Mārupes novads

Sabiedrības līdzdalības pasākumi

Attīstības programmas 2020. – 2026.gadam izstrāde

Mārupes novada dome strādā pie Attīstības programmas 2020. – 2026.gadam izstrādes. Programmas izstrāde notiek laika posmā līdz 2020.gada janvārim, kad to plānots apstiprināt Mārupes novada domē. Plašāk ar informāciju par Attīstības programmas izstrādi iespējams iepazīties Mārupes novada Domes interneta vietnes sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Attīstības dokumenti.

2019.gada 30.oktobrī Mārupes novada Dome pieņēmusi lēmumu "Par Mārupes novada Attīstības programmas 2020.-2026.gadam nodošanu publiskai apspriešanai". Lēmums , Paziņojums

Apspriešanai nodotā Attīstības programmas 2020.-2026.gadam redakcija un Vides pārskats ir pieejami Mājas lapas sadaļā Attīstība un plānošana/Attīstības dokumenti/Attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrāde (saite: https://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/attistiba-un-planosana/attistibas-dokumenti), kā arī portālā Ģeolatvija.lv uzsākoties Publiskās apspriedes periodam.

 

pazinojums

 

Atbildīgā amatpersona par Attīstības programmas 2020. – 2026.gadam izstrādi - Mārupes novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere, tel. 67149875, e-pasts: ilze.kremere@marupe.lv.

 

Attīstības programmas izstrādei apstiprināts sabiedrības līdzdalības plāns (skatīt šeit)

2019.gada vasarā notikušo sabiedrības līdzdalības pasākumu protokoli: 

2019.gada 12.jūnija Mārupes novada Attīstības programmas 2020. – 2026.gada izstrādes iedzīvotāju forumu sanāksmes Tīrainē PROTOKOLS Nr.1

2019.gada 12.jūnija Mārupes novada Attīstības programmas 2020. – 2026.gada izstrādes iedzīvotāju forumu sanāksmes Mārupē PROTOKOLS Nr.2

2019.gada 17.jūnija Mārupes novada Attīstības programmas 2020. – 2026.gada izstrādes iedzīvotāju forumu sanāksmes Skultē PROTOKOLS Nr.3

2019.gada 17.jūnija Mārupes novada Attīstības programmas 2020. – 2026.gada izstrādes iedzīvotāju forumu sanāksmes Jaunmārupē PROTOKOLS Nr.4

Izglītības attīstības stratēģijas 2020. – 2026.gadam izstrāde

Informējam, ka Mārupes novada domes uzdevumā SIA “Dynamic University” ir uzsākusi darbu pie Mārupes novada izglītības attīstības stratēģijas 2020.-2026. gadam. Stratēģijas izstrādes procesā piedalās Izglītības dienesta, novada izglītības iestāžu, Attīstības nodaļas speciālisti un Izglītības konsultatīvās padomes dalībnieki.

Stratēģijas mērķis ir apzināt pašreizējo situāciju un pastāvošos izaicinājumus, un noteikt Mārupes novada izglītības attīstības tendences un iespējamās nākotnes vajadzības pirmsskolā, pamatizglītībā, vidējā izglītībā, profesionālās ievirzes un interešu izglītībā, karjerizglītībā, pieaugušo izglītībā, iekļaujošajā izglītībā, speciālajā un neformālajā izglītībā. Stratēģijā tiks noteikti izglītības attīstības mērķi, prioritātes, rīcības virzieni un pasākumi, un tā būs pamats pašvaldības budžeta plānošanai un finansējuma piesaistei izglītības attīstības projektiem nākotnē.

2019.gada 13.maijā notikusi diskusija un uzklausīti viedokļi "Mārupes novada izglītības attīstības stratēģijas 2020.-2026. gadam" izstrādei:

13.05.2019. DARBSEMINĀRA PROTOKOLS

13.05.2019. DARBSEMINĀRA PREZENTĀCIJA - Mārupes novada Izglītības attīstības stratēģija 2020.-2026. gadam

13.05.2019.  DARBSEMINĀRA REZULTĀTI

Informācija sadaļā atjaunota 08.11.2019.