Sabiedrība

Atbalsts Covid 19 krīzē

Pieņemšanas, pabalstu izmaksas:

Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju visā valsts teritorijā līdz 06.04.2021. Mārupes novada Sociālais dienests ierobežo klientu apkalpošanu klātienē. Aicinām izmantot iespēju iesniegt iesniegumus izvēloties vienu no Jums ērtākajiem veidiem – elektroniski, sūtot informāciju ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu socialaisdienests@marupe.lv, sūtot atbilstoši normatīvo aktu prasībām noformētos dokumentus pa pastu vai atstāt pastkastē pie Mārupes novada Domes durvīm. Pašvaldība nodrošina pabalstu piešķiršanas nepārtrauktību, pārskaitot pabalstus klientam vai pakalpojuma sniedzējiem.

Kontakttālruņi: 26467993 (Daugavas iela 29), 26182588 (Jaunmārupe)

Trūcīgas un maznodrošinātas personas/ģimenes statuss:

Ja ārkārtas situācijas laikā  personai beidzas trūcīgas vai maznodrošinātas personas izziņa, tā automātiski tiek pagarināta. Izsniegtās izziņas ir derīgas līdz 31.03.2021, ja esat sazinājušies ar darbinieku un pagarinājuši deklarācijas derīguma termiņu.  Minētajā laikposmā ģimenei (personai) saglabājas visi pašvaldības un valsts piešķirtie pabalsti un atvieglojumi, uz kuriem šai ģimenei (personai) ir tiesības kā trūcīgai vai maznodrošinātai.

Pārtikas pakas

Pārtikas pakas “Sabiedrības integrācijas fonda administrētās apakšprogrammas 70.22.00 “Eiropas atbalsta fonda visstrūcīgakajām personām (2014- 2020) pasākumu īstenošana” trūcīgie Mārupes iedzīvotāji var saņemt kā līdz šim, stingri ievērojot visas epidemioloģiskās drošības prasības. Sociālā darba speciālisti ar Jums sazināsies par ērtāko veidu kā saņemt vai piegādāt paku. Tāpat iedzīvotājiem, kuri nonākuši bezizejas situācijā, tiks nodrošināta iespēja saņemt pārtikas paku, sazinoties ar Sociālo dienestu.

Psihosociāls atbalsts

Ārkārtas situācijas laikā ir iespēja saņemt psihologa atbalstu pa tālr.28314497 darba dienā no 13.00 līdz 18.00.

Par psihoemocionāla atbalsta saņemšanas iespējām vairāk lasi https://www.lm.gov.lv/lv/psihoemocionala-atbalsta-bezmaksas-sanemsanas-iespejas-covid-19-laika

 Asistenta pakalpojums

Ārkārtējās situācijas laikā asistenta pakalpojuma saņēmējiem ir ierobežotas iespējas doties ārpus savām mājām, personām ar invaliditāti joprojām tiek sniegts asistenta atbalsts un asistentiem saglabāts iepriekš saņemtās atlīdzības apmērs. Aicinām arī personu ar invaliditāti asistentu atskaišu nodošanu organizēt iespēju robežās izvairoties no saskarsmes klātienē un sazināties ar saviem speciālistiem e-pastā vai pa tālruņiem 20026101 (Daugavas iela 29) vai 67933706 (Jaunmārupe).

Pabalsts krīzes situācijā

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 371.punktu, kas nosaka, ka laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija un pēc ārkārtējās situācijas beigām (līdz 2021.gada 30.jūnijam) pašvaldība  piešķir ģimenei (personai), kurai ievērojami samazinājušies vai ir zaudēti ienākumi saistībā ar Covid-19 izplatību izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ un, kura nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, pabalstu krīzes situācijā, kas tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Iesniegums krīzes pabalstam - lejuplādēt šeit

Pašvaldība piešķir ģimenei (personai) pabalstu (deklarētiem un dzīvojošiem Mārupes novadā), pamatojoties uz ārkārtējo situāciju, ja ģimene (persona) atbilst, piemēram, kādam no šādiem kritērijiem:

  1. ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, u.c.);
  2. ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu, ja nav saņemts VSAA pabalsts (slimības lapa);
  3. Persona neatbilst VID dīkstāves pabalsta saņemšanas kritērijiem.

Pabalsta krīzes situācijā apmērs ir EUR 80,- katrai personai mājsaimniecībā un EUR 50,- par katru apgādībā esošu bērnu līdz 18 gadu vecumam un nepieciešamības gadījumā ir iespēja saņemt pārtikas paku no “Sabiedrības integrācijas fonda administrētās apakšprogrammas 70.22.00 “Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (2014- 2020) pasākumu īstenošana” ietvaros  (1 pārtikas komplektu katrai personai).

Informācija sadaļā atjaunota 08.05.2021.