Sabiedrība

Realizētie projekti "Mārupe - mūsu mājas" ietvaros

coveris

Reizi gadā tiek izsludināts konkurss, kurā novada iedzīvotājiem ir iespēja iesniegt projekta ideju sava novada un novadnieku dzīves uzlabošanā. Konkursā atbalstītie projekti tiek finansēti no Mārupes novada pašvaldības ikgadējā budžeta līdzekļiem. 

Iepriekšējos gados atbalstītie un realizētie projekti:

Projektu konkurss “Mārupe – mūsu mājas '2016”

Projektu konkurss “Mārupe – mūsu mājas '2017”

Projektu konkurss “Mārupe – mūsu mājas '2018”

Informācija sadaļā atjaunota 30.11.2020.