Publiskie pārskati

Mārupes pašvaldības 2009.gada publiskais pārskats

Mārupes pašvaldības 2008.gada publiskais pārskats

1.daļa 1.-41.lpp 
Mārupes pagasta vispārīīgs raksturojums. Mārupes pagasta padome. Budžets. Mārupes pagasta Teritorijas plānojums 2002.-2014.gadamVispārējie vadības dienesti. Sabiedriskā kārtība un drošība. Tautsaimniecība. Sociālā nodrošināšana.

2.daļa 42.-62.lpp. 
Izglītība: Mārupes vidusskola, Mārupes pamatskola, Skultes pamatskola.

3.daļa 63.-83.lpp. 
Izglītība: Jaunmārupes sākusmkola, PII “Lienīte”, PII “Tīraine”, Mārupes mūzikas un mākslas skola.

4.daļa 60.-75.lpp. 
Kultūra. Sports. Komunikācija ar sabiedrību.

Mārupes pašvaldības 2007.gada publiskais pārskats

1.daļa 1.-26.lpp 
Mārupes pagasta padome. Teritorija. Budžets. Vispārējie vadības dienesti. sabiedriskā kārtība un drošība. Tautsaimniecība. Sociālā nodrošināšana.

2.daļa 27.-59.lpp. 
Izglītība

3.daļa 60.-75.lpp. 
Kultūra un sports. Komunikācija ar sabiedrību.

Mārupes pašvaldības 2006.gada publiskais pārskats

1.daļa 1.-24.lpp. 
Mārupes pagasta padome. Teritorija. Budžets. Vispārējie vadības dienesti. Sabiedriskā kārtība un drošība. Tautsaimniecība. Sociālā nodrošināšana.

2.daļa 25.-59.lpp. 
Izglītība

3.daļa 60.-72.lpp. 
Kultūra un sports. Komunikācija ar sabiedrību.

 

Informācija sadaļā atjaunota 02.06.2021.