Sabiedrība

Projektu konkurss "Mārupe - mūsu mājas 2022"

Mārupe mūsu mājas 2022

Iedzīvotāju iniciatīvu konkurss sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai
“Mārupe – mūsu mājas 2022”

Mārupes novada pašvaldības konkursa “Mārupe – mūsu mājas 2022” mērķis ir uzlabot dzīves vides kvalitāti novadā un veicināt novada iedzīvotāju iniciatīvu, paredzot iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalību sabiedriski nozīmīgu projektu īstenošanā. Šī gada konkurss apvienots ar bijušā Babītes novada pašvaldības projektu konkursu "Ģimenei.Videi.Izaugsmei" un projektus varēja iesniegt Babītes, Mārupes un Salas pagastu iedzīvotāji.

2022. gada konkurss tika izsludināts šī gada 1. februārī un pieteikumu iesniegšana noslēdzās 28. martā.

Konkursa ietvaros finansējumu līdz 2 500 eiro iespējams iegūt sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai, ja projektā plānota:
•    iedzīvotāju izglītības nodrošināšana;
•    kultūras sekmēšana un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšana, kā arī tautas jaunrades attīstība;
•    iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana;
•    veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana.

Kopējais konkursa finansējuma apjoms 2022. gadā ir 30 000 eiro. 

Uz finansējumu var pretendēt juridiska persona, kuras reģistrētā un faktiskā darbības vieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā, vai fiziska persona, kuras deklarētā dzīves vieta, vai darba vieta, vai mācību vieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā.

Viena privātpersona konkursa ietvaros var iesniegt vienu pieteikumu. Ar projekta īstenotāju pašvaldība slēdz līdzdarbības līgumu par valsts pārvaldes uzdevuma īstenošanu. Projekts būs jāīsteno 12 mēnešu laikā no līguma ar pašvaldību noslēgšanas. 

2022. gada 2. martā  notika tiešsaistes seminārs par projektu iesniegšanu konkursā "Mārupe - mūsu mājas 2022". Semināra prezentācija pieejama ŠEIT

Laika grafiks konkursam "Mārupe - mūsu mājas 2022":

  • projekta pieteikuma iesniegšana no 2022. gada 1. februāra līdz 2022. gada 28. marta plkst. 14:00;
  • projektu pieteikumu apkopošanas un izvērtēšanas pirmā kārta (vērtē komisija) no 2022. gada 29. marta līdz 2022. gada 28. aprīlim;
  • projektu pieteikumu izvērtēšanas otrā kārta (iedzīvotāju balsojums) no 2022. gada 29. aprīļa līdz 2022. gada 8. maijam;
  • rezultātu paziņošana līdz 2022. gada 6. jūnijam.

Papildu informācijai aicinām sazināties ar  Attīstības nodaļas projektu vadītāju Ilzi Kamoliņu, zvanot uz tālruņa numuru 67914377 vai rakstot e-pastu uz: ilze.kamolina@marupe.lv.

Projekta finansējums privātpersonai tiek izmaksāts priekšapmaksas veidā 100% apmērā no piešķirtā finansējuma. Gadījumā, ja fiziskā persona uz pārvaldes uzdevuma īstenošanas laiku normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs, pašvaldība ietur no līguma summas normatīvajos aktos paredzētos nodokļus un fiziskajai personai projekta īstenošanai izmaksā atlikušo daļu līguma summas.

Dokumenti: 

Nolikums

Fiziskas personas apliecinājums 

Juridiskas personas apliecinājums

Līguma projekts

Pieteikuma veidlapa

Pieteikuma veidlapa (paraugs)

Saskaņojuma veidlapa (Pašvaldības īpašumu pārvalde)

Saskaņojuma veidlapa (ar vietas likumisko īpašnieku)

Vērtēšanas kritēriji (6.pielikums)

Noslēguma pārskats

Mārupe mūsu mājas 2022 infografika
Informācija sadaļā atjaunota 07.09.2022.