Sabiedrība

Mārupes pagasts

Par mirušu cilvēku apbedīšanu Latvijā

Par miršanas fakta apliecināšanu, miršanas fakta reģistrāciju, apbedīšanas pabalsta saņemšanu un citiem saistītiem jautājumiem lasīt Latvija.lv portālā šeit.

Informācija par to, ko darīt, kur vērsties pēc palīdzības, kur iegādāties visu nepieciešamo  bērēm, atrodama katalogā bēres.lv. Katalogs izveidots, lai maksimāli ātrā un ērtā veidā cilvēkam palīdzētu atrast visu nepieciešamo informāciju un pakalpojumus tuvākajā rajonā.

Par kapavietām Mārupes pagastā

Mārupes pagastā ir divas pašvaldībai piederošas kapsētas:

  • Mārupes kapi, kas ir daļēji slēgta tipa kapsēta, kurā apbedīšanu veic tikai ģimenes kapavietu brīvajās vietās vai virsapbedījums, urnas
  • Mazcenu kapi- jaukta tipa kapsēta, kuras:
    - vecā daļa ir daļēji slēgta kapsēta, apbedīšanu veic tikai ģimenes kapavietu brīvajās vietās vai virsapbedījumus, bet neierāda jaunas kapavietas
    - jaunā daļa ir atvērta tipa kapsēta, kurā mirušo apbedīšanai tiek ierādītas jaunas kapavietas un atsevišķas urnu apglabāšanas kapavietas. 

Kontaktinformācija

Mārupes kapu pārzine - Ilona Budkina, tālr. 26673151

Mazcenu kapu pārzine - Olga Zariņa, tālr. 26578920 

Saskaņā ar Mārupes pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 29/2016 “Mārupes kapsētu uzturēšanas noteikumi” ģimenes kapavietas uzturētājam ir pienākums noslēgt līgumu, kas piešķir tiesības personai lietot saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā piešķirtu un ierādītu kapavietu Mārupes kapsētās.

Lai ierādītu jaunas kapavietas Mazcenu kapsētā, potenciālajam kapavietas uzturētājam jāvēršas Mārupes Dzimtsarakstu nodaļā, Daugavas ielā 29, 2.stāvā.

Lai veiktu jaunu apbedījumu esošā ģimenes kapavietā, kapavietas uzturētājam (vai līguma saistību pārņēmējam, ja kapavietas uzturētājs miris) jāvēršas Mārupes Dzimtsarakstu nodaļā, Daugavas ielā 29, 2.stāvā, lai noslēgtu vienošanos. Persona, kas nav konkrētās ģimenes kapavietas uzturētājs (nav līguma ar pašvaldību), nevar veikt jaunu apbedījumu.

Lai noslēgtu kapavietu uzturēšanas līgumu par agrāk izveidotām ģimenes kapavietām, kapavietas uzturētājam jāaizpilda un pašvaldībā jāiesniedz iesnieguma veidlapa.

Veidlapa pieejama un iesniedzama:

  • klientu apkalpošanas centrā Daugavas ielā 29, 1.stāvā,
  • pašvaldības īpašumu pārvaldē, Jaunmārupē, Mazcenu alejā 35,
  • pie kapsētu pārzinēm.

Elektroniskā formātā veidlapa pieejama šeit.

Maksa par kapavietas piešķiršanu netiek piemērota.

Informācija sadaļā atjaunota 22.11.2023.