Sabiedrība

Atbalsts Covid 19 krīzē

Pieņemšanas, pabalstu izmaksas


Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju no 11.10.2021. līdz 11.01.2022. Mārupes novada Sociālais dienests ierobežo klientu apkalpošanu klātienē un aicina izmantot iespēju iesniegt iesniegumus, izvēloties vienu no Jums ērtākajiem veidiem: 

  • elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu:

- sūtot uz e-pastu: socialaisdienests@marupe.lv

- caur portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”,

- sūtot atbilstoši normatīvo aktu prasībām noformētos dokumentus pa pastu,

  • atstāt pastkastē: 

- pie Mārupes novada Domes durvīm (Mārupe, Daugavas iela 29)

- pie Jaunmārupes Sociālā dienesta durvīm (Jaunmārupe, Mazcenu aleja 33/3, 3.st)

- Dienas centrā “Skulte” (Skulte, Skultes iela 31)

- pie Sociālā dienesta durvīm Piņķos (Piņķi, Centra iela 3)

- Spuņciemā (Spuņciems, “Pīlādzīši”, Salas pagasts)

- pie Babītes DSP centra (Liepu aleja 17)

 

Pašvaldība nodrošina pabalstu piešķiršanas nepārtrauktību, pārskaitot pabalstus klientam vai pakalpojuma sniedzējiem.


Kontakttālruņi: 
•    26467993 (Mārupe, Daugavas iela 29), 
•    26182588 (Jaunmārupe, Mazcenu aleja 33/3, 3.st.)
•    27851877 (Skulte, Skultes iela 31)
•    67914550 (Piņķi, Centra iela 3)
•    67147161 (Spuņciems, “Pīlādzīši”, Salas pagasts)
•    67914924 (Babīte, Liepu aleja 17)


Trūcīgas un maznodrošinātas personas/ģimenes statuss

Ārkārtējās situācijas laikā un vienu kalendāra mēnesi pēc tam mājsaimniecībai saglabājas visi pašvaldības un valsts piešķirtie pabalsti un atvieglojumi uz kuriem šai mājsaimniecībai ir tiesības kā trūcīgai vai maznodrošinātai.
Ja trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības izziņas derīguma termiņš beidzas ārkārtējās situācijas laikā, izziņas derīguma termiņu uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām (izziņas derīgas līdz 28.02.2022.), Sociālais dienests pagarina automātiski un sagatavo iztikas līdzekļu deklarāciju, pamatojoties uz iepriekšējo iesniegumu un dokumentiem.  
Mājsaimniecība, kurai no jauna nepieciešams izvērtēt materiālos resursus sociālās palīdzības pabalstu saņemšanai, noteikt atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam vai, kura nonākusi krīzes situācijā, Sociālajā dienestā jāvēršas attālināti. Sociālais dienests, pārbaudot iesniedzēja atbilstību attiecīgajam ienākumu slieksnim, var nepieprasīt papildu dokumentus.


Psihosociālais atbalsts

Psihologa atbalstu var saņemt darba dienās no plkst.13.00 līdz 18.00
•    pa tālr.: 28314497 (Mārupe)
Psihosociālu atbalstu sniegs sociālie darbinieki pieņemšanas laikos.
 

Papildus resursi bezmaksas psihoemocionālā atbalsta saņemšanai un informācijai

Bezmaksas psihoemocionālā atbalsta tālrunis 116123 (darbojas visu diennakti un atbalstu iespējams saņemt latviešu, krievu un angļu valodā).

Asistenta pakalpojums

Ārkārtējās situācijas laikā asistenta pakalpojuma saņēmējiem ir ierobežotas iespējas doties ārpus savām mājām, personām ar invaliditāti joprojām tiek sniegts asistenta atbalsts un asistentiem saglabāts iepriekš saņemtās atlīdzības apmērs. Aicinām arī personu ar invaliditāti asistentu atskaišu nodošanu organizēt iespēju robežās, izvairoties no saskarsmes klātienē un sazināties ar saviem speciālistiem elektroniski e-pastā vai pa tālruņiem:


Pabalsts krīzes situācijā

Atbilstoši  SPSP likuma pārejas noteikumu 37.2 punktā noteiktajam, pašvaldība piešķir un izmaksā no pašvaldības budžeta līdzekļiem mājsaimniecībai vai atsevišķai personai mājsaimniecībā, kurai ievērojami samazinājušies vai ir zaudēti ienākumi saistībā ar Covid-19 izplatību izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ un, kura nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, pabalstu krīzes situācijā, pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajā apmērā.

Pašvaldībām tiek nodrošināts valsts atbalsts palīdzības sniegšanai ārkārtējās situācijas laikā mājsaimniecībām, kuras nonākušas krīzes situācijā.

Iesniegums krīzes pabalstam lejuplādēt: pdf  word

Pamatojoties uz ārkārtējo situāciju, pašvaldība piešķir pabalstu Mārupes novadā deklarētai un dzīvojošai ģimenei (personai), ja ģimene (persona) atbilst, piemēram, kādam no šādiem kritērijiem:

  • ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, u.c.);
  • ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu, ja nav saņemts VSAA pabalsts (slimības lapa);
  • Persona neatbilst VID dīkstāves pabalsta saņemšanas kritērijiem.

Pārtikas pakas

Trūcīgie Mārupes novada iedzīvotāji pārtikas pakas var saņemt kā līdz šim, stingri ievērojot visas epidemioloģiskās drošības prasības, sazinoties ar Sociālo dienestu. Vairāk par pārtikas pakām lasiet  šeit!

 

 

 

Informācija sadaļā atjaunota 21.10.2021.