Komitejas un komisijas

Mārupes novada Dome, lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu Domes lēmumprojektus, no pašvaldības deputātiem ievēl: 

Finanšu komiteja

 1. Mārtiņš Bojārs, priekšsēdētājs
 2. Līga Kadiģe
 3. Jānis Lībietis
 4. Pēteris Pikše
 5. Gatis Vācietis
 6. Anita Vintere
 7. Sigita Sakoviča
 8. Dace Štrodaha
 9. Jānis Lagzdkalns
 10. Ira Dūduma
 11. Guntis Ruskis
 12. Andrejs Kirillovs
 13. Nadīna Millere
 14. Edgars Jansons
 15. Andris Puide
 16. Raivis Zeltīts
 17. Normunds Orleāns

  Attīstības un vides jautājumu komiteja

  1. Pēteris Pikše, priekšsēdētājs
  2. Guntis Ruskis
  3. Jānis Lagzdkalns
  4. Andrejs Kirillovs
  5. Dace Štrodaha
  6. Jānis Lībietis
  7. Normunds Orleāns
  8. Andris Puide

   Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

   1. Līga Kadiģe, priekšsēdētāja
   2. Anita Vintere
   3. Ira Dūduma
   4. Nadīna Millere
   5. Jānis Lībietis
   6. Sigita Sakoviča
   7. Gatis Vācietis
   8. Raivis Zeltīts

    Administratīvā komisija

    1. Andrejs Kirillovs, priekšsēdētājs
    2. Ira Dūduma
    3. Andris Puide
    4. Dace Štrodaha
     Informācija sadaļā atjaunota 18.01.2018.