Sabiedrība

Projektu konkurss "Mārupe - mūsu mājas 2020"

mmm

Piektdien, 17.janvārī plkst. 12:00 noslēdzās projektu pieteikumu pieņemšana projektu konkursā “Mārupe – mūsu mājas 2020”.

Tika saņemti 19 projektu pieteikumi. No tiem 16 rīcībā “Sabiedriskās aktivitātes” un 3 rīcībā “Maza mēroga infrastruktūra”.

Iedzīvotāju balsojums, kura mērķis ir noteikt projektu idejas, kam piešķirt finansējumu, notiks www.marupe.lv no 04.02.2020. – 11.02.2020. 

Konkursa mērķis ir noteikt privātpersonu, kas veic uz sabiedrības iniciatīvu balstītu valsts pārvaldes uzdevumu sabiedrības vajadzībām, piesaistot privātos resursus (brīvprātīga darba vai materiālu ieguldījumu veidā), un ar kuru slēdzams līdzdarbības līgums par valsts pārvaldes uzdevuma īstenošanu.

Projektu pieteikumu sagatavošanas un iesniegšanas termiņš: 29.11.2019. – 17.01.2020.

mmmFinansējums pieejams

Rīcībā „Maza mēroga infrastruktūra” kopējais budžets: EUR 20 000
Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums: EUR 5 000 

Atbalstāmās aktivitātes:
•    administratīvās teritorijas labiekārtošana;
•    iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana.

Rīcībā „Sabiedriskās aktivitātes” kopējais budžets: EUR 20 000
Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums: EUR 2 500 

Atbalstāmās aktivitātes:
•    iedzīvotāju izglītības nodrošināšana;
•    kultūras sekmēšana un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšana, kā arī tautas jaunrades attīstība;
•    iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana un veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana.

Projektu īstenošanas termiņš: 21.03.2020. – 01.11.2020.

Vairāk informācijas, konkursa nolikums un projekta pieteikuma veidlapa pieejami šeit.

Ir jautājumi? Raksti e-pastu zane.zvejniece@marupe.lv, zvani uz tālr. 67149876, vai nāc ciemos. Par tikšanās laiku vienosimies. 

Informācija sadaļā atjaunota 21.01.2020.