Sabiedrība

Līdzfinansējums kanalizācijas pieslēgšanai

Pieteikumu iesniegšana ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu izbūves līdzfinansējuma saņemšanai ir noslēgusies!

Laika periodā no 2020. gada 29. jūnija līdz 27. jūlijam tika izsludināta 1. kārta ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu izbūves līdzfinansējuma saņemšanai Mārupes novadā, šim mērķim ņemot aizņēmumu Valsts kasē. 1. kārtā tika saņemti 204 pieteikumi.

Laika periodā no š.g. 21. septembra līdz 23. oktobrim pašvaldība aicināja dzīvojamo māju īpašniekus iesniegt pieteikumus ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu izbūves līdzfinansējuma saņemšanai 2. kārtā. Saņemti vairāk kā 150 pieteikumi.

Priecājamies par iedzīvotāju atsaucība abās līdzfinansējuma kārtās. Tuvākajos mēnešos turpināsies līgumu slēgšana ar iedzīvotājiem, par kuru līdzfinansējuma atbalstu jau ir lemts Domes sēdēs, kā arī tiks izvērtēti 2. kārtas  pieteikumu atbilstība Saistošajiem noteikumiem.

Ja rodas jautājumi par Jūsu pieteikuma virzību, aicinām sazināties pa tālr. 67149876, 67149875 vai sūtot e-pastu inuta.saroka@marupe.lv 

Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīkli Mārupes novadā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Mārupes novadā, 4. kārta” ietvaros.

PAR LĪDZFINANSĒJUMU

Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr.47/2016 “Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai”, dzīvojamo māju īpašniekiem ir iespēja saņemt pašvaldības līdzfinansējumu 50% - 100% apmērā no kopējās tāmes, ņemot vērā līdzfinansējuma piešķiršanas kritērijus. Saistošie noteikumi pieejami pašvaldības mājaslapā www.marupe.lv  sadaļā Pašvaldība / Normatīvie akti.

Informācija sadaļā atjaunota 26.10.2020.