2007. līdz 2009. gadam (ieskaitot);

                  puišus, kuri dzimuši 2014. gadā;

                  puišus, kuri dzimuši 2010.-2013. (ieskaitot) gadā;

                  meitenes, kuras dzimušas 2010.-20013.(ieskaitot) gadā.

Pludmales volejbolā – bērni, kuri dzimuši 2012.-2014. gadā

Basketbolā – 2012. gadā dzimušus zēnus;

                       2013. gadā dzimušus zēnus;

                       2014. gadā dzimušus zēnus;

                       2010.-2013. gadā dzimušas meitenes;

                      2006.-2009. gadā dzimušus zēnus;

                      2015.gadā dzimušas meitenes;

                      2015. gadā dzimušus zēnus.

 

ESOŠO AUDZĒKŅU (kas apmeklēja nodarbības 2021./2022. m.g.) uzņemšana interešu izglītības programmās norisināsies no šī gada 8.augusta līdz 31.augustam. Aicinām vecākus un pilngadīgos audzēkņus iesniegt dokumentus savlaicīgi.

Dokumentu iesniegšanas kārtība:

Visi nepieciešamo dokumentu oriģināli ir iesniedzami Babītes Sporta kompleksā

113. kabinetā (Elīna) vai 102. kabinetā (Ilze):

Pirmdienās, ceturtdienās 8:30 - 19:00

Otrdienās, trešdienās 8:30 - 16:30

Piektdienās 8:30 - 15:00

vai tos nosūtot uz e-pastu bsk@marupe.lv parakstītus (visa dokumentu pakete) ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Audzēknis tiks uzņemts, ja būs iesniegta visa nepieciešamā dokumentācija VIENLAICĪGI:

 • audzēkņa vecāka/aizbildņa vai pilngadīga audzēkņa iesniegums (arī dokumenti, kas apliecina līdzmaksājuma atlaižu saņemšanu – skat. iesnieguma veidlapu, domes lēmumu).

          iesniegums par pieteikšanos sporta nodarbībām

 • iesniegums par E-rēķinu nodrošināšanu (pēc izvēles)

          E-rēķina iesniegums

 • medicīniskā izziņa no ģimenes ārsta (ne vecāka par 1 mēnesi) vai sporta medicīnas dispansera sporta ārsta slēdziens (no 10.g.v);
 • iesniegums par ceturksni (pēc izvēles)*;

          iesnieguma veidlapa par ceturksni

 * Ja vecākiem ir vēlme līdzmaksājumu veikt par ceturksni, jāiesniedz rakstisks iesniegums ar lūgumu sagatavot vienu rēķinu atbilstošam laika posmam.

Kad līgums būs sagatavots, Jūs par to informēs iesniegumā norādītajā e-pastā un tiks norādīti laiki, kad līgumu varēs parakstīt un saņemt Babītes sporta kompleksā, Jūrmalas ielā 17, Piņķos.

 

Informējam, ka saskaņā ar 30.03.2022.  Mārupes novada pašvaldības Domes lēmumu Nr.43. “Par privātpersonu līdzmaksājumu par Babītes Sporta kompleksa sniegtajiem pakalpojumiem”, tiek noteikts privātpersonu līdzmaksājums par Babītes Sporta kompleksa sporta interešu izglītības programmu apguvi. Līdzmaksājuma summa ir noteikta 15,00 EUR (t.sk. PVN) apmērā vienam audzēknim kalendāra mēnesī laika periodā no 01.10.2022. - 31.05.2023.

Domes lēmums

JAUNO AUDZĒKŅU audzēkņu (tie, kuri apmeklēs sporta interešu izglītības programmu pirmo gadu) uzņemšana notiks no 1.septembra līdz 30.septembrim.

 

Informācija sadaļā atjaunota 05.10.2022.