Mārupes novads

Sabiedrības līdzdalības pasākumi

Attīstības programmas 2020. – 2026.gadam izstrāde

Mārupes novada dome strādā pie Attīstības programmas 2020. – 2026.gadam izstrādes. Programmas izstrāde notiek laika posmā līdz 2019.gada decembrim, kad to plānots apstiprināt Mārupes novada domē. 

Aicinām iedzīvotājus piedalīties arī turpmākajos sabiedrības līdzdalības pasākumos, lai pēc iespējas plašāk tiktu pārstāvēti iesaistīto mērķgrupu viedokļi.

Aicinām iesaistīties un būt aktīviem novada attīstībā!

Sabiedrības līdzdalības pasākumi

Plānotās sabiedrības līdzdalības mērķgrupas

Plānotā pasākuma norises vieta

Plānotais norises laiks

Attīstības programmas izstrāde

Tematiskās darba grupas sadalījumā pa sekojošās jomām:

  • Pilsētvide un labiekārtojums
  • Kultūra, tūrisms, mārketings, sports un brīvais laiks;
  • Pakalpojumi un uzņēmējdarbība

Domes speciālisti,

iestāžu pārstāvji,

nevalstiskās organizācijas, komersanti

(pieteikšanās obligāta)

Mārupes novada dome, Daugavas iela 29

Darba grupu atkārtota tikšanās augusta beigās/ septembra sākumā.

Izstrādātās programmas publiskā apspriešana

Ikviens mārupietis – iedzīvotāji un uzņēmēji

(līdzdalība bez pieteikšanās)

Vismaz 2 sanāksmes (Mārupe, Jaunmārupe);

Rakstiska priekšlikumu izteikšana

Oktobris

Lūdzam pieteikties līdzdalībai Jūs interesējošā sabiedrības līdzdalības pasākumos, elektroniski sūtot informāciju uz e-pastu inuta.saroka@marupe.lv vai pa pastu, adresējot to Mārupes novada domei, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, LV-2167, norādot savu kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu) un vēlamo līdzdalības veidu uz vienu vai vairākiem no augstāk norādītajiem pasākumiem.

Atbildīgā amatpersona par Attīstības programmas 2020. – 2026.gadam izstrādi - Mārupes novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere, tel. 67149875, e-pasts: ilze.kremere@marupe.lv.

Plašāk ar informāciju par Attīstības programmas izstrādi iespējams iepazīties Mārupes novada Domes interneta vietnes sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Attīstības dokumenti, kur tiek publicētas aktualitātes saistībā ar Attīstības programmas izstrādi un turpmāk būs pieejami arī sagatavotie dokumenti.

2019.gada 12.jūnija Mārupes novada Attīstības programmas 2020. – 2026.gada izstrādes iedzīvotāju forumu sanāksmes Tīrainē PROTOKOLS Nr.1

2019.gada 12.jūnija Mārupes novada Attīstības programmas 2020. – 2026.gada izstrādes iedzīvotāju forumu sanāksmes Mārupē PROTOKOLS Nr.2

2019.gada 17.jūnija Mārupes novada Attīstības programmas 2020. – 2026.gada izstrādes iedzīvotāju forumu sanāksmes Skultē PROTOKOLS Nr.3

2019.gada 17.jūnija Mārupes novada Attīstības programmas 2020. – 2026.gada izstrādes iedzīvotāju forumu sanāksmes Jaunmārupē PROTOKOLS Nr.4

Izglītības attīstības stratēģijas 2020. – 2026.gadam izstrāde

Informējam, ka Mārupes novada domes uzdevumā SIA “Dynamic University” ir uzsākusi darbu pie Mārupes novada izglītības attīstības stratēģijas 2020.-2026. gadam. Stratēģijas izstrādes procesā piedalās Izglītības dienesta, novada izglītības iestāžu, Attīstības nodaļas speciālisti un Izglītības konsultatīvās padomes dalībnieki.

Stratēģijas mērķis ir apzināt pašreizējo situāciju un pastāvošos izaicinājumus, un noteikt Mārupes novada izglītības attīstības tendences un iespējamās nākotnes vajadzības pirmsskolā, pamatizglītībā, vidējā izglītībā, profesionālās ievirzes un interešu izglītībā, karjerizglītībā, pieaugušo izglītībā, iekļaujošajā izglītībā, speciālajā un neformālajā izglītībā. Stratēģijā tiks noteikti izglītības attīstības mērķi, prioritātes, rīcības virzieni un pasākumi, un tā būs pamats pašvaldības budžeta plānošanai un finansējuma piesaistei izglītības attīstības projektiem nākotnē.

2019.gada 13.maijā notikusi diskusija un uzklausīti viedokļi "Mārupes novada izglītības attīstības stratēģijas 2020.-2026. gadam" izstrādei:

13.05.2019. DARBSEMINĀRA PROTOKOLS

13.05.2019. DARBSEMINĀRA PREZENTĀCIJA - Mārupes novada Izglītības attīstības stratēģija 2020.-2026. gadam

13.05.2019.  DARBSEMINĀRA REZULTĀTI

Informācija sadaļā atjaunota 20.06.2019.