Sabiedrības līdzdalība

Attīstības programmas 2020. – 2026.gadam izstrāde

Mārupes novada dome ir uzsākusi darbu pie Attīstības programmas 2020. – 2026.gadam izstrādes. Programmas izstrāde notiek laika posmā līdz 2019.gada decembrim, kad to plānots apstiprināt Mārupes novada domē. Papildus Attīstības programmas izstrādei norit darbs arī pie Mārupes novada izglītības stratēģijas 2020. – 2026.gadam izstrādes un Mārupes novada zīmolvedības stratēģijas ieviešanas un rīcības plāna izstrādes.

Minēto dokumentu izstrādes laikā plānota virkne sabiedrības līdzdalības pasākumu, lai pēc iespējas plašāk tiktu pārstāvēti iesaistīto mērķgrupu viedokļi. Jau aprīļa mēnesī jums iespēja izteikt savu viedokli, aizpildot arī anketušeit.

Aicinām iesaistīties un būt aktīviem novada attīstībā!

Sabiedrības līdzdalības pasākumi

Plānotās sabiedrības līdzdalības mērķgrupas

Plānotā pasākuma norises vieta

Plānotais norises laiks

Attīstības programmas izstrāde

Tematiskās darba grupas sadalījumā pa sekojošās jomām:

  • Pilsētvide un labiekārtojums
  • Kultūra, tūrisms, mārketings, sports un brīvais laiks;
  • Pakalpojumi un uzņēmējdarbība

Domes speciālisti,

iestāžu pārstāvji,

nevalstiskās organizācijas, komersanti

(pieteikšanās obligāta)

Mārupes novada dome, Daugavas iela 29

Katra no darba grupām vienu reizi maija beigās/ jūnija sākumā, otru reizi augusta beigās/ septembra sākumā

Iedzīvotāju forumi

 

Iedzīvotāji,

nevalstiskās organizācijas, komersanti

(pieteikšanās vēlama)

Vismaz četri pasākumi:

  1. Mārupe,
  2. Tīraine un Šosciems,
  3. Skulte,
  4. Jaunmārupe un Vētras

Jūnijs

Anketēšana

Ikviens mārupietis – iedzīvotāji un uzņēmēji

(līdzdalība bez pieteikšanās)

Anketa pašvaldības interneta vietnē sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”,

drukātā veidā Domes iestādēs: (Domes ēka, Pašvaldības īpašumu pārvalde, dienas centri, bibliotēka)

Aprīlis

Rakstiska priekšlikumu iesniegšana

Ikviens mārupietis – iedzīvotāji un uzņēmēji

(līdzdalība bez pieteikšanās)

Iesniedzams rakstiski Mārupes novada Domei:

marupe.info@marupe.lv

Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads LV-2167

 

Līdz 1.jūnijam

Izstrādātās programmas publiskā apspriešana

Ikviens mārupietis – iedzīvotāji un uzņēmēji

(līdzdalība bez pieteikšanās)

Vismaz 2 sanāksmes (Mārupe, Jaunmārupe);

Rakstiska priekšlikumu izteikšana

Oktobris

Izglītības stratēģijas izstrāde

Diskusija par izglītības nozares aktualitātēm novadā

Iedzīvotāji, nevalstiskās organizācijas, komersanti

(pieteikšanās vēlama)

Domes telpās

14.maijs

Zīmolvedības stratēģijas izstrāde

Viedokļu līderu darbseminārs

Domes speciālisti, nevalstiskās organizācijas, iedzīvotāji, komersanti

(pieteikšanās vēlama)

Domes telpās

Maijs/Jūnijs

Mājražotāju un amatnieku darbseminārs

Mājražotāji, amatnieki

(pieteikšanās vēlama)

Biznesa Vēstniecība Tīraine, Jelgavas ceļš 3, Mārupes novads

Jūnijs

Lūdzam pieteikties līdzdalībai Jūs interesējošā sabiedrības līdzdalības pasākumā līdz 2019.gada 10.maijam, elektroniski sūtot informāciju uz e-pastu inuta.saroka@marupe.lv vai pa pastu, adresējot to Mārupes novada domei, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, LV-2167, norādot savu kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu) un vēlamo līdzdalības veidu uz vienu vai vairākiem no augstāk norādītajiem pasākumiem. 

Atbildīgā amatpersona par Attīstības programmas 2020. – 2026.gadam izstrādi - Mārupes novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere, tel. 67149875, e-pasts: ilze.kremere@marupe.lv.

Plašāk ar informāciju par Attīstības programmas izstrādi iespējams iepazīties Mārupes novada Domes interneta vietnes sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Attīstības dokumenti, kur tiek publicētas aktualitātes saistībā ar Attīstības programmas izstrādi un turpmāk būs pieejami arī sagatavotie dokumenti.

Izglītības attīstības stratēģijas 2020. – 2026.gadam izstrāde

Informējam, ka Mārupes novada domes uzdevumā SIA “Dynamic University” ir uzsākusi darbu pie Mārupes novada izglītības attīstības stratēģijas 2020.-2026. gadam. Stratēģijas izstrādes procesā piedalās Izglītības dienesta, novada izglītības iestāžu, Attīstības nodaļas speciālisti un Izglītības konsultatīvās padomes dalībnieki.

Stratēģijas mērķis ir apzināt pašreizējo situāciju un pastāvošos izaicinājumus, un noteikt Mārupes novada izglītības attīstības tendences un iespējamās nākotnes vajadzības pirmsskolā, pamatizglītībā, vidējā izglītībā, profesionālās ievirzes un interešu izglītībā, karjerizglītībā, pieaugušo izglītībā, iekļaujošajā izglītībā, speciālajā un neformālajā izglītībā. Stratēģijā tiks noteikti izglītības attīstības mērķi, prioritātes, rīcības virzieni un pasākumi, un tā būs pamats pašvaldības budžeta plānošanai un finansējuma piesaistei izglītības attīstības projektiem nākotnē.

Lai Stratēģijas izstrādes procesā nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalības iespējas, aicinām Mārupes novada iedzīvotājus piedalīties šādos sabiedrības līdzdalības procesos:

  • pieteikties līdzdalībai diskusijā, kura tiks organizēta 2019.gada maijā,  sūtot elektronisku pieteikumu uz e-pastu marupe@marupe.lv, vai iesniedzot pieteikumu klātienē, Mārupes novada Izglītības dienestā, Konrāda ielā 5, Mārupē, Mārupes novads, LV-2167 vai zvanot pa tālruni - 67687143.
  • iesniegt arī rakstiskus priekšlikumus Stratēģijai līdz 2019.gada 1.maijam, nosūtot tos uz e-pastu marupe@marupe.lv, vai rakstiski adresējot Mārupes novada Izglītības dienestam, Konrāda ielā 5, Mārupē, Mārupes novads, LV-2167.

Aicinām iesaistīties Mārupes novada izglītības attīstības stratēģijas 2020.-2026. gadam izstrādē!

Informācija sadaļā atjaunota 09.04.2019.