Sabiedrība

Babītes un Salas pagasti

Par mirušu cilvēku apbedīšanu Latvijā

Par miršanas fakta apliecināšanu, miršanas fakta reģistrāciju, apbedīšanas pabalsta saņemšanu un citiem saistītiem jautājumiem lasīt Latvija.lv portālā šeit.

Informācija par to, ko darīt, kur vērsties pēc palīdzības, kur iegādāties visu nepieciešamo  bērēm, atrodama katalogā bēres.lv. Katalogs izveidots, lai maksimāli ātrā un ērtā veidā cilvēkam palīdzētu atrast visu nepieciešamo informāciju un pakalpojumus tuvākajā rajonā.


No 1.augusta Piņķu un Annas kapsētas apsaimnieko Mārupes novada pašvaldība

Atbilstoši 2023.gada 29.marta Mārupes novada pašvaldības domes lēmumam pašvaldība pieņēmusi dāvinājumā Piņķu kapsētu (nekustamais īpašums “Piņķu Jāņa Evaņģēliski luteriskā draudze”, Babītes pagastā, Mārupes novadā, zemes vienība 3,33 ha platībā) un Annas kapsētu (zemes vienība 1,64 ha platībā).

Turpmāk jautājumos par kapa vietas piešķiršanu ģimenes kapu izveidošanai vai jauna apbedījuma izveidošanai ģimenes kapavietā aicinām vērsties ar iesniegumu Pašvaldības īpašumu pārvaldē, Piņķos, Centra ielā 4.

Iesniegumu var iesniegt :

  • Pašvaldības īpašumu pārvaldē Centra ielā 4, Piņķos;
  • klientu apkalpošanas centros Centra ielā 4, Piņķos un Daugavas ielā 29, Mārupē;
  • ar e-parakstu parakstītu nosūtot uz e-pasta adresi marupe@marupe.lv.

 

Iesniegumu veidlapas:

Veidlapa kapa vietas piešķiršanai ģimenes kapu izveidošanai

Veidlapa jauna apbedījuma izveidošanai ģimenes kapavietā

Veidlapas izdrukātā formā pieejamas:

  • Pašvaldības īpašumu pārvaldē Centra ielā 4, Piņķos
  • klientu apkalpošanas centros Centra ielā 4, Piņķos un Daugavas ielā 29, Mārupē

Tālrunis informācijai – 67687149


Piņķu Jāņa kapsēta

Skolas iela 22, Piņķi, Babītes pagasts, LV-2107

 

Babītes Annas kapsēta

Atrašanās vieta: Klīves, Babītes pagasts

 

Beberbeķu kapsēta

Atrašanās vieta: Beberbeķi, Babītes pagasts

Kapsētu apsaimnieko Mārupes novada pašvaldība

Kapu pārzines tālr. nr.: 29102759

 

Salas pagasta kapsēta

Viršu iela 3, Spuņciems, Salas pagasts, LV-2105


Interneta vietnē www.cemety.lv  iedzīvotājiem ir iespēja meklēt informāciju par apbedītajiem un apskatīt to kapvietas atrašanās vietu kartē Babītes pagasta Beberbeķu un Piņķu kapsētās.

Informācija par apbedījumiem minētajā interneta vietnē tiks aktualizēta reizi mēnesī, kā arī laika gaitā var tikt papildināta ar plašāku informāciju par apbedītajiem (dzīvesstāsti, piemiņas ieraksti u.tml.) un informāciju par pasākumiem kapsētās – kapusvētki u.c. notikumi.


Līgumu slēgšanai par kapavietu Babītes novada pašvaldības Beberbeķu kapsētā lūgums sazināties ar Ludmilu Liepu (mob. tālr. nr. 29102759), savukārt Salas pagasta kapsētā – ar Laimu Helvigu (mob. tālr. nr. 26523177).

Saistošie noteikumi Nr. 20 Kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi Babītes novadā.


Apbedīšanas pakalpojumi un piederumi

Apbedīšanas birojs "Aīds"

Babītes pagasts, Piņķi, Jūrmalas ielā 14, 2.stāvs

Diennakts tālr.: 28 33 60 33

E-pasts: aiids@inbox.lv

www.aiids.lv

Informācija sadaļā atjaunota 16.08.2023.