Sabiedrība

E-pakalpojumi

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:

  • informatīvai saziņai un e-parakstītu* dokumentu iesniegšanai marupe@marupe.lv;
  • e-pakalpojuma „E-iesniegums iestādei” ietvaros var iesniegt dokumentus, kuri ietver pašvaldības kompetencē esošu lūgumu, sūdzību, priekšlikumu vai jautājumu, atbilstoši Iesniegumu likumam.

*dokuments jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

Pašvaldība vienas darbdienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.

Pamācība „Kā oficiāli sazināties ar iestādi elektroniski?”

Dažādus e-pakalpojumus piedāvā vienotais valsts un pašvaldību pakalpojumu portāls www.latvija.lv. Populārākie e-pakalpojumi ir:

Sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, portālā www.epakalpojumi.lv iedzīvotājiem tiek piedāvāts elektroniskais pakalpojums – Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN). 

NĪN e-pakalpojuma lietotājs var:

  • iegūt informāciju par savu nekustamo īpašumu nodokli Latvijas pašvaldībās;
  • aplūkot un izdrukāt maksāšanas paziņojumus par saviem īpašumiem;
  • pieteikties saņemt elektroniski maksāšanas paziņojumus;
  • veikt nodokļa apmaksu par saviem īpašumiem vai arī apmaksu par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem;
  • iegūt informāciju par veiktajiem, sev piederošo īpašumu, nodokļa maksājumiem pašvaldībās;
  • iegūt citu noderīgu informāciju par nekustamā īpašuma nodokli.
Informācija sadaļā atjaunota 13.10.2017.