Sabiedrība

Projektu konkurss "Mārupe - mūsu mājas 2019"

Noskaidroti projektu konkursa “Mārupe – mūsu mājas 2019” uzvarētāji

5. martā Mārupes novada domē tika paziņoti rezultāti un apbalvoti 12 projektu konkursa “Mārupe – mūsu mājas 2019” ietvaros finansējumu ieguvušie projektu iesniedzēji.

Mārupes novada pašvaldība 2018. gada 3. decembrī jau ceturto reizi pēc kārtas izsludināja projektu konkursu “Mārupe – mūsu mājas”, kurā savus projektus varēja iesniegt ikviens mārupietis maza mēroga sabiedriska labuma infrastruktūras izveidei vai sabiedriskās aktivitātes īstenošanai. Konkursā projektu īstenošanai kopējais finansējums bija 30 000 euro, ar iespēju katram projektam saņemt līdz 2 000 euro līdzfinansējumu, atsevišķos gadījumos līdz 5 000 euro, ja tika attiecināts izņēmums saskaņā ar nolikumu.

Projektu konkursā “Mārupe – mūsu mājas 2019”, kas norisinājās no 2018. gada 10. decembra līdz 2019. gada 14. janvārim, piedalījās 18 privātpersonas, iesniedzot 21 projekta pieteikumu. Saņemtos projektu pieteikumus atbilstoši konkursa nolikuma kritērijiem vērtēja speciāli izveidota vērtēšanas Komisija, kura tika izveidota saskaņā ar Mārupes novada domes lēmumu.

No iesniegtajiem projektiem 16 projekta pieteikumi tika atzīti par atbilstošiem administratīvajiem un atbilstības vērtēšanas kritērijiem un nodoti iedzīvotāju balsošanai no 2019. gada 1. februāra līdz 11. februārim. Par uzvarētajiem tika atzīti 12 projekti, kas projektu konkursa vērtēšanas komisijas un iedzīvotāju balsojuma rezultātā saņēma visaugstāko novērtējumu (iedzīvotāju balsojums sastādīja 50% no rezultāta un komisijas vērtējums 50%).

Mārupes novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere: “Jau ceturto gadu Mārupes novadā realizējam sabiedrības iniciatīvas konkursu un aktīvie mārupieši aizvien rada jaunas nepieciešamas iniciatīvas novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai. Ja pirmajā gadā tika apstiprināti 5 projekti, tad šoreiz tie jau ir 12 projekti un katru gadu aizvien pieaug ne tikai apstiprināto projektu skaits, bet interese kopumā. Esam gandarīti, ka projektu realizācija rada vēlmi un iespējas turpināt jaunu projektu ideju rašanos gan jau esošajiem projektu iesniedzējiem, gan jauniem iesniedzējiem, paverot aizvien plašāku interešu loku mārupiešu izglītošanai un brīvā laika pavadīšanai.”

Projektu konkursā “Mārupe – mūsu mājas 2019” tika atbalstīti šādi projekti:

RĪCĪBĀ “SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTES”:

 1. Bezmaksas lekciju cikls vecākiem gaidībās un pēc bērniņa piedzimšanas

Projekta ietvaros sākot ar marta beigām tiks organizēti 3 lekciju cikli (viens lekciju cikls 5 nedēļu garumā, viena lekcija nedēļā), kas aptvers visus aktuālākos jautājumus saistītus ar bērniņa gaidību laiku, kā arī pēcdzemdību periodu, tai skaitā vecāku emocionālo labklājību un daudz praktisku jautājumu par zīdīšanu, jaundzimušā aprūpi, sievietes ķermeni pēc dzemdībām u.c. Galvenais uzsvars visa cikla laikā tiks likts uz vecāku emocionālo sagatavošanos bērniņa ienākšanai.

Projekta iesniedzējs: SIA Mentoring (Mammu Pitstops)

Piešķirtais finansējums: 1890 €


 1. Drošas skrituļslidošanas skola – apmācība, pilnveidošana, drošība uz slidām

Projekta ietvaros Mārupes BMX kluba teritorijā tiks organizētas regulāras skrituļslidošanas apmācības un pilnveidošanas nodarbības no maija līdz augusta mēnesim, tai skaitā nodarbības uz slidām kopā ar fizioterapeitu. Visi vingrinājumi un apmācības metodikas tiks vērstas uz skrituļslidošanas tehnikas apguvi un pilnveidošanu, lai bērni un viņu vecāki kļūtu apmācītāki skrituļslidotāji.

Projekta iesniedzējs: biedrība “Sporta klubs Virsotne”

Piešķirtais finansējums: 2000 €


 1. Džudo diena Mārupē!

Projekta ietvaros 23.martā Jaunmārupes pamatskolas sporta kompleksā tiks organizēta Džudo dienu Mārupē ar paraugdemonstrējumiem un sacensībām bērniem vecumā 5-12 gadiem, veicinot džudo kā olimpiskā sporta veida popularitāti Mārupes novada iedzīvotāju vidū un palīdzot bērniem uzkrāt sacensību pieredzi.

Projekta iesniedzējs: biedrība “Džudo klubs Mārupe”

Piešķirtais finansējums: 1630 €


 1. Ģimenes sporta diena Mārupes vidusskolā

Projekta ietvaros 31.martā tiks organizēta Ģimenes sporta dienu Mārupes vidusskolā. Ģimenes sporta dienā piedalās skolēni un viņu vecāki, veicot piecas veiklības stafetes, tādējādi veicinot vecāku iesaisti skolēnu izglītības procesā un ģimenes veselīga dzīves veida stiprināšanā.  

Projekta iesniedzējs: Mārupes vidusskolas izglītības un atbalsta biedrība

Piešķirtais finansējums: 1364 €


 1. Tradīcijas iedvesmai un spēkam!

Projekta ietvaros Mārupes “Zirgzandalēs” pieredzējušu tradicionālās kultūras praktiķu vadībā 1.jūnijā tiks organizēts sarunu vakars ,,Kāzu un krustabu senie rituāli, to nozīme un  īstenošanas iespējas mūsdienās” un 5.oktobrī dziesmota vakarēšana ģimenēm ,,Veļu vakars Mārupes ,,Zirgzandalēs”, kurā sirsnīgā atmosfērā plānots daudzināt savu senču spēku, paaudžu nedalāmo veselumu, dziedot, stāstot dzimtas stāstus, minot mīklas, ejot rudens laikam piemērotas, pārdomas rosinošas rotaļas, veicot citas aizmirstas ieražas, gatavojot un baudot veļu putru.

Projekta iesniedzējs: Gunta Siliņa-Jasjukeviča

Piešķirtais finansējums: 1975 €


 1. Kendama treniņi Mārupes novada bērniem

Projekta ietvaros tiks nodrošināti kendama treniņi aptuveni 100 Mārupes novada bērniem profesionālu kendama spēlētāju vadībā Mārupes vidusskolas telpās vai stadionā. Plānots nokomplektēt 3 vecuma vai prasmju grupas (katrā grupā aptuveni 30 dalībnieki), 9 treniņi katrai grupai laika posmā no marta beigām līdz maija beigām. Projekta noslēgumā 26.maijā paredzētas improvizētas kendama sacensības Mārupes novada bērnu svētku ietvaros.

Projekta iesniedzējs: SIA “Inxide”

Piešķirtais finansējums: 2000 €


 1. Etno - eko darbnīcas ”Mārupes vainagi”, mākslas objekta „Tautu meitas” publiskā darbnīca 4. maija svētkos

Projekta ietvaros š.g. aprīlī un jūlijā Tīrainē un Skultē tiks organizētas etno-eko radošas darbnīcas, kurās tiks pētīti senlatviešu tautu meitu vainagi, izstrādāti Mārupes tautumeitas vainaga dizaina varianti un apgūta unikāla mūsdienu gleznošanas tehnika un portretu māksla uz koka dizaina elementiem. 4.maija svētkos Mārupes Kultūras nama iekšpagalmā tiks organizēta modernās mākslas objekta darbnīca „Tautu meitas”, turpinot tautu meitu tēmu mūsdienu mākslas stilā, izmantojot novada tautu tērpa tonalitāti.

Projekta iesniedzējs: biedrība „Mārupes radošā laboratorija”

Piešķirtais finansējums: 2000 €


 1. Atpūtas diena Mārupes Goda ģimenēm – daudzbērnu ģimenēm

Projekta ietvaros š.g. jūlijā aktīvās atpūtas parkā “JIP Mārupīte” tiks organizēta sporta un aktīvās atpūtas diena Mārupes novada daudzbērnu ģimenēm, kurām būs iespēja sirsnīgās, aktīvās noskaņās pavadīt sportisku un piedzīvojumiem piepildītu dienu. Aktivitātes būs saistošas gan bērniem un jauniešiem, gan pieaugušajiem. Daudzbērnu ģimeņu kopīgs pasākums novadā dos iespēju ģimenēm izrauties no ikdienas un kvalitatīvi pavadīt kopā laiku, lai ir vairāk kopā būšanas brīžu, kuros var izjust savstarpējo mieru, prieku, laimi un mīlestību.  

Projekta iesniedzējs: biedrība “Mārupes Nākotnei”

Piešķirtais finansējums: 2000 €


 1. Dzīvā bibliotēka (iedzīvotāju izglītošanas pasākums – tikšanās ar dažādu nozaru profesionāļiem)

Projekta ietvaros laika posmā no maija līdz oktobrim Biznesa vēstniecības telpās tiks organizētas tikšanās ar sabiedrībā zināmiem dažādu profesiju pārstāvjiem (aktieriem, uzņēmējiem, māksliniekiem, mediķiem u.c.) dažādu vecuma grupu un dažādu interešu cilvēkiem, lai pilnveidotu savas zināšanas, atrastu sev jaunus hobijus, rastu motivāciju pozitīvai, aktīvai attieksmei pret dzīvi, rosinātu radošumu, veicinātu jaunu ideju rašanos un motivētu iedzīvotājus aktīvi iesaistīties gan savas personīgās, gan visas sabiedrības dzīves veidošanā.

Projekta iesniedzējs: SIA “SilJa”

Piešķirtais finansējums: 2000 €


RĪCĪBĀ “MAZA MĒROGA INFRASTRUKTŪRA”:

 1. Aktīvās atpūtas zona: bērnu rotaļu laukums un sporta laukums jauniešiem un pieaugušiem Jaunmārupes ciemā (3.kārta)

Projekta ietvaros paredzēts papildināt esošo rotaļu laukumu Jaunmārupē (pie Segliņu ielas), kas tika izveidots 2018.gadā konkursa “Mārupe-mūsu mājas” ietvaros, uzstādot vingrošanas kompleksu – vingrošanas un līdzsvara elementu šķēršļu joslas, radot drošu un aizraujošu vidi aktīvai un veselīgai laika pavadīšanai.

Projekta iesniedzējs: Jaunmārupes iedzīvotāju biedrība

Piešķirtais finansējums: 4990 €


 1. Vēstures un dabas pārgājiena maršruta pilnveidošana Mārupes novadā

2017.gadā pie Latviešu karavīru pieminekļiem blakus golfa laukumam “Viesturi” konkursa “Mārupe-mūsu mājas” ietvaros tika uzstādīti 2 informatīvie stendi – viens par apkārtnes apskates objektiem un meža taku, otrs par vietas vēsturi, cilvēkiem un vietām, kas dzīvē vairs nav skatāmas, tika marķēta arī 500m gara meža ceļa taka. Lai pilnveidotu šo dabas rekreācijas teritoriju iedzīvotājiem, šī projekta ietvaros blakus abiem stendiem paredzēts uzstādīt soliņus, pie dziļāk mežā esoša stenda piknika galdu, kā arī paredzēts uzstādīt papildu 2 informatīvos stendus par novada vēsturi un apkārtnes apskates objektiem. 

Projekta iesniedzējs: Biedrība “Pierīgas Partnerība”

Piešķirtais finansējums: 5000 €


 1. Aktīvās atpūtas zona: bērnu rotaļu laukums un sporta laukums jauniešiem un pieaugušiem Jaunmārupes ciemā (4.kārta)

Projekta ietvaros paredzēts papildināt esošo rotaļu laukumu Jaunmārupē (pie Segliņu ielas), kas tika izveidots 2018.gadā konkursa “Mārupe-mūsu mājas” ietvaros, uzstādot atpūtas kompleksu, radot drošu un aizraujošu vidi aktīvai un veselīgai laika pavadīšanai. Tiek plānots esošo rotaļu laukumu papildināt arī ar galdu.

Projekta iesniedzējs: Jaunmārupes iedzīvotāju biedrība

Piešķirtais finansējums: 2000 €

 

Informācija sadaļā atjaunota 30.11.2022.