Sabiedrība

Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs Piņķos

Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs
Adrese: Centra iela 3, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV-2107.

Tālrunis: 66662859.

Sociālie tīkli: Facebook.com/daudzfunkcionālaissociālopakalpojumucentrs

 

Centra darbības mērķis ir nodrošināt sociālo prasmju attīstīšanu, izglītošanu, brīvā laika pavadīšanas iespējas Sociālā dienesta klientiem:

  • bērniem;
  • bērnu vecākiem;
  • pensionāriem;
  • cilvēkiem ar speciālām vajadzībām;
  • un bezdarbniekiem.

Centra pakalpojumi tiek nodrošināti bez maksas:

Veļas mašīnas izmantošanapēc iepriekšēja pieraksta pie centra darbiniekiem, uzrādot Sociālā dienesta izsniegtu izziņu – trūcīgs/ maznodrošināts 
Dušas izmantošanapēc iepriekšēja pieraksta pie centra darbiniekiem, uzrādot Sociālā dienesta izsniegtu izziņu – trūcīgs / maznodrošināts 
Iespēja saņemt drēbeskatru dienu (DSPC Piņķos, Centra ielā 3)
Ikdienā iespēja nodot drēbeslūgums nodot tīras un bez defektiem
Sadzīves tehnika un inventārsto izmantošanas iespējas centra darbinieku uzraudzībā; iespēja attīstīt nepieciešamās prasmes 
Nūjošanainteresēties pie centra darbiniekiem
Saturīga brīvā laika pavadīšanapēcpusdienās bērniem, piedalīties tematiskās pasākumos un pašiem tās organizēt
Formas dizaina radošā darbnīcainteresēties pie centra darbiniekiem
Dāmu klubiņšinteresēties pie centra darbiniekiem
Tematiskie semināri pieaugušajiem un bērniempēc DSPC plāna (interesēties pie centra darbiniekiem)
Ikdienā iespēja iepazīties ar periodisko literatūru lasīt uz vietas
Datora/interneta izmantošanaCentrs piedāvā izmantot datortehniku maksājumu veikšanai
Individuālā datormācība iesācējieminteresēties pie centra darbiniekiem
Galda un dārza spēles novuss, galda futbols, dārza Riču - Raču un Cirks, florbols, teniss, dambrete u.c. spēles
EAFVP Pārtikas un materiālas pamatpalīdzības komplekta saņemšanatrūcīgām personām (ģimenēm), maznodrošinātām personām (ģimenēm)  Centra ielā 3, Piņķos, Babītes pagastā:
pirmdienās un ceturtdienās 8.30-17.30; otrdienās un trešdienās 8.30-16.30; piektdienās 8.30-14.30, pusdienlaiks no 12.00 līdz 13.00.
“Pīlādzīšos”, Spuņciemā, Salas pagastā:
pirmdienās un ceturtdienās 8.30-17.30, pusdienlaiks no 12.00 līdz 13.00
Kontaktpersona: Inguna Upmane, 66662859, inguna.upmane@babite.lv
 

 

 

 

 

 

 

Informācija sadaļā atjaunota 14.10.2021.